Amigoe | Groot wetenschappelijk onderzoek naar Koninkrijksrelaties

Groot wetenschappelijk onderzoek naar Koninkrijksrelaties

Groot wetenschappelijk onderzoek naar Koninkrijksrelaties

WILLEMSTAD — Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) houdt binnenkort een groot opinieonderzoek over de relaties binnen het Koninkrijk na de staatkundige veranderingen van 2010.

Tussen 14 september en 31 oktober worden mensen op alle eilanden binnen het Koninkrijk anoniem over hun mening over het Koninkrijk geïnterviewd. Dit is een onderdeel van het onderzoeksproject Confronting Caribbean Challenges.

Sinds de magische datum 10/10/10 zijn Aruba, Curaçao en St. Maarten autonome landen binnen het Koninkrijk en de kleinste eilanden, de ‘BES-eilanden’ (Bonaire, St. Eustatius en Saba), bijzondere gemeentes van Nederland. Onderling verschillen de eilanden sterk qua schaal, geschiedenis en cultuur. “Wat zij delen is een ambivalente verhouding tot hun voormalige kolonisator. Uit veelal pragmatische motieven wijst de overgrote meerderheid van de Antilliaanse bevolking de onafhankelijkheid af, maar gelijktijdig leeft er wantrouwen, onbehagen en onvrede over wat wel wordt betiteld als de Nederlandse ‘rekolonisatie’. Deze ambivalentie wordt vertolkt in de politieke arena, maar evenzeer in de sfeer van vertogen over een unieke, in de geschiedenis gewortelde identiteit van elk van de eilanden”, aldus de KITLV.

Dit onderzoek beoogt op basis van historisch en contemporain onderzoek een scherper beeld te construeren van de hedendaagse politiek en van discussies over eilandelijke identiteiten van de postkoloniale Antillen. De centrale vraag is: ‘Welke invloed hebben bestuurlijke hervormingen en omvangrijke migraties op de mede in het verleden gewortelde identiteiten en op het politieke bedrijf op de eilanden.’

Zo zal het onderzoek zich verdiepen in de nu nog vrijwel onbeschreven sociale geschiedenis van de Bovenwinden, en daarmee een bijdrage leveren aan debatten over de identiteit van elk van deze eilanden, die sterk zijn getekend door migratieprocessen en de nieuwe staatkundige status. Ook de bestuurlijke processen en spanningen op de BES-eilanden worden onderzocht, alsmede de consequenties van Nederlandse interventies in deze kleinschalige samenlevingen voor de kwaliteit van bestuur en voor de beeldvorming over Nederland(ers). Een promovendus zal de dagelijkse praktijk van het bestuur op de BES-eilanden en de reacties daarop onderzoeken, in het bijzonder ten aanzien van cultureel erfgoed en natuurbescherming, sectoren van groot belang voor de lokale bevolking, maar ook voor het toerisme en daarmee voor de economie. Wouter Veenendaal is de hoofdonderzoeker van dit project. De resultaten van de interviews worden later dit jaar bekendgemaakt.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *