Amigoe | Interesse in koop UTS al voor motie in Staten

Interesse in koop UTS al voor motie in Staten

UTS CEO PAul de Geus: Interesse in koop UTS al voor motie in Staten

WILLEMSTAD — Al op 20 en 24 november vorig jaar hebben de telecombedrijven Cable and Wireless Communications (CWC) en Digicel interesse getoond in een strategische alliantie dan wel overname van UTS.

Dit was dus voor de motie van 9 december van de Staten van Curaçao waarin de overheid wordt aangespoord om een strategische partner te vinden voor UTS en voor de brief van 28 januari van UTS-directeur Paul de Geus aan de aandeelhouders van UTS.

In zijn brief stelt De Geus dat de tijd rijp is om strategische partnership aan te gaan met een groot internationaal telecombedrijf en dat CWC en Digicel interesse hebben getoond.

Beide bedrijven beschikken over veel meer cash dan UTS en kunnen dus ook meer investeren om de markt met nieuwe diensten te bedienen, aldus de UTSdirecteur.

De Geus haalt de motie van 9 december en een verhevigde concurrentiestrijd op de telecommarkt aan als onderbouwing van zijn stelling dat de tijd rijp is voor een strategische partner voor UTS. Vooralsnog houdt minister van Telecommunicatie Earl Balborda (PNP) de boot af en stelt dat er eerst een ‘totaalbeeld’ van de situatie van UTS moet worden verkregen.

Uit documenten die de Amigoe heeft ingezien blijkt dat CWC en Digicel al zelfs voor de motie van 9 december die door Staten is aangenomen, interesse hebben aangetoond om UTS over te nemen.

Hans Lute van Digicel schrijft in een brief van 20 november 2014 dat ze UTS willen overnemen – ‘acquire’ – en vragen aan De Geus om aan te geven wanneer hij bereid is hierover te vergaderen en dat voor deze vergadering een non-disclosure dient te worden ondertekend.

Vier dagen later, op 24 november, stuurt ook de ceo van CWC, Martin Roos, een vertrouwelijke brief naar De Geus waarin hij de wens van CWC kenbaar maakt om UTS volledig over te nemen of een meerderheidsaandeel in het bedrijf te verkrijgen.

Tevens is CWC geïnteresseerd in datacenter Ctex waar UTS ook als aandeelhouder in zit.

Op 25 november 2014 stelt De Geus zowel CWC als Digicel per brief ervan op de hoogte dat hij hun brieven heeft ontvangen en dat hij de aandeelhouders op de hoogte zal brengen van hun interesse.

Sitkom

Vakbond Sitkom is bezorgd over de ontwikkelingen van de laatste tijd. De vakbond volhardt in zijn standpunt dat UTS niet moet worden verkocht. Wel stelt Sitkom dat het bedrijf slecht wordt geleid. Zo zijn er zwaar verliesgevende dochtermaatschappijen, zoals onder meer Uniqa in Suriname.

Sitkom-voorzitter Emilio Brunken zegt dat hij kennis heeft genomen van het persbericht van de Sintmaartense aandeelhoudersvertegenwoordiger, Dennis Richardson, waarin hij onder meer stelt dat er niet wordt geïnvesteerd in UTS. Volgens Brunken klopt dit.

Geplande investeringen worden midden in het jaar stopgezet om aan het eind van het jaar te laten blijken dat UTS winstgevend is. Gevolg hiervan is dat de infrastructuur van UTS inmiddels sterk verouderd is geraakt.

Sitkom heeft, na het lezen van berichten in de media over gesprekken die gaande zijn met potentiële kopers van UTS, minister Balborda benaderd met het verzoek om informatie hierover te verschaffen.

De vakbond zegt dat onder de werknemers sinds jaren grote bezorgdheid leeft over het bestaansrecht van UTS.

Uniqa

De vakbond heeft tevens kennis genomen van mediaberichten waarin RvC-voorzitter Kenneth Gijsbertha stelt dat UTS in 2014 zwarte cijfers heeft geschreven, om en nabij 4 miljoen gulden winst.

Sitkom zegt ook graag de financiële cijfers te willen zien om te zien of dit positieve resultaat inclusief het verlies van Uniqa is. De Geus heeft begin januari aangegeven dat de verkoop van Uniqa in Suriname zich in een afrondende fase bevindt.

Gijsbertha geeft echter aan dat de verkoop nog steeds niet is geformaliseerd.

Smitcoms

Bronnen op St. Maarten geven aan dat inmiddels ook het Sintmaartense telecombedrijf Smitcoms een zaak heeft ingediend tegen de overheid.

Smitcoms heeft een aanvraag ingediend voor mobiele telefonie op Curaçao. Bureau Telecommunicatie & Post heeft hier positief over geadviseerd. Maar minister Balborda heeft de licentie vooralsnog niet uitgegeven. St. Maarten wil tevens UTS Eastern Caribbean overnemen, een ander onderdeel van UTS. Dat is op St. Maarten gevestigd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *