Amigoe | Hassink: Land in crisissituatie

Hassink: Land in crisissituatie | foto: Today / Leo Brown

Hassink: Land in crisissituatie | foto: Today / Leo Brown

PHILIPSBURG — “We bevinden ons in een crisissituatie.” Zo beschreef minister van Financiën Martin Hassink gisteren de financiële situatie van St. Maarten tijdens een uiteenzetting van de inkomsten en uitgaven van de overheid gedurende de eerste drie kwartalen van 2014, tijdens een vergadering van de Centrale Commissie van het parlement.

De vergadering wordt vrijdag voortgezet.

De overheidsuitgaven nemen toe terwijl de inkomsten op bepaalde gebieden zijn geslonken of gelijk zijn gebleven, ondanks de economische groei die door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) was voorspeld.

De stagnatie blijkt uit de inkomsten uit omzetbelasting van de afgelopen jaren. Van januari tot oktober 2012 werd 113,9 miljoen gulden betaald, in dezelfde periode in 2013 118,6 miljoen, en dit jaar 118,2 miljoen. De financiële situatie zal spoedig leiden tot een aanpassing van de begroting van 2014.

De eerste twee kwartalen van het jaar kenden een ‘redelijke’ inning van belastingen en betaling van kosten. Maar in het derde kwartaal begon het inkomen achteruit te gaan.

Hassink zei dat de overheid ‘niet had verwacht dat de inkomsten zo zouden afnemen’. De personeelsuitgaven namen gestaag toe, ‘meer dan begroot’ en dreigen ‘onbeheersbaar hoog’ te worden.

Mogelijke verhogingen van de premies van het Algemeen Pensioenfonds (APS) dreigen ook te leiden tot verhoging van de personeelsuitgaven. De premie staat nu op 22 procent van het inkomen. Dit was het niveau voor de afschaffing van de Nederlandse Antillen, alhoewel de raming het percentage op 25 bracht.

Een recent onderzoek van het APS zou de premie op 28 procent brengen. De totale belastinginkomsten in het derde kwartaal van dit jaar bedragen 271,1 miljoen gulden vergeleken met 260,4 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Ook al is het inkomen van juli tot november laag (het seizoenspatroon), de ontwikkeling van dezelfde periode dit jaar is ‘zorgwekkend’.

De Belastingdienst is de achteruitgang in loonbelasting van augustus aan het analyseren. Die factoren hebben ‘gevolgen voor de liquiditeit en achterstallige betalingen’ van de overheid en vergen een ‘meer structurele’ benadering.

Oproepen van het College financieel toezicht (Cft) om de totale begroting voor 2015 te verlagen naar 445 miljoen gulden, worden door het ministerie van Financiën bekeken. De ontwerpbegroting wordt al gezien als een ‘geraamte’ en verder snoeien kan volgens Hassink een negatief effect hebben op het overheidsfunctioneren.

De vergadering werd tot vrijdag aangehouden in verband met een onderbreking in de live televisie-uitzending en om Hassink meer tijd te geven om gegevens te verzamelen om vragen van parlementsleden te beantwoorden.

De leden stelden de minister vragen over de betaling van toekomstige sociale premies, ‘spookwerkers’ bij de overheid, plannen om de economie te stimuleren, te betalen concessies aan de St. Maarten Harbour Group of Companies, maatregelen om de naleving van belastingregels te verhogen en de aankoop van Mary’s Fancy Estate door het APS.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *