Amigoe | ‘Handjeklap met vergunning casino Howard Johnson’

‘Handjeklap met vergunning casino Howard Johnson’

‘Handjeklap met vergunning casino Howard Johnson’

WILLEMSTAD — PNP-Statenlid Humphrey Davelaar wil duidelijkheid over de uitgifte van de casinovergunning voor het Howard Johnson Hotel. Het Statenlid heeft vernomen dat de laatste jaren de exploitatievergunning een paar keer van eigenaar is verwisseld en dat is tegen de wet.

Dat schrijft Davelaar in een serie vragen gericht aan demissionair minister van Financiën Jose Jardim. Om een casino te mogen exploiteren moet een hotel minimaal 150 kamers hebben. Maar er zijn uitzonderingen op het eiland, zoals Hotel Otrobanda, Pelikaan Hotel en Airport Hotel, die minder kamers hebben maar wel een casino.

De uitgifte van de vergunning voor deze uitzonderingspositie is rechtgetrokken in een reparatiewetgeving in 2010/2011. Met de voorwaarde dat hotel en casino juridisch aan elkaar verbonden zijn en er dus geen andere exploitant voor het casino mag zijn dan de eigenaar van het hotel.

Het Howard Johnson Hotel heeft ook geen 150 kamers. Maar de casinovergunning is destijds wel verstrekt onder de voorwaarde dat het hotel zou uitbreiden naar 150 kamers. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, constateert Davelaar. En nu heeft een andere exploitant de casinovergunning gekregen, ook met de voorwaarde om naar 150 kamers te gaan, maar dat kan niet omdat hij niet de eigenaar is van het hotel.

Vervallen

Volgens Davelaar gaat het zelfs nog verder nu de nieuwe casino-eigenaar de exploitatie heeft overgedragen aan weer een ander bedrijf dat nu een casinovergunning heeft terwijl dat wettelijk niet mag. En ook de voorwaarde om naar 150 kamers uit te breiden is in deze casinovergunning vervallen, aldus Davelaar, die zegt zich niet te kunnen voorstellen dat toezichthouder Gaming Control Board zich vergist zou hebben.

Davelaar wil daarom van Jardim weten of de regels voor casinovergunningen inmiddels veranderd zijn en of Jardim documenten over dit onderwerp naar de Staten kan sturen.

Het Statenlid verzoekt met name om de Reparatiewetgeving en kopieën van de laatste drie vergunningen die voor het casino van het Howard Johnson Hotel zijn afgegeven. Welk bedrijf had de vergunning vanaf 2009 tot op heden en was dat ook de eigenaar van het hotelcomplex die moest voldoen aan de uitbreiding naar 150 kamers? Wie zijn de beneficial owners vanaf 2009 tot nu? En met wie is de correspondentie over de vergunningen in deze periode verlopen: met de minister van Financiën of de Gaming Control Board?

Als het klopt wat Davelaar heeft begrepen, welke maatregelen zal de minster dan nemen om het bovenstaande te corrigeren? Davelaar hoop dat hij snel de verzochte informatie krijgt in het kader van duidelijkheid en transparantie.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *