Amigoe | Financiële positie van de overheid aan de beterende hand

liquiditeitspositie-vermogen-spaar-Financiële positie

Financiële positie van de overheid aan de beterende hand

WILLEMSTAD — Het eigen vermogen en liquiditeitspositie van het land is aan de beterende hand en in tegenstelling tot wat de MFK-fractie in de Staten beweert, is het niet zo dat de huidige regering het land weer in de schulden steekt. Dat stelt minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran).

Had Curaçao eind 2010 een eigen vermogen van 595 miljoen gulden, eind 2012 bedroeg dit nog maar 350 miljoen. Door het nemen van maatregelen sinds 2013 zoals de introductie van de ob-differentiatie en invoering van de basisverzekering ziektekosten (bvz) is de situatie weer aan de beterende hand. Eind dit jaar zal het eigen vermogen 462 miljoen bedragen.

Volgend jaar zal er, door middel van een verlaging van de inkomsten- en winstbelasting, een verlichting zijn, aldus de minister. Ook in de liquiditeitspositie is er een positieve ontwikkeling te zien. Deze bedroeg per september dit jaar 284 miljoen gulden. Eind 2012 was dat slechts 186 miljoen, 250 miljoen minder dan het saldo van eind 2010 van 437 miljoen.

Na de twee jaren van het kabinet-Schotte werd er ook flink ingeteerd op de reserve van het aov-fonds (ouderdomspensioen), zei Jardim. Daarom werd de pensioenleeftijd verhoogd van 60 naar 65 jaar. Desondanks blijft het fonds in een precaire situatie, mede omdat een relatief groot aantal mensen kiezen om toch eerder met pensioen te gaan en een korting van 30 procent op hun pensioen te nemen.

Over de obligatieleningen die door deze overheid worden aangegaan, zegt Jardim dat per 2018 de overheid 2,9 miljard gulden zal hebben uitstaan aan obligatieleningen, maar dat hiertegenover er een nieuw ziekenhuis, een beter wegennet, opgeknapte scholen, buurtcentra en sportfaciliteiten en ook bejaardencentra voor de opvang van ouderen zullen zijn.

“Dit in tegenstelling tot de situatie waarbij er op onze reserves werd ingeteerd zonder dat daar maar iets tegenover stond.” Daarnaast wees de minister erop dat het weldegelijk de bedoeling was van het kabinet-Schotte om de financiële markt op te gaan om te lenen. Dit werd echter geblokkeerd door de aanwijzing van de Rijksministerraad.


Cft

Ook de bewering van de MFK-fractie dat het College financieel toezicht (Cft) het huidige financieel beleid van de overheid afkeurt, wordt door Jardim van de hand gewezen. Hij zegt dat er van de zijde van het Cft vragen bestonden over inkomsten- en uitgavenposten van de regering op de meerjarenbegroting voor een totaalbedrag van 120 miljoen. Dit verschil werd teruggebracht tot 67 miljoen en inmiddels heeft de Financiën-minister van zijn ambtenaren begrepen dat het nog maar om een bedrag van 5 miljoen gulden gaat.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *