Amigoe | HIT-team legt contact met Domeinbeheer omtrent illegale activiteiten in Boka

De illegaal geplaatste slagboom, rechts op de foto.

Na stenengooi-incident op wandelaarster. De illegale opstallen en de illegaal geplaatste slagboom, rechts op de foto.

WILLEMSTAD — Het High Impact Team (HITteam) heeft naar aanleiding van het stenengooiincident dat zich vorige week vrijdag met een wandelaarster met honden bij de ingang van de saliña van Boca Samí voordeed, een onderzoek op locatie ingesteld omtrent de aldaar heersende illegaliteit.

Dit bevestigt politiewoordvoerder Imro Zwerwer desgevraagd. Hij licht toe dat naast het feit dat er ‘met het slachtoffer is gesproken’, het team ook contact heeft gelegd met de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer.

Zoals uitvoerig belicht was de wandelaarster niet te spreken over ‘de wijze waarop de politiepatrouille oorspronkelijk met het incident omsprong’. Dit nadat ze ondermeer door twee belagers met stenen was bekogeld. De mannen, die gelinkt worden aan de exploitatie van de aldaar illegaal gerealiseerde bouwwerken op overheidsterrein, zouden haar – met op dat moment zeven honden – de toegang tot het gebied hebben willen ontzeggen.

De wandelaarster deed verslag van het incident en stelde dat, nadat er op haar en de honden werd ingereden met een auto en er vervolgens met stenen naar haar werd gegooid, zij haar toevlucht in haar wagen zocht. Het zou volgens haar anderhalf uur hebben geduurd alvorens een politiepatrouille ter plaatse verscheen. Ook zou de desbetreffende politieagent niet adequaat hebben gehandeld en het zelfs voor één van de op dat moment nog aanwezige mannen hebben ‘opgenomen’.

De wandelaarster heeft aangifte gedaan van het incident en melding gemaakt van de handelwijze van de bewuste politieagent. Zoals gemeld heeft de politiewoordvoerder eerder al stelling genomen door het volgende te verklaren:

“Mocht dit daadwerkelijk zo zijn gegaan, dan is dit zeer af te keuren. Men zal dit intern ook de nodige aandacht geven, om het optreden van de politieagent intern nader te onderzoeken.”

Zwerwer geeft verder in een update aan dat het HIT-team inmiddels ook het slachtoffer heeft gesproken en dat de handelwijze van de patrouillerende politieagent intern nog onderzocht wordt. Wandelaarster Willemijn Wolthuis:

“Ik ben inderdaad afgelopen woensdag – nadat ik eerder aangifte had gedaan – thuis ook door twee politieagenten bezocht, waar ik echt blij om ben. Men neemt het serieus op.”

Naar aanleiding van dit voorval kwamen ook de aanwezige – illegaal gerealiseerde – bouwwerken op overheidsterrein, de illegale occupatie van domeingronden, de toeëigeningspogingen en het selectief weren van bezoekers in het gebied uitvoerig onder de aandacht. Zo hebben de verantwoordelijken bij de ingang van de saliña een slagboom geplaatst met een groot rotsblok dat rood geschilderd is. Ook is er ter hoogte van deze bouwwerken een grote hoeveelheid zand in de saliña gestort ter landwinning.

Aangezien het hier conserveringsgebied betreft en het gebied ook onder de Ramsarconventie bescherming geniet, zijn deze handelingen strafbaar.

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia- Römer (PNP), gaf eerder ook al aan dat de aanpak van deze illegale activiteiten, ofwel de handhaving daarop, een gecombineerde inzet zal vereisen van verschillende ministeries, waaronder ook het ministerie van Justitie. De VVRP-minister zou deze kwestie afgelopen donderdag in de Raad van Ministers (RvM) bespreken.

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | HIT-team legt contact met Domeinbeheer omtrent illegale activiteiten in Boka

 1. Half Boca is illegaal gebouwd. Rij Boca in en kijk naar links..

 2. door wanbeleid is de overheid al ruim een miljard misgelopen aan inkomsten.
  1. door geen grondbelasting en OZB te kunnen innen over 10.000 illegale bouwsels.
  2. door illegaal in bezit genomen gronden van de overheid
  3. door de wet van erfpacht zo te lezen dat als een echtgenoot in gemeenschap van goederen een stuk erfpacht aanvraagt en de echtgenoot al een erfpacht heeft , de wet zo te lezen iedereen heeft er recht op als je persoon?
  4. geen naleving van de erfpacht wet, las pas nog een advertentie lees mee
  St. Rosa: Commerciële erfpacht kavel van 4.055m2 voor maar 400.000 euro , hoe is dit mogelijk. dit had de overheid toch zelfin de zak kunnen steken.
  hier heb ik er nog 1 lees mee.Te koop in Zapateer, 2.990 m2 grond, erfpacht Nafl. 1,80 per m2 en 810 m2 koopgrond voor Nafl. 195.000,– k.k.
  en dan denk je toch wie zijn vriendjes hebben dit gekregen.
  en nu krijgt A.Dos S weer een stuk grond aan de Caracasbaai wat miljoenen waard is

 3. Zie hier het resultaat van meer dan 50 jaar zelf aanklooien en 5-6 jaar proberen landje te spelen. Een anarchistische samenleving waarin een ieder maar wat doet en geen enkele vorm van mijn of dein of autoriteit erkent, sancties zijn er niet of nauwelijks en met de juiste contacten komt je er hier wel mee weg. Het recht van de grote bek en onbeschoftheid geldt op Curacao.

 4. JM Eustatia

  Het is een illusie te denken dat aan dit soort illegaliteit ooit een end zal komen . Alles hangt af van de minister die voor deze ministerie verantwoordelijk is.
  Mevr Romer zal geneigd zijn harder op te treden tegen het zich onrechtmatig toeëigenen van overheidsgronden, maar zal daarin ongetwijfeld worden gehinderd door partijgenoten die daar anders over denken .
  Als de adepten en/of volgelingen van voorgaande gedeputeerden/ministers, ( wat God moge verhoeden) in de toekomst weer dat ministerie gaan beheren, zal het wederom het oude liedje zijn.
  De lieden die het boven beschreven onbeschofte gedrag durven te tonen, doen dat omdat zij menen dat zij nog steeds verzekerd zijn van de rugdekking van de minister/ gedeputeerde, die hun toentertijd de weg heeft gewezen. Zij menen op grond daarvan dan ook over onverbrekelijke rechten te beschikken en zullen zich hun “eerlijk verworven eigendom ” niet zo maar laten “ontfutselen”.
  Iedere niet vreemdeling in het wereldje van de Antilliaanse / Curacaosche Overheid weet hoe dit gezwel zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. DeOverheid weet dat de bestrijding ervan een bijna hopeloze zaak is en zal beseffen dat de “bestrijding” zelfs “leuke” mogelijkheden voor ambtelijke willekeur biedt: vriendjes komen onderaan de stapel en komen daardoor wellicht nooit aan de beurt ; vijandjes komen bovenaan de stapel en zullen per omgaande aangepakt worden, zodat vriendjes die percelen kunnen innemen.
  Het beste is als de Overheid haar gronden tegen marktprijs verkoopt. Voor de minder kapitaalkrachtigen zal een groot aantal terreinen dienen te worden gereserveerd. De Overheid zal in plaats van de op basis van willekeur geīnde erfpachtgelden , een hypotheek met een looptijd van 30 jaar of meer ter beschikking moeten stellen. De annuiteiten van die hypotheek moeten door de APNA worden geīnd. Dan kan men ook af van dat onwerkzame Domeinbeheer, waaraan onlosmakelijk de geur van vriendjespoltiek en ander ongerechtigheid kleeft.

 5. Even off-topic. HIT Team? High Impact Team Team dus? Beetje vreemd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *