Blog Verele | Gezamenlijk verleden vastleggen

Vlnr. Valdemar Marcha, Verele Engels, notaris Eshuis en Franklin Clemencia

Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Curaçao-Nederland v.l.n.r.: Valdemar Marcha, Verele Engels, notaris Eshuis en Franklin Clemencia| Foto Ken WOng

WILLEMSTAD — De Stichting Gedeeld Cultureel Erfgoed Curaçao-Nederland is vanochtend opgericht bij notaris Eshuis. De stichting zal zich inzetten voor het gemeenschappelijk erfgoed dat Curaçao met Nederland deelt.

“De koloniale relaties hebben hun materiële en immateriële sporen achtergelaten. Tastbaar en voelbaar. De tijd is aangebroken om de restanten van dat gedeelde verleden vast te leggen. We spreken hier dan ook over een gedeeld cultureel erfgoed”,

zo laat voorzitter Verele Engels weten.

“We hopen dat dit een verbindende factor zal worden tussen twee gebiedsdelen die veel aan elkaar te danken hebben en elkaar gevormd hebben. We hopen ook museale collecties (bijvoorbeeld kunst, glasin- lood-ramen en dergelijke) die verloren dreigen te gaan, te kunnen redden.”

‘Meer specifiek zal deze stichting zich ten doel stellen het cultuur-, kunst- en gedachtegoed van het gemeenschappelijk erfgoed dat Curaçao met Nederland deelt in het heden en verleden (ook in indirecte zin buiten de landsgrens van het huidige Nederland), religieus en niet-religieus, vast te leggen en uit te dragen in de meest ruime zin des woords.

Daartoe behoren ook het onderzoeken, inventariseren, catalogiseren, restaureren en indien nodig herbestemmen van zowel het materiële (tastbaar en zichtbaar)als het immateriële deel. Ook zal er zorg gedragen worden voor publicaties en exposities, het behoud en desgewenst het beheer ervan.

Het gedeeld erfgoed bestaat onder andere uit museale collecties, gebouwd en archeologisch erfgoed, cultuurlandschap en archieven.’

Het bestuur van deze ‘verse’ stichting bestaat behalve uit Verele Engels (voorzitter) ook uit Valdemar Marcha (secretaris) en Franklin Clemencia (penningmeester). Er zal ook een Raad van Advies ingesteld worden die moet gaan bestaan uit drie mensen.

Verele Ghering

Kunstblog van Verele Ghering-Engels met recensies over lokale artiesten, hun werken en activiteiten Lees meer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *