Amigoe | Informateur praat morgen met de partijen

Gijsbertha: Informateur praat morgen met de partijen

Gijsbertha: Informateur praat morgen met de partijen

WILLEMSTAD — Informateur Kenneth Gijsbertha begint morgen met het officiële gedeelte van zijn taak. Dan praat hij met de partijleiders en de sociale partners. Hij wil weten hoeveel draagvlak er is voor het vormen van een nieuw kabinet. Vandaag zijn de uitnodigingen daartoe de deur uitgegaan.

Gijsbertha heeft van de gouverneur de opdracht gekregen om te ‘verkennen’ welke regeringscoalities mogelijk zijn op grond van de verkiezingsuitslag van 5 oktober. Als informateur zal hij met alle politieke partijen spreken die op basis van de verkiezingsuitslag een zetel in de Staten hebben gekregen.

“Ik verwacht de eerste gespreksronde al vrijdag af te ronden. Als het nodig is zal er op zaterdag een tweede gespreksronde plaatsvinden met de politieke partijen. Op zondag wil ik al een eerste tussenverslag aan de gouverneur uitbrengen”,

legt Gijsbertha uit. Zijn eindverslag moet voor 25 oktober bij de gouverneur liggen.

Onderwerpen die in de komende regeerperiode prioriteit verdienen zijn volgens de gouverneur onder meer onderwijs, de financiële en inhoudelijke problematiek binnen de gezondheidszorgsector en met name de afronding van de bouw van het nieuwe ziekenhuis, verbetering van de veiligheid op het eiland, het bevorderen van een economische groei en gezonde overheidsfinanciën, het instellen van een onafhankelijk hoofdstembureau en het aanscherpen van de regels voor de financiering van politieke partijen.

Ook de ontwikkeling van een duidelijke visie ten aanzien van relaties en verbetering hiervan, zullen volgens de gouverneur prioriteit moeten krijgen. “Dit zal ook de basis zijn voor de gesprekken die ik met de politieke partijen zal voeren”, zegt Gijsbertha.

“Ik zal vooral rekening houden met de wens van de gouverneur om te kijken naar een coalitie die het vertrouwen in het bestuur en de politiek van de burgers kan herstellen.”

De volgorde van de gesprekken zal volgens de verkiezingsuitslag verlopen. Gijsbertha spreekt eerst met de MAN, vervolgens MFK, PAR, Kòrsou di Nos Tur, PNP, Pueblo Soberano, Un Kòrsou Hustu en tot slot Movementu Progresivo.

Tweederde

In haar informatieopdracht verzoekt Lucille George-Wout of Gijsbertha op kortst mogelijke termijn kan onderzoeken of er een basis is voor een regering die op de steun van tweederde meerderheid van de Statenzetels kan rekenen. De MAN, PAR, PNP en PS hebben samen een meerderheid van 12 zetels in het parlement. Met de twee andere partijen die op dit moment 1 zetel in het parlement hebben gekregen, Un Kòrsou Hustu (UKH) en Movementu Progresivo (MP), erbij kan de gevraagde tweederde meerderheid van 14 zetels worden bereikt.

“Op dit moment is er nog geen sprake van portefeuilleverdeling”, zegt Gijsbertha. “Als ik mijn taak als informateur heb afgerond zal de gouverneur een formateur benoemen. De formateur zal zelf eerst door de screening moeten. Daarna begint hij met de volgende stap. De potentiële ministerkandidaten die door de partijen naar voren worden geschoven screenen. Zolang de screening niet is afgerond zullen de namen van potentiële ministerkandidaten niet openbaar worden gemaakt.”

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Informateur praat morgen met de partijen

  1. Pik kan alleen bordenwassen of postzegels plakken. Maar wie weet vaardigt Raaf Stella wel af.
    Natuurlijk wordt het ook de hoogste tijd dat zij het veld gaat ruimen, wel met een riant vergoeding natuurlijk want daar zorgt de gemeenschap wel voor.

  2. Abraham Mossel

    Ben benieuwd wie er voor de MFK de kastanjes uit het vuur gaat halen, Pik de bordenwasser, of zal Gerrit de Raaf al meteen door de mand gaan vallen en zelf het heft in eigen hand gaan nemen bij deze bespreking, ben benieuwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *