Amigoe | ‘Gedraai om havenconcessie nadelig voor het volk’

Rosaria (PAIS): 'Respectloos, niet alleen jegens Curaçao maar naar alle parlementen toe'

Rosaria (PAIS): ‘Gedraai om havenconcessie nadelig voor volk’

WILLEMSTAD — “Laten we het monopolie in de haven opheffen en stoppen met eromheen te draaien. Elke dag dat de huidige situatie voortduurt is een dag langer dat de monopolie-positie in de haven aanhoudt, wat nadelig is voor zowel de commercie als voor het volk.”

Met deze woorden keek de voorman van coalitiepartij Pais en Statenlid Alex Rosaria uit naar het Statendebat, dat gisteren vanwege een gebrek aan quorum niet doorging. Dat de meningen binnen de politiek uiteenlopen over de onderhandelde concept-havenconcessie met het stuwadoorsbedrijf Curaçao Port Services (CPS), blijkt uit tal van reacties op dit onderwerp.

Zoals uitvoerig door de Amigoe belicht, heeft coalitiepartij Pueblo Soberano (PS) definitief een standpunt tegen de concept-havenconcessie ingenomen en zal die bij het opnieuw in te plannen Statendebat een motie indienen, ‘die in ieder geval door de vijf PS-parlementariërs gedragen zal worden’. Aangezien het Statendebat door de oppositiepartijen MAN en MFK werd aangevraagd, waarbij de vraag centraal stond of het monopolie van CPS – met de concept-concessie – daadwerkelijk opgeheven zou worden, is het zeer waarschijnlijk dat een eventuele motie van de PS ook steun zal krijgen van de oppositie. Centraal in het standpunt van de PS staat dat ‘het monopolie geheel van tafel moet’, de aanschaf van nieuwe kranen voor de containerterminal door overheidsbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA) dient te geschieden en dat ook de investering in de infrastructuur/kades door CPA gedaan moet worden.

PS-partijleider Jaime Cordoba gisteren: “Als CPS de concessie krijgt en ook de kranen in bezit heeft, kan de situatie zich voordoen dat CPS in de toekomst – om welke redenen dan ook – bijvoorbeeld zegt dat de kranen niet gebruikt kunnen worden. Hierdoor komt de hele haven plat te liggen. Wij vinden dat wij ons niet op dergelijke wijze in een afhankelijkheidspositie kunnen wringen, vandaar dat de kranen in bezit moeten zijn/blijven van CPA.” PS valt voornamelijk over ‘een zinsnede in het concept waarin gesteld zou worden dat er monopolie-verstrekking zal zijn voor de St. Annabaai voor CPS’. “Het monopolie moet er geheel uit”, aldus Cordoba.

Volgens Rosaria dient de discussie omtrent de havenconcessie te gaan over de vraag ‘hoe Curaçao de concurrentiepositie van de haven kan versterken’. “Als het aan mij ligt, dan richten wij ons in de discussie over de haven met name op de wijze waarop wij de concurrentiepositie van onze havens kunnen verbeteren, teneinde economische groei en werkgelegenheid in de maritieme sector te bewerkstelligen. Helaas zijn wij in het politiek debat inzake de havens blijven steken in de discussie over de concessie. Wij slaan hierdoor de plank mis”, aldus de Pais-voorman, die benadrukt dat, aangezien het eiland over in totaal vijf natuurlijke havens beschikt, ‘daarmee veel gedaan kan worden’.

‘Gezonde concurrentie

Pais heeft ook uitvoerig betoogd tegen het huidige monopolie in de haven te zijn en voorstander van opheffing daarvan. Dit om nieuwe contracten aan te kunnen gaan. Pais gaf tevens aan dat de onderhandelingen over de concept-concessie, door oud-minister van Economische Ontwikkeling van Pais Stanley Palm ingegeven, een concept hebben opgeleverd waarbinnen ‘er geen sprake meer zal zijn van monopolie, maar juist van gezonde concurrentie’. “Wij zijn ervan overtuigd dat het voorstel van Palm zeer gebalanceerd is en dat dit zal zorgen voor investeringen in de haven, zonder dat dit het volk geld kost.”

Rosaria stelt namens zijn fractie dat de concurrentiepositie van de Curaçaose havens voornamelijk afhangt van een snelle afhandeling, doorvoer en overslag van vracht, de prijs/kwaliteitsverhouding van de aangeboden producten en diensten en van de veiligheid in de haven, waaronder ook milieu-veiligheid en beveiliging van havenfaciliteiten. “We moeten ons realiseren dat de tijd waarin wij achterover konden leunen omdat wij een gunstige ligging hebben, voorbij is. Trouwens, de concurrentie tussen de zeehavens beperkt zich niet langer tot de havens zelf, maar strekt zich meer en meer uit over de gehele vervoersketen. Met deze veranderende marktomstandigheden is de behoefte toegenomen om de concurrentiepositie van ons havensysteem nader te analyseren en te versterken. Vandaar het belang dat de overeenkomst inzake CPS getekend moet worden en er een einde moet komen aan de ellenlange discussies rondom de havenconcessie”, aldus Rosaria, die tevens benadrukt ‘het jammer te vinden dat de Statenvergadering gisteren geen doorgang heeft gevonden’. Bij hervatting hoopt de Pais-voorman dan ook dat de discussie vooral zal gaan over de vraag: ‘Hoe kunnen wij onze havens het beste ontwikkelen?’

‘Snel beslissen

Partijleider van Partido Pro Kòrsou Ivar Asjes (deze partij heeft geen zetel in het parlement) reageerde als volgt op dit onderwerp: “Terwijl onze parlementariërs over de havenconcessie vechten, is Aruba er al in geslaagd om een mooie nieuwe containerterminal te Barcadera te bouwen met nieuw materieel. Het is al geruime tijd bekend dat er op Curaçao een grote investering nodig is voor nieuwe kranen van de containerterminal en andere haveninstallaties. Omdat er alsmaar geen beslissing wordt genomen, heeft dit een nadelige impact op de dienstverlening en de algehele economie van Curaçao. Onze partij is hierover door bezorgde werknemers – die in de haven hun brood verdienen – benaderd. Wij betreuren dan ook samen met deze werknemers de gang van zaken.”

Asjes roept de betrokken politici op om ‘het gezond verstand te laten prevaleren’ om zo tot overeenstemming te komen en ‘de onverantwoorde situatie niet langer voort te laten duren’. “Een goed functionerende haven levert immers werkgelegenheid en deviezen voor het volk op, vandaar dat hierin een snelle beslissing van belang is ter modernisering van de haven. Dit ook met het oog op het creëren/aantrekken van extra investeringen voor de ontwikkeling van de haventerminal te Bullenbaai.”

MFK-Statenlid Amerigo Thodé heeft aangegeven ‘in afwachting te zijn’ van het Statendebat. “Ik zal tijdens het debat met documenten bewijzen dat het monopolie in de haven zal worden voortgezet en dat zodoende iedereen hiermee om de tuin wordt geleid.”

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | ‘Gedraai om havenconcessie nadelig voor het volk’

  1. Meneer Rosaria een populistisch betoog dat zeker een kern van waarheid heeft, maar rijkelijk te laat is. Uw minister heeft niets hieraan gedaan. PS stelt dat er een zinsnede in het concept staat waarin gesteld zou worden dat er toch om een monopolie verstekking zal zijn voor de St. Annabaai. Hoe staat het met het Schottegat? Is dit ook beschreven in het concept dat uw minister heeft opgeleverd? Als de concurrentie positie zo belangrijk was waarom zijn de kranen niet allang vervangen? Sorry, maar U komt niet geloofwaardig over.

  2. Eindelijk een Politieke leider die durft te spreken over de Monopolies die dit land vreselijk veel geld kosten -laat niemand je iets anders wijs maken-de grote heren achter de schermen verdienen tientallen-ja tientallen miljoenen extra elk jaar over de ruggen van de bevolking—en iedereen uit de politiek die daarmee instemt kun je van gegarandeert zijn dat ze wat van deze lui aan geld of andere voordelen gevangen hebben.
    Degene die het verdienen een redelijk salaris te vangen zijn de DOUANE mensen die de controle moeten uitvoeren-maar nee daar is geen geld voor-dat gaan naar de “privelidged few”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *