Amigoe | ‘Illegaal onderzoek OM leverde geen enkel bewijs op’

Met pleidooien en requisitoir | door Jomaira v/d Meulen-Angela

Sulvaran

Aldus Babel advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en mr. Paula Janssen

WILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie kan niet wettig en overtuigend bewijzen dat Statenlid Gerrit Schotte (MFK) en zijn partner, onderneemster Cicely van der Dijs, zich schuldig hebben gemaakt aan de hen ten laste gelegde feiten, namelijk omkoping, witwassen van geld, valsheid in geschrifte en illegaal bezit van jammers, en dat Schotte gelogen heeft over het verlies van zijn diplomatiek paspoort.

Het illegale onderzoek dat resulteerde in een dubieus politiek proces leverde dus niets op, zo niet slechts ‘circumstancial evidence’. Dat is de conclusie van de verdediging, advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran en Paula Janssen.

De verdediging hield gisteren na de lunchpauze tot in de avonduren haar betoog. De zitting werd hierna geschorst en wordt morgenochtend voortgezet. Dan mag het OM op de pleitnota’s reageren, krijgen de verdachten de mogelijkheid voor een laatste woord en prikt rechter Irma Lips een datum voor de uitspraak.

De raadslieden eisten niet-ontvankelijkheid van het OM, vrijspraak of het ontslaan van de verdachten van alle rechtsvervolging. Zij benadrukten dat er hier geen sprake is van een eerlijk proces, iets waar ook Schotte en zijn partner recht op hebben.

Sulvaran begon met een citaat van Malcom X: “I’m for the truth, no matter who tells it. I’m for justice, no matter who it is for or against”, gevolgd door een uitgebreide uiteenzetting van de (dubieuze) handelingen van het OM, minister van Justitie Nelson Navarro, procureur-generaal Dick Piar en de gouverneur (aangestuurd door Nederland). Janssen haalde vervolgens de hierdoor illegaal verkregen indirecte bewijzen aan, waarmee het OM Schotte hoe dan ook wil laten opsluiten. Dit terwijl het OM nooit bereid was de aangifte die Schotte heeft gedaan om zijn privacy te waarborgen (er is een afluisterapparaat in zijn auto gevonden) op te pakken, aldus de verdediging.

Het OM ziet de omstreden casinobaas Francesco Corralo als de geraffineerde omkoper van Schotte, om verregaande politieke invloed en macht op het reilen en zeilen van Curaçao te verwerven. Hij zou, dankzij zijn één miljard euro omzettende bedrijf Betplus in Italië, bedragen van 140.000 en ruim 70.000 dollar aan Schotte en Van der Dijs (middels twee valse facturen) hebben toegespeeld in ruil voor politieke macht op Curaçao, een positie voor zijn rechterhand Rudolf Baetsen in de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank, en ook nog een voor hem gunstige aanbevelingsbrief voor de ambassadeur van de VS, om een visum in de wacht te slepen. “Dat is het simpele verhaal van het OM. De zaak wordt nog lekker aangedikt met een suspense-thriller-achtig sausje, dat Corallo – kennelijk vanwege zijn geboorte op Sicilië en het beweerdelijk strafrechtelijk verleden van zijn vader – zonder blikken of blozen onder het motto ‘de appel valt niet ver van de boom’ c.q. ‘zo vader zo zoon’, wordt neergezet als een ordinaire gewetenloze maffiabaas.”

Sulvaran vraagt zich hierop hardop en kritisch af waarom Corallo überhaupt geïnteresseerd zou zijn in politieke invloed en macht op Curaçao, waar hij eigenlijk niets te zoeken heeft of had. Hij heeft geen vrouw hier en komt ook niet vaak.

Bovendien zijn er bewijzen dat Corallo en Schotte zich helemaal niet aan omkoping schuldig hebben willen maken. Zo is duidelijk dat de conceptovereenkomst en ‘promissory note’ tussen Schotte en Corallo, die het OM gisterochtend als bewijs van omkoping aanhaalde, niet ondertekend is en dus geen rechtsgeldige overeenkomst is. Het in de note genoemde bedrag van 700.000 dollar is ook nooit overgemaakt, voegde de verdediging toe.

Daarnaast zou Schotte een paragnost moeten zijn geweest om te weten dat de twee geldbedragen die naar de Citibank-rekening van Van der Dijs zijn overgemaakt, door Corallo bedoeld waren om hem in de toekomst om te kopen. “Essentieel voor strafbaarheid is de wetenschap van de ambtenaar op het moment dat hij de gift of belofte aanneemt. Deze wetenschap dient niet eerst achteraf of in de loop der tijd te ontstaan.”

De verdediging noemde ook een brief van Corallo aan Schotte waarin hij duidelijk aangeeft geen interesse te hebben in het deelnemen in de partij, vooral vanwege het gebrek aan interesse van iedereen om financieel bij te dragen in de partij, maar wel in het plukken van wat er uitkomt. De Landsverordening financiën politieke groeperingen, die op 10 oktober 2010 in Curaçao in werking is getreden, bestond ten tijde van de donatie immers nog niet, werd toegevoegd. Ook niet op St. Maarten, dat ook eerst vanaf het najaar van 2010 een regeling kent voor de transparantie hiervan en het toezicht daarop. “Ook daarom was van een strafbare gift of belofte ten tijde van de ten laste gelegde periode (1 januari 2008 tot en met 8 oktober 2010) en ten tijde van het concipiëren van vorenbedoelde conceptovereenkomsten geen sprake. Ook daarom kan niet worden aangenomen dat de opzet van Schotte (of Corallo) op omkoping was gericht.”

Daarnaast heeft Baetsen zich op een keurige en correcte manier teruggetrokken als kandidaat voor commissaris van de Centrale Bank, al werd het door de ministerraad goedgekeurd. Hij heeft de benoeming geweigerd als gevolg van de controverse veroorzaakt door de aankondiging van zijn nominatie. Dit en het feit dat toen geen ander persoon behorend tot het concern van Corallo naar voren werd geschoven, illustreren dat niet slechts bij het duo Corallo-Baetsen opzet c.q. oogmerk tot omkoping ontbrak, maar toont ook aan dat Schotte niet van omkoping is uitgegaan, benadrukt de verdediging.

Paspoort

Verder zijn er volgens de raadslieden ook geen bewijzen voor de andere feiten. Over het paspoort zegt de verdediging dat Schotte toen in een stressvolle periode zat en dus niet zomaar aangenomen kan worden dat hij gelogen heeft over het verlies. Het paspoort werd bovendien in een enveloppe tussen andere enveloppen gevonden in de kluis van Van der Dijs. “Het te laat aangeven (acht maanden later) van het verlies, is geen bewijs voor een leugen”, benadrukte de verdediging.

Bron: Amigoe

Naschrift KKC

2016 02 17 – Requisitoir Openbaar Ministerie-Babel-Gerrit Schotte-Cicely Van Der Dijs

Geldstromen schema OM + pleitnotities Sulvaran

2016 02 17 – Requisitoir Openbaar Ministerie-Babel-Gerrit Schotte-Cicely Van Der Dijs-schema

Pleitnotities mr. Eldon Peppie Sulvaran, advocaat Babelverdachten Cicely van der Dijs en Gerrit Schotte

2016 02 17 – Pleitnotities Eldon Peppie Sulvaran-Babel-Gerrit Schotte-Cicely Van Der Dijs

2016 02 17 – Pleitnotities Eldon Peppie Sulvaran-Babel-Gerrit Schotte-Cicely Van Der Dijs-Deel-2

2016 02 17 – Pleitnotities Eldon Peppie Sulvaran-Babel-Gerrit Schotte-Cicely Van Der Dijs-Deel-eindversie


Bron: Openbaar Ministerie
Bron: MFK

2 Reacties op “Amigoe | ‘Illegaal onderzoek OM leverde geen enkel bewijs op’

  1. Weer een verdachte in de slachtoffer rol heel kenmerkend voor het eiland.

  2. Kan Sulvaran dan ook zeggen waarom Coralla perse een functie bij de Centrale Bank wilde en een brief nodig had van Schotte als hij zgn geen enkele binding heeft met Schotte en Curacao?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *