Amigoe | Gijsbertha wil snel aan de slag

Gijsbertha wil snel aan de slag

Gijsbertha wil snel aan de slag

WILLEMSTAD — Gouverneur Lucille George-Wout heeft Kenneth Gijsbertha als informateur benoemd. Gijsbertha is verzocht om na te gaan of hij onder de partijen die in de nieuwe Staten zijn gekozen, kan onderzoeken of er overeenstemming bestaat over een regeerprogramma dat op hoofdlijnen gebaseerd is op een gemeenschappelijke visie en aanpak in relatie tot de uitdagingen waar Curaçao zich voor gesteld ziet.

Volgens Gijsbertha is hij sinds zijn benoeming gistermiddag bezig met de voorbereidingen voor zijn werkzaamheden als informateur. Vanochtend was hij bezig met het regelen van afspraken met alle partijen die een zetel in het parlement hebben gekregen. Ook zal hij als informateur op verzoek van de gouverneur gesprekken voeren met de stakeholders van de nationale dialoog, ambtelijke organisaties, het Cft en andere relevante maatschappelijke organisaties. Gijsbertha sprak de hoop uit morgen al met de eerste gesprekken aan te kunnen vangen. Er is haast bij geboden omdat Gijsbertha al op dinsdag 18 oktober moet rapporteren over de voortgang van zijn bevindingen, terwijl hij zijn bevindingen uiterlijk op 25 oktober moet presenteren.

De aanstelling van Gijsbertha volgt nadat de gouverneur consultatiegesprekken heeft gevoerd met onder meer de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de Minister van Staat en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meerdere zetels in de Staten hebben behaald. Op basis van de uitgebrachte adviezen werd Gijsbertha benoemd.

In het persbericht van het Kabinet van de Gouverneur staat vermeld dat het eiland voor grote uitdagingen op het terrein van onderwijs, volksgezondheid en veiligheid staat. Terwijl ook de bevordering van sociale cohesie, een stabiele economische groei en gezonde overheidsfinanciën blijvende aandacht verdienen. Volgens het persbericht vraagt dit alles om een ‘betrouwbaar openbaar bestuur dat daadkracht, stabiliteit en rust uitstraalt opdat het vertrouwen van de maatschappij in het bestuur in het algemeen en in de politiek in het bijzonder kan worden vergroot’.


Bereidwillighei
d

De gouverneur stelt vervolgens kennis te hebben genomen van het feit dat de partijen MAN, PAR, PNP en PS een bereidwilligheidsverklaring voor de vorming van een nieuw regering hebben ondertekend, maar constateert ook dat de genoemde partijen hebben aangegeven een verbreding van de coalitie niet op voorhand uit te sluiten. In haar informatieopdracht verzoekt George-Wout of Gijsbertha op kortst mogelijke termijn kan onderzoeken of er een basis is voor een regering die op de steun van tweederde meerderheid van de Statenzetels kan rekenen. De MAN, PR, PNP en PS hebben samen een meerderheid van 12 zetels in het parlement. Met de twee andere partijen die op dit moment één zetel in het parlement hebben gekregen, Un Kòrsou Hustu (UKH) en Movementu Progresivo (MP), erbij kan de gevraagde tweederde meerderheid van 14 zetels worden bereikt.

Onderwerpen die in de komende regeerperiode prioriteit verdienen zijn volgens de gouverneur onder meer onderwijs, de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de gezondheidszorgsector en met name de afronding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, verbetering van de veiligheid op het eiland, het bevorderen van een economische groei en gezonde overheidsfinanciën, het instellen van een onafhankelijk hoofdstembureau en het aanscherpen van de regels voor de financiering van politieke partijen. Ook de ontwikkeling van een duidelijke visie ten aanzien van relaties en verbetering hiervan, zullen volgens de gouverneur prioriteit moeten krijgen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *