Amigoe | Integriteitsonderzoek: ‘Aannemen van giften vaak niet gezien als schending integriteit’

Integriteitsonderzoek:

Integriteitsonderzoek

WILLEMSTAD — Het aannemen van giften door politici of bestuurders wordt door veel respondenten en politieke partijen in een recente onderzoek naar integriteit op het eiland op zich niet als een integriteitsschending beschouwd.

Wel vindt men dat deze giften geen betrekking moeten hebben op grote bedragen.

Dit staat vermeld in de scriptie ‘De interne organisatie van integriteit door de politieke partijen van Curaçao’ van Vanelly Ellis, studente aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd onder burgers en politieke partijen komt naar voren dat corruptie & fraude, maar ook belangenconflicten door beide groepen respondenten als integriteitsschending worden gezien. Maar over het aannemen van giften bestaat veel meer twijfel. Respondenten werd gevraagd of zij konden aangeven of zij het aannemen van giften als een schending van integriteit beschouwen.

Volgens Ellis geven de antwoorden op deze vraag een dilemma, maar ook de visie van de respondenten aan.

“Veel respondenten van zowel de bevolking als de politieke partijen hebben aangegeven dat ze het aannemen van giften op zich niet een integriteitsschending vinden. Het is echter zo dat de giften geen hoge geldbedragen mogen zijn. De handeling zelf wordt door de meerderheid dus niet als een integriteitsschending beschouwd”,

constateert Ellis in haar onderzoek. Volgens Ellis geven de eerdergenoemde antwoorden aan wat de essentie van het probleem eigenlijk is, namelijk het gebruik van een publieke positie om het eigenbelang boven het algemeen te plaatsen.

“Het aannemen van giften, nevenactiviteiten en zakelijke belangen worden vaak hieraan gelinkt en worden hierdoor vaak ook als integriteitsschendingen beschouwd, terwijl de handeling op zich niet als een integriteitsschending geïnterpreteerd wordt.”

In het onderzoek wijzen respondenten er wel op dat het aannemen van giften risico’s met zich meebrengt. Namelijk dat er een tegenprestatie wordt verwacht of dat dit tot belangenverstrengeling kan leiden, waardoor het extra voordelen met zich meebrengt om fraude of corruptie te plegen.

Respondenten die tijdens het onderzoek hebben aangegeven dat zij het aannemen van giften als een behoorlijke/ernstige integriteitsschending zien, zijn voorstander van een nultolerantie, waarbij gesteld wordt dat het aannemen van giften niet getolereerd moet worden om iedere risico van schending van de eigen integriteit te voorkomen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Integriteitsonderzoek: ‘Aannemen van giften vaak niet gezien als schending integriteit’

  1. Francesco Corallo & Gerrit Schotte

    What do they mean? We do not understand.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *