Amigoe | Informatiesessie over terreinen drukbezocht

Suzy Camelia-Romer 2015

Informatiesessie over terreinen drukbezocht

WILLEMSTAD — De eerste informatiesessie van het VVRP-ministerie in het kader van het project ‘Tereno pa tur, pero na òrdu si’ (terrein voor iedereen, wel volgens de regels), gisteravond in buurtcentrum Montaña, was met ongeveer 200 man drukbezocht.

Men kon zich tijdens deze informatiesessie onder andere ook registreren om in aanmerking te komen voor legalisatie van illegale situaties op overheidsterrein. VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) blikt tevreden terug. “Dit is pas de eerste informatiebijeenkomst geweest in een reeks nog te organiseren bijeenkomsten, maar ik heb de indruk dat mensen zelf ook duidelijk uit de sfeer van illegaliteit willen.”

De aanwezige bewoners van de wijken Montaña abou, Dam Pretu, Fuik, Rooi Santu, Sabana Baka, Seru Grandi, Sta. Rosa, Hanenberg, Las Almas, Scherpenheuvel, Cas Grandi, Beurs, Barbouquet, Malouisa en Brakkeput, hebben volop vragen gesteld nadat er uitleg was gegeven over het project Tereno pa tur, pero na òrdu si. Zoals bekend is dit project een initiatief van de VVRP-minister en de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer. Binnen het traject, dat als doel heeft om illegale bouw en het op grote schaal inpikken van overheidsterrein tegen te gaan, wordt een zero tolerance-beleid gehanteerd. De illegale situaties die na de ‘streep’ zijn ontstaan – zoals herhaaldelijk bericht door Camelia-Römer die vorig jaar oktober een streep trok om het ontstaan van nieuwe illegale situaties tegen te gaan – worden niet getolereerd. Het ingeslagen traject behelst een inhaalslag op het gebied van handhaven en optreden, en het rechttrekken van illegale situaties door legalisatie, daar waar dit conform de regel- en wetgeving mogelijk is. De minister zegt nog niet te weten hoeveel personen zich in totaal hebben geregistreerd voor legalisatie, maar benadrukt ‘velen te hebben gezien bij de registratietafels’.

“We hadden bij de eerste bijeenkomst, die zelfs uitliep, lang niet zo’n goede opkomst verwacht. We zijn daarom blij hierover. Het was in die zin nuttig omdat de aanwezigen veel uitleg hebben gekregen over gebruiksrechten van terreinen van de overheid. Duidelijk kwam ook het besef naar voren dat zoals het in het verleden ging, niet langer door kan gaan en dat men voor gebruiksrechten moet betalen. Er werden veel vragen gesteld over terreinen in erfpacht uitgegeven versus in eigendom. Ook over huur zijn tal van vragen gesteld waarbij duidelijk bleek dat mensen dat nog niet goed begrijpen”, aldus de VVRP-minister.

Ze geeft als voorbeeld de misvatting, die onder de aanwezigen vaak naar voren werd gebracht, over verkoop van huizen en opstallen op huurterrein. “Waarbij er onterecht de aanname heerst dat bij verkoop van bijvoorbeeld een huis op huurgrond, de rechten op het terrein automatisch worden doorverkocht aan de koper. Dat is niet zo. Dus men heeft bijvoorbeeld op grootvaders terrein – dat in huur was uitgegeven voor bijvoorbeeld landbouw, op een kavel van 6000 meter – iets gebouwd en dit doorverkocht. Men kan er dan niet automatisch van uitgaan dat het gehele terrein dan bij de verkoop van het huis meetelt. De overheid dient in dat geval de huuruitgifte wederom te bepalen, waarbij dan slechts een oppervlak wat benodigd is voor een huis in aanmerking komt en dus niet de 6000 meter die ooit voor landbouw in huur was uitgegeven.”

De minister stelt verder dat er daarnaast vragen over onverdeelde boedels werden gesteld. Ook werd er als uitleg gegeven dat mensen die bijvoorbeeld ‘voor de streep’ een aanvraag in hebben gediend, en zich nu registreren voor legalisatie, de datum van de oorspronkelijke aanvraag wordt gehanteerd. “Nogmaals dit was de eerste bijeenkomst, maar ik kreeg door de grote opkomst duidelijk de indruk dat mensen de wens koesteren om uit de illegale situatie te geraken. Als men iets heeft gepakt, terrein van de overheid, verkeert men immers in onzekerheid, men weet immers dat men verkeerd zit. Nu heeft men dus de gelegenheid om het conform de regels te regelen. Mensen willen natuurlijk voor een hypotheek in aanmerking komen en zijn bereid om volgens de wet- en regelgeving voor gebruiksrechten, belastingaanslagen te betalen. De harde kern – mensen die in de illegaliteit verkeren – die niet van de termijn gebruik willen maken om te legaliseren, kunnen vervolgens na afloop van de termijn, door de overheid harder worden aangepakt”, aldus de minister.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Informatiesessie over terreinen drukbezocht

  1. Abraham Mossel

    Hoeveel stemmen heeft deze vergadering opgeleverd voor de PNP. Na 30 september zal je er weinig tot nada niks meer van horen, mag een ander op knappen, de maffia club MFK??.

  2. onvoorstelbaar dit gedrag van de regering. Het is afwachten van mensen die richting de rechtbank gaan en terug vordering vragen van Leges, erfpacht gelden, OZB( grondbelasting). Nog maar niet over de tekening kosten, notariskosten, overdrachts belasting, etc.
    Dit allemaal in het kader van het gelijkheidsbeginsel.Eens kijken wat de rechter hier van vind. Niet dat de mensen hun geld terug krijgen , maar dat andere mensen ook gewoon moeten betalen. Want misdaad mag niet lonen.

  3. Curacao waar illegale dingen doen loont omdat het toch wel legaal wordt ooit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *