Amigoe | ‘Isla moet compenserende maatregelen treffen’

Suzy Camelia-Römer

VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) wil een update

WILLEMSTAD — De Isla-raffinaderij moet voor de nog beoogde onderhoudswerkzaamheden aan de pijpleidingen in Ramsar- en conserveringsgebied St. Michiel en Malpais, een aanlegvergunning aanvragen.

Dit stelt VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) desgevraagd in een update over de eerder uitgevoerde graafwerkzaamheden bij Vaersenbaai.

“Hierover heb ik al contact gehad met de Isla-woordvoerder, Kenneth Gijsbertha, waarbij tevens besproken werd dat bij verstrekking van een dergelijke vergunning, voorwaarden voor herstel zullen worden opgenomen maar ook compenserende maatregelen.”

De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft als voorbeeld van mogelijke compensatie door de Isla voor de verloren gegane natuur de bekostiging van voorlichtingsboekjes geopperd: “Ik heb tegenover de heer Gijsbertha aangegeven dat de bekostiging van boekjes voor kinderen over het belang van mangrovenbehoud een mogelijkheid zou zijn, iets waar hij met begrip op reageerde.

Of dat de raffinaderij bijvoorbeeld tot aanplant van extra mangroven overgaat. Maar goed, het ministerie zal nu in beraad gaan over de voorwaarden die opgenomen zullen worden in de vergunning, voor de eerder zonder toestemming uitgevoerde graafwerkzaamheden waarbij beplanting is weggehaald”, aldus de minister.

Zoals uitvoerig belicht, brachten de Milieugroepen Curaçao Footprint Foundation (CFF) en Amigu di Tera de omvangrijke graafwerkzaamheden onder de aandacht, waarbij ook op de voorbeeldfunctie van een dergelijk groot bedrijf werd gewezen en het feit dat de werkzaamheden zonder de nodige vergunning waren ondernomen in een gebied dat conform het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) tot conserveringsgebied is aangewezen en volgens het internationaal Ramsar-verdrag bescherming geniet.

Met de ondertekening van dit verdrag verplichten de landen zich om de unieke ecosystemen van draslanden (saliñas) te beschermen. Stichting Uniek Curaçao wees op het belang van naleving van het verdrag en meende dat door de uitgevoerde werkzaamheden, de natuurwaarde van het gebied ernstig was aangetast. In een eerdere reactie wees minister Camelia-Römer ook op de voorbeeldfunctie van het bedrijf.

Deputy general manager van de Isla, Karel van Haren, stelde in een reactie op de nog beoogde onderhoudswerkzaamheden aan de pijpleidingen en over de reeds uitgevoerde graafwerkzaamheden: “Deze zijn aan de hand van onze interpretatie van de huurovereenkomst met de overheid ondernomen. De Isla was/is niet uit op een conflictsituatie.”

De raffinaderij ‘hoopte dan ook spoedig in overleg te kunnen treden met VVRP, dit ter afstemming van de vervolgwerkzaamheden’. De minister benadrukt dat er nog overleg dient plaats te vinden tussen de Isla-vertegenwoordiging en de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov). ROP heeft zoals bekend de werkzaamheden stilgelegd.

“Nogmaals, er is begrip voor het feit dat er onderhoud gepleegd dient te worden. Aangezien het oude pijpleidingen betreft, nog uit de tijd van Shell, dient de overheid de werkzaamheden te allen tijde te kunnen toetsen waaraan ook eisen worden verbonden, dit geheel naar de reële omstandigheden van vandaag de dag.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *