Amigoe | Gebrek aan visie op onderwijs irriteert Staten

Voortbestaan scholen in gevaar door minder leerlingen

Gebrek aan visie op onderwijs irriteert Staten

WILLEMSTAD — De Staten snakken naar een totaalplan voor het onderwijs. Dat hebben verschillende leden vanochtend tijdens een debat in de Staten duidelijk gemaakt aan Onderwijs-minister Irene Dick (PS).

De volksvertegenwoordigers zijn het er echter niet over eens wat de prioriteiten zijn om dat plan tot stand te laten komen.

De vergadering van vanochtend was aangevraagd door parlementariërs Omayra Leeflang (onafhankelijk), Zita Jesus Leito (PAR) en Hensley Koeiman (MAN). Aanleiding was de brief van minister Dick aan haar Nederlandse collega Jet Bussemaker waarin Dick aangaf de aanscherping van het havo- en vwo-diploma niet in te voeren zoals Nederland dat wenste. Naast de vakken Nederlands, wiskunde en Engels wilde Dick ook Papiaments een prominentere rol laten spelen in de eindcijfers voor het havo- en vwo-diploma. Inmiddels heeft Dick onder druk van de ministerraad de brief weer ingetrokken en heeft ze bekendgemaakt dat vanaf dit schooljaar de Nederlandse eisen ook voor de Curaçaose leerlingen gaan gelden als ze een havo-diploma willen behalen. Vanaf volgend jaar gaat ook voor de vwo’ers gelden dat ze voor die drie kernvakken maximaal één 5 mogen hebben.

Vanwege het feit dat Dick de brief introk en bekendmaakte de Nederlandse normering te volgen, was de reden voor het Statendebat eigenlijk al achterhaald. Toen de vergadering vanochtend om negen uur moest beginnen was maar een klein deel van de parlementariërs aanwezig. Vanwege een gebrek aan quorum had voorzitter Mike Franco besloten de vergadering een uur later te laten beginnen. Opmerkelijk was dat één van de aanvragers, PAR-fractievoorzitter Zita Jesus-Leito, zelf in eerste instantie niet aanwezig was. Ook de gehele MFK-fractie ontbrak, al moet gezegd worden dat Monique Koeijers-Felida langdurig afwezig is vanwege ziekte. Hetzelfde geldt ook voor PS-Statenlid Melvin Cijntje.

Toen de vergadering om tien uur begon, trok Jesus-Leito sterk van leer tegen Humphrey Davelaar (PNP). Het irriteerde haar dat hij er als de kippen bij was om in te schrijven voor spreektijd. Volgens de PAR-leider wilde Davelaar zo de toon zetten voor de manier waarop het debat moest verlopen. Davelaar eiste van de minister rapporten over afgelopen onderwijsjaren voordat er verder zou worden gesproken. Jesus-Leito beet hem toe dat hij zelf vorming nodig heeft, want er zijn al een heleboel rapporten over het onderwijs geschreven.

Daar wees Winifred Raveneau (PS) in haar spreektijd ook op. Ze had maar liefst vier rapporten over het onderwijs naar voren gehaald waarin de knelpunten worden beschreven. Een daarvan was een onderzoek van Nelly Winkel. Zij heeft al in 1969 een analyse gemaakt van de prestaties van kinderen in de eerste en zesde klas van de lagere school. Raveneau maakte haar politieke collega’s in het parlement duidelijk dat Winkel indertijd al concludeerde dat er een groot verschil was tussen kinderen die Nederlands en die Papiaments thuis praten. Kinderen die in het Nederlands worden opgevoed en daarin ook les krijgen, presteren beter. Kinderen die te maken krijgen met een andere instructietaal dan hun moedertaal bleven achter. Raveneau maakte over die constatering uit het rapport Kabes duru, dat in 1970 uitkwam, duidelijk dat als er over het onderwijs gesproken moet worden, eerst de taalkwestie aangepakt moet worden.

De term ‘kabes duru’ (letterlijk hard hoofd) is een manier om in het Papiaments aan te geven dat iemand niet goed kan leren. Om nu alleen te praten over de aanscherping voor havo en vwo vond Raveneau duidelijk een te smalle basis. Ze wees erop dat slechts 20 procent van de leerlingen van het funderend onderwijs naar de havo doorstroomt. Slechts een klein percentage daarvan maakt uiteindelijk ook zijn opleiding af. Voor Raveneau was het niet fair om slechts te praten over een klein percentage en de rest van de Curaçaose leerlingen die op een andere onderwijsinstelling zitten, te negeren.

Visie

Toch wilden de sprekers vanochtend wel een visie van de minister op tafel hebben. Gerrit Schotte (MFK) wees erop dat men niet kan blijven praten over problemen die veertig jaar geleden al zijn geconstateerd. “Er moet een voortschrijdend inzicht zijn.” Net zoals nu al is vastgesteld dat er eind dit jaar weer duizenden werklozen bij zullen komen. “Dat zijn allemaal jongeren die na hun opleiding merken dat hun diploma’s niets waard zijn.” Schotte wilde van de minister weten hoe ze dit gaat aanpakken. Welk plan ze hiervoor heeft opgesteld. “Buiten praat de minister over een plan dat wij nooit in het parlement hebben gezien.”

Het is duidelijk dat minister Dick een maand nadat ze de brief naar Bussemaker had gestuurd deze onder druk van de ministerraad weer heeft moeten intrekken. De MFK-fractieleider snapte niet hoe het kan dat keer op keer de minister van Onderwijs iets presenteert, om het daarna weer in te trekken. Hij wilde dan ook van Dick weten waar zij haar plannen op baseert. En ook of zij steun geniet van de ministerraad. Reden ook voor Omayra Leeflang om het advies dat aan de minister was gegeven, op te vragen. Zij wilde van de minister weten of de problemen die zij heeft met het Nederlands ook voor het Engels gelden.

Op MAN-fractieleider Koeiman maakte de draai van Irene Dick ook een rare indruk. Al merkte deze ook op dat ten halve gekeerd beter is dan ten gehele gedwaald. Voor Koeiman wordt het tijd dat onderwijs een prioriteit wordt. “Wil je vooruitgang dan moet je in het onderwijs investeren.” In tegenstelling tot Raveneau wilde hij een uitgebreid lespakket zien waardoor alle kinderen van Curaçao kansen krijgen. Ook degenen die niet goed zijn in taal en rekenen. De minister kwam later aan het woord om de vragen van de volksvertegenwoordigers te beantwoorden.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Gebrek aan visie op onderwijs irriteert Staten

  1. Natuurlijk als je zo’n non figuur als Dick van d people’s party op zo’n post zet dan vraag je om mensen zonder visie en krijg je problemen. Overigens sedert de people’s party deze mensen mag leveren is het al een verergerd zootje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *