Amigoe | IPKO: Integriteit aanleiding stevige discussie

goksector op Curaçao en St. Maarten ter sprake | Foto Suzanne Koelega

De goksector op Curaçao en St. Maarten kwam ter sprake | Foto Suzanne Koelega

DEN HAAG — Het onderwerp integriteit zorgde vandaag voor een stevige discussie en onderlinge verwijten tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko). De Caribische Statenleden grepen het onderwerp aan om te wijzen op tekortkomingen binnen de Nederlandse democratie, terwijl de Nederlandse delegatie de goksector op Curaçao en St. Maarten ter sprake bracht.

De goksector werd genoemd door de Tweede Kamerleden Ronald van Raak van de SP en André Bosman (VVD). Van Raak vroeg in eerste instantie de hulp van Curaçaose Statenleden om informatie te krijgen over de cijfers van telecombedrijf UTS, de rol van accountantskantoor KPMG en de verstrekking van licenties aan online gokbedrijven. Bosman wees op het belang van duidelijkheid over de cijfers van overheidsbedrijven en financiële risico’s.

Het verzoek werd beantwoord door de Curaçaose Statenvoorzitter Mike Franco (Pais), die wees op de stappen die de Staten zelf hebben genomen; het onderzoek door de Rekenkamer naar UTS en de conclusie van de rechter dat de Rekenkamer niet inzage in alles kan krijgen, aangezien het een zelfstandige NV is.

“Onze rechtspraak is hetzelfde als in Nederland”,

benadrukte Franco. Maar de jaarverslagen van UTS zijn wel openbaar, zei hij. Andere Statenleden ergerden zich echter aan de visie dat er weinig tot niets gedaan wordt op Curaçao, een suggestie die Van Raak en Bosman wel wekken in de Tweede Kamer en de media.

“Doe de straatverlichting niet aan, als je thuis in het donker zit”, zei

onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, verwijzend naar een bekend spreekwoord in het Papiaments. Van Raak zou beter meer aandacht kunnen besteden aan het massale gebruik en de grootschalige productie van drugs in Nederland, zei Sulvaran.

“Wij moeten ons wel bemoeien met de goksector omdat een aantal Statenleden op Curaçao daar niet naar wil kijken”,

reageerde Van Raak. Die opmerking viel verkeerd bij verschillende Statenleden.

“Ik voel me hierdoor aangesproken, vooral om we het daar gisteren informeel met Van Raak over hebben gehad”,

zei PAR-Statenlid Zita Jesus-Leito. Ze zei dat Curaçao net als Nederland belang hecht aan de strijd tegen corruptie en criminaliteit en daar ook al resultaat mee heeft geboekt.

“Het is bewezen dat het systeem functioneert.”

Jesus-Leito zei ook dat ze twijfelt aan het nut van jaarverslagen in de aanpak van corruptie, aangezien er nooit details in staan over bijvoorbeeld geldstromen.

“We zoeken nog naar manieren om problemen aan te pakken, maar die vingerwijziging vind ik in ieder geval niet terecht.”

Van Raak beschouwde die opmerking als een bevestiging om problemen gezamenlijk aan te pakken. Democratie Het gesprek over de goksector was verweven met een even hevige discussie over een gebrek aan controle op de Rijksministerraad.

Statenleden van Curaçao, Aruba en St. Maarten stelden eensgezind dat Nederland eigenlijk weinig recht van spreken heeft over controlemechanismen binnen de democratie, zolang er geen gerechtelijke instantie is die wetten en beleid toetst aan het Statuut of internationale wetgeving.

“Gebrek aan een Geschillenregeling of toetsing door een Constitutioneel Hof is een teken van ondeugdelijk bestuur”,

zei Pais-Statenlid Alex Rosaria. Die opmerking zorgde weer voor ergernis bij de Nederlandse delegatie en met name de Eerste Kamerleden, die immers als taak hebben om te controleren of wetgeving in strijd is met de Nederlandse Grondwet en internationale verdragen.

Volgens Rosaria speelt politiek ook in de Eerste Kamer altijd een rol. Statenvoorzitter Sarah Wescot-Williams van St. Maarten hield een pleidooi om Statenleden in ieder geval een wettelijke mogelijkheid te geven om vragen te stellen aan de Rijksministerraad.

Met betrekking tot corruptie en fraude werd tot slot besloten dat het vooral de verantwoordelijkheid is van de landen om zorg te dragen voor integriteit, bijvoorbeeld met een regeling voor klokkenluiders en transparantie over de financiering van politieke partijen. Maatregelen die elk land op dat gebied neemt worden wel zo veel mogelijk gedeeld met elkaar.

Bron: Amigoe

Dossier Gokken

4 Reacties op “Amigoe | IPKO: Integriteit aanleiding stevige discussie

  1. Abraham Mossel

    Het dikke speenvarken , stond te kijken op 100 m1 ,op de pier afstand hoe zijn lijder wedt af geschoten met 9m.

  2. Het onderwerp integriteit zorgde vandaag voor een stevige discussie en onderlinge en onderlinge verwijten. Weten onze Caribische statenleden wat dat woord betekent?

  3. Hoe durft de Curacaose delegatie het over integriteit te hebben, terwijl ze de veroordeelde Amerigo Thode (vader van een drugsbaron en broer van een illegale importeur) in hun midden hebben?!

    Om nog niet te spreken van de vette en luie Kade Wilsoe, verdachte in de moord op Wiels en laffe loopjongen van Robbie dos Santos?!

  4. Joscelin Trouwborst

    Meer rot boven tafel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *