Amigoe | Ipko wil resolutie over interpretatie Reglement voor de Gouverneur

Ipko wil resolutie over interpretatie Reglement voor de Gouverneur | Foto Persbureau Curacao

Ipko wil resolutie over interpretatie Reglement voor de Gouverneur | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) is er eensgezind over dat er een resolutie moet komen met richtlijnen hoe in de toekomst het Reglement voor de Gouverneur moet worden geïnterpreteerd in het licht van de waarborgfunctie van het Rijk, zoals beschreven in artikel 43 lid 2 van het Statuut. De parlementen van de landen in het Koninkrijk zullen dan ook een voorstel hiervoor doen en hun desbetreffende regeringen aansporen om een dergelijke resolutie aan te nemen.

Dat was een van de belangrijkste uitkomsten van de vergadering van het Ipko van gisteren op Aruba, aldus delegatieleider Elmer ‘Kadè’ Wilsoe. Dat de Rijksministerraad vorig jaar tot twee maal toe artikelen 15 en 21 van het Reglement voor de Gouverneur heeft gebruikt om een instructie te geven aan de gouverneurs van Aruba en St. Maarten, om in te grijpen in interne aangelegenheden, heeft tot irritaties geleid bij de landen van het Koninkrijk.

Wilsoe wijst erop dat het besluit van de Rijksministerraad ingaat tegen alle adviezen die door de jaren heen hierover zijn gegeven. Ook de Raad van Staten en de Raden van Advies van Aruba en St. Maarten hebben onlangs gesteld dat er oneigenlijk gebruik is gemaakt van het Reglement voor de Gouverneur.

“Ook voormalige minister van Koninkrijksrelaties Piet Hein Donner heeft hier een uitgebreid stuk over geschreven dat erop neerkomt dat het Rijk alleen kan ingrijpen uit oogpunt van de waarborgfunctie en alleen wanneer alle andere opties om tot een oplossing te komen niet zijn gelukt.”

Uit de toelichting op artikel 43 lid 2 van het Statuut valt op te maken, aldus Wilsoe, dat een instructie om in te grijpen een laatste redmiddel moet zijn, nadat alle andere opties binnen het proces van het voeren van overleg zijn uitgeput. Daarnaast stelt de preambule van het Statuut dat wanneer er dergelijke gevallen worden geconstateerd, de landen in het Koninkrijk als gelijke partners bijeenkomen om tot een oplossing te geraken.

Het kan niet zo zijn, zegt Wilsoe, dat de Nederlandse regering ervan uitgaat dat zij het Koninkrijk zijn. Volgens Wilsoe is dat vorig jaar wel gebeurd toen de Rijksministerraad niet correct heeft gehandeld door de gouverneur van Aruba een instructie te geven, zonder eerst de Raad van State te raadplegen.

Ook de instructie aan de gouverneur van St. Maarten ging niet volgens de procedures en kwam van de ene op de andere dag, zonder dat hierover enig overleg is geweest.

Screening

Ook over de screening van kandidaat-ministers is gisteren uitvoerig gesproken. Ook hier was een belangrijk uitgangspunt dat het om een interne aangelegenheid gaat van de landen binnen het Koninkrijk. Tevens werd benadrukt dat het normstelsel dat bij de screening wordt gebruikt gelijkwaardig moet zijn in alle landen van het Koninkrijk.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *