Amigoe | Gijsbertha: Aannemers-cao nagenoeg rond

Gijsbertha: Aannemers-cao nagenoeg rond

Gijsbertha: Aannemers-cao nagenoeg rond

WILLEMSTAD — Bijzonder bemiddelaar Randolph Gijsbertha verwacht dat er op korte termijn een definitief akkoord bereikt kan worden over een nieuwe cao voor werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein.

Vanochtend zat hij met vertegenwoordigers van de betrokken partijen om de tafel in een poging de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’ te zetten.

Vertegenwoordigers van aannemersvereniging AAV en vakbond SGTK woonden vanochtend een bijeenkomst bij onder leiding van Gijsbertha. Dit is de tweede vergadering van de partijen na het beëindigen van de staking, die bijna drie weken duurde.

Leden van SGTK gingen vorige week over tot actie uit onvrede over het uitblijven van een cao, nadat de vakbond en de AAV het niet eens konden worden over de financiële invulling van de cao. In eerste instantie werd een akkoord bereikt over een salarisverhoging, maar over de eis van SGTK over een bonus van 3000 gulden per werknemer als compensatie voor het uitblijven van een cao in de jaren 2015 en 2016, konden de partijen het niet eens worden.

Maar de bonus bleef een discussiepunt. De AAV kondigde aan niet verder te kunnen gaan dan 500 gulden per persoon. De actie werd voortgezet en werd pas beëindigd toen de private sector een bedrag van 1,8 miljoen gulden beschikbaar stelde.

Volgens Gijsbertha is het financiële hoofdstuk nu achter de rug. Waar nu over wordt gesproken is de manier waarop het salaris zal worden ingehouden voor de dagen waarop is gestaakt.

De AAV heeft vanaf het begin van de onderhandelingen aangegeven dat er pas van een akkoord kan worden gesproken, als er keiharde garanties op tafel liggen van zowel de regering als de Isla-raffinaderij ten aanzien van maatregelen tegen oneerlijke concurrentie voor lokale aannemersbedrijven en werknemers.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *