Amigoe | ‘Geruchten PDVSA uit de lucht gegrepen!’

Isla: ‘Geruchten uit de lucht gegrepen!’

Isla: ‘Geruchten uit de lucht gegrepen!’

WILLEMSTAD — Op verslag van meerdere welingelichte bronnen tegenover de Amigoe, ‘dat het geld van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA – de exploitant van de Isla-raffinaderij – op is en dat er intern binnen de Isla-raffinaderij zou zijn gecommuniceerd dat er slechts nog geld is voor twee maanden loon’, reageert de deputy general manager van de Isla, Karel van Haren, als volgt: “Deze geruchten zijn zeer zeker uit de lucht gegrepen, er is niets van dien aard intern gecommuniceerd. Dat weet ik zeker.”

Van Haren vervolgt door te benadrukken dat de PdVSA alle betalingsverplichtingen is nagekomen.

“Alle betalingen zijn reeds gedaan. Zoals de situatie nu is, hoeft men zich geen zorgen te maken”,

aldus Van Haren. Op de vraag of hij op wat langere termijn zicht heeft of er geen gevaar is voor de uitbetaling van de lonen, zegt hij:

“Op de lange termijn heb ik geen zicht, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. In algemene zin is het natuurlijk wel zo dat de oliesector wereldwijd onder druk staat. Als men bedenkt dat een vat ruwe olie in het verleden 100 dollar opbracht en deze prijs geleidelijk daalde tot 30 dollar, een paar maanden terug, kan men grofweg een schatting doen van de daling in inkomsten. Met een inkomstenvermindering van ongeveer 70 procent kan men zich zo voorstellen dat als de uitgaven gelijk zijn gebleven, er sprake is van moeilijke tijden voor de algehele olie-industrie”,

aldus Van Haren.

Hij licht toe dat de internationale ontwikkelingen nauw gemonitord worden en dat op termijn mogelijk ook bezuinigende maatregelen genomen zullen moeten worden om de operationele continuïteit te waarborgen. Van Haren laat weten dat de raffinaderij 1050 man in dienst heeft en dat er dagelijks voor routine onderhoudswerkzaamheden aan de installaties van de raffinaderij 1000 externe arbeiders worden ingezet.

Zorgelijke ontwikkelingen nauw gevolgd

Dat de internationale berichtgeving omtrent de politieke situatie in buurland Venezuela en specifiek de berichtgeving omtrent de staatsoliemaatschappij PdVSA nauwlettend door de lokale aannemers met ‘zorg’ wordt gevolgd, stelt de directeur van de aannemersvereniging AAV, Mike Willem:

“Wij hebben uit welingelichte kringen van de raffinaderij vernomen dat de Isla reeds bezuinigingen aan het doorvoeren is. Tja, als aannemer kan je aan deze ontwikkelingen in principe niets doen. De marges staan wereldwijd onder druk, men probeert dus wereldwijd de kosten te drukken. Maar desondanks zijn er ook duidelijke tekenen aan de wand dat het met de PdVSA zelf niet goed gaat en dat dit mogelijk op termijn een nadelige uitwerking voor Curaçao kan hebben.”

Willem licht toe dat hij niet over ‘concrete informatie beschikt of de lokale bezuinigingsmaatregelen te maken hebben gehad met de wereldwijde ontwikkelingen, of dat het te maken heeft met de specifieke situatie waarin de PdVSA verkeert’.

“Het enige wat men als aannemer nu kan doen, is om er voor te zorgen dat men niet al te veel gelden – die men nog dient te ontvangen van de raffinaderij – heeft uitstaan. Maar de ontwikkelingen ofwel de berichtgeving daaromtrent, worden bijna dagelijks met de leden besproken. Ik heb zelf als econoom dertien jaar bij de raffinaderij gewerkt en heb de sluiting van de Shell toentertijd meegemaakt. De sluiting kwam toen als een donderslag bij heldere hemel, de werknemers waren op voorhand hiervan niet op de hoogte. Vandaar dat er in algemene zin meer duidelijkheid over de toekomst van de raffinaderij dient te komen. We horen maar niets van het Multi Disciplinary Project Team (MDPT), dat daarmee is belast.”

Laat

Willem licht toe dat op uitnodiging van de aannemersvereniging zelf, het MDPT een jaar geleden een presentatie heeft gehouden.

“Sindsdien hebben wij dus niets meer van hen vernomen. We begrijpen dat de onderhandelingen omtrent de toekomst van de raffinaderij enigszins gevoelig liggen, maar het is natuurlijk wel van belang dat men over de vorderingen verslag uitbrengt. Aangezien het contract met de PdVSA in 2019 afloopt, denken sommigen nog ‘oh, er is nog tijd’. Omdat met de beoogde modernisering van de raffinaderij een miljardeninvestering gemoeid is, staat 2019 echt om de hoek. Ik heb als econoom op de projectafdeling van de Isla gewerkt en weet hoe lang het binnen deze industrie duurt alvorens de financiering van projecten, zeker van dergelijke omvang, rond is. Ik ben bang dat we met dit alles laat zijn.”

Hij vraagt zich verder in algemene zin af in hoeverre het moderniseringsscenario, gezien de wereldwijde ontwikkelingen, überhaupt nog levensvatbaar is. “Ik vraag mij als econoom af of dit scenario überhaupt nog een sluitende businesscase oplevert?”

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | ‘Geruchten PDVSA uit de lucht gegrepen!’

  1. caribbeancynic

    Ach, je kunt natuurlijk behalve Insel Air ook PdVSA geld geven uit het Promotiefonds.

  2. Gekke Gerritje

    De heer van Haren zegt dat er 2.050 man bij de raffinaderij werkt. Wat hij vergeet te zegen is dat de Curaçaoënaars vervangen worden door Venezolanen die hier geen belastingen betalen en waarschijnlijk worden uitgeknepen.
    Wat hij ook niet vermeldt is dat Curaçao vergiftigd wordt door de uitstoot en ISLA zich aan geen enkele milieuregel houdt en Curaçao dus maar de puinhopen moet opruimen en moet opdraaien voor de gezondheidsschade wanner PDVSA de stekker eruit trekt. Hoe geloofwaardig is deze man nog? Hij moet zich schamen dat hij nog voor zo’n bedrijf wil werken. Pastechi? Ben in ieder geval blij dat de heer Willem en – als eerste politieke partij – PAR het licht zien en zich realiseren dat er geen toekomst meer is voor voor een ISLA raffinaderij. Zoals de heer Willem terecht zegt: er is geen business case meer. Curaçao moet zich voorbereiden op een toekomst zonder raffinaderij en VANDAAG nog beginnen alternatieve plannen te ontwikkelen. Daarbij moet er een ander MDPT komen. Een MDPT dat wel wil begrijpen dat de wereld aan het veranderen is en je dus alternatieven moet ontwikkelen. Al was het alleen maar om een betere onderhandelingspositie te hebben. Het huidige wil alleen een nieuwe raffinaderij; je vraagt je af waarom? Alweer pastechi?
    Parlementsleden van Curacao: als je het goede voor hebt met je land stel je kritische vragen aan het MDPT en maak je zelf een inschatting van de gevolgen van de desastreuze situatie waarin PDVSA en Venezuela zich bevinden. De tijd dringt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *