Amigoe | Geen vervolging Isla na olielek Jan Kok

Geen vervolging Isla na olielek Jan Kok | Foto SMOC

Geen vervolging Isla na olielek Jan Kok | Foto SMOC

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijke vervolging instellen van Refineria Isla na het olielek in 2012 dat een grote vervuiling bij Jan Kok veroorzaakte en vermoedelijk afkomstig was van de olieterminal bij Bullenbaai.

Er is, na ruim een jaar onderhandelen met de Isla, een schikking getroffen onder strenge voorwaarden.

Dat meldt het OM zelf. Die voorwaarden houden onder meer in dat de Isla haar veiligheidssystemen en procedures moet verbeteren; het instellen van een ‘sensitivity map’ in het kader van de olierampbestrijding en het onderhoud van het gebied Jan Kok. Verder betaalt de raffinaderij ook 10.000 gulden vanwege de vervuilingen. Dit is het maximumbedrag voor overtreding van het Havenreglement met toepassing van de recidiveregeling.

Op 18 augustus 2012 raakte het gebied van de saliña van Jan Kok zwaar vervuild door een olielekkage. Ook in de twee jaar daarna vonden er enkele kleine lekkages plaats, afkomstig van de Bullenbaai Terminal. Na de grote lekkages in 2012 volgde een onderzoek door onder meer de Havenveiligheidsinspectie, de Milieudienst en de kustwacht. “Deze olieverontreiniging kon zijn veroorzaakt door de Isla, hetgeen verdenking opleverde van overtreding van het Havenreglement en de Landsverordening Maritiem Beheer. Het Openbaar Ministerie heeft besloten de zaak buitengerechtelijk af te doen.” Met Isla is overeengekomen dat met voortvarendheid de signalerings- en alarmeringsinstallaties van de vaste installaties van Bullenbaai Terminal zullen worden verbeterd. Hiertoe is door de Havenmeester, de Havenveiligheidsinspectie en de directie van Isla een stappenplan overeengekomen. Ook worden verouderde leidingen en systemen vervangen.

Isla zal voor haar rekening een civiel werk in de open water verbinding tussen de wateren van Jan Kok en de Bullenbaai laten vervaardigen. Verder bekostigt de raffinaderij het vervaardigen van een ‘sensitivity map’ van (delen van) Curaçao in het kader van (olie)rampenbestrijding. Hierbij worden de risico’s en gevoeligheid van gebieden voor een mogelijke (olie)ramp weergegeven. De Isla zal ten slotte voor de periode van een jaar de kosten betalen van verbetering van paden, verwijderen van afval en onderhoud van het gebied bij Jan Kok, vallende onder het verdrag van Ramsar betreffende draslanden (wetlands).

Rechtszaak

Vorig jaar spanden Stichting Monumentenzorg en Sea Shore Properties NV een rechtszaak aan tegen de raffinaderij naar aanleiding van het olielek bij Jan Kok en de aansprakelijkheid voor de kosten van de opruiming. Die werden geschat op enkele tonnen. De Isla kreeg van de rechter de gelegenheid om aan te tonen dat het olielek afkomstig zou kunnen zijn van een andere vervuiler. Isla zelf had echter al op 28 augustus 2012 een persbericht doen uitgaan waarin zij schreef dat in de avonduren van 18 augustus 2012 olie uit olietank 9056 bij Bullenbaai in zee was terechtgekomen.

In deze zaak had de rechter de partijen vier weken de tijd gegeven om te kijken in hoeverre overeenstemming kon worden bereikt over de mogelijke aanleg van technische voorzieningen om het binnendringen van olie in het gebied in de toekomst tegen te gaan en over de mogelijke restschade.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Geen vervolging Isla na olielek Jan Kok

  1. Abraham Mossel

    Zie ik nou op deze foto $ GmV te Den Haag $ Fraudelyne $ staan $ .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *