Amigoe | Isla: Onze SO2-uitstoot blijft wél onder norm

Isla: Onze SO2-uitstoot blijft wél onder norm

Isla: Onze SO2-uitstoot blijft wél onder norm

WILLEMSTAD — Refineria Isla voldoet aan de hindervergunning en overschrijdt jaarlijks de SO2-uitstoot (zwaveldioxide) niet. Dat meldt de raffinaderij naar aanleiding van de laatste, maandelijkse metingen die de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) publiceerde en die piekten boven de SO2-norm. De raffinaderij-directie betreurt het dat wettelijk vastgestelde normen en WHO-adviezen in de huidige publieke opinie door elkaar gehaald worden en zorgen voor onjuiste informatie en onrust onder de bevolking.

In de hindervergunning is opgenomen dat de raffinaderij jaarlijks niet meer dan 80 microgram per kubieke meter zwaveldioxide (SO2) mag uitstoten. Voor wat betreft de zwevende deeltjes geldt een maximum van 75 microgram per kubieke meter. De impact van de raffinaderij op de jaarlijkse SO2-uitstoot bedraagt volgens de Isla 55-65 ug/m3 en dat is onder de norm van de hindervergunning.

Volgens de Isla hebben zowel in 2009 als in 2013 door de rechter aangewezen Nederlandse experts vastgesteld dat de Isla onder de norm bleef. De metingen die verricht worden bij de meetstations van de overheid zijn totaalmetingen. De uitstoot die wordt gemeten is niet alleen van de Isla, maar komt ook van andere industrieën rond het Schottegat, de schepen en de auto’s, aldus de raffinaderij.

De directie wijst erop dat in Amerika al sinds 1971 dezelfde maximale normering gehanteerd wordt van 80 ug/m3. In Nederland mag er per 24 uur een SO2-uitstoot zijn van 125 ug/m3. Volgens berekeningen van de raffinaderij bedraagt de uitstoot van zwevende deeltjes de laatste jaren 8 ug/m3, wat veel lager is dan de toegestane 75 ug/m3. Het meetstation van de overheid meet alle zwevende deeltjes in de lucht. Verder heeft ook het Sahara-zand effect op de metingen. De droogte van de laatste tijd en de harde wind zorgen eveneens voor meer zwevende deeltjes, aldus de directie van de raffinaderij.

Voor wat betreft de publicaties van de World Health Organization (WHO) wijst de raffinaderij erop dat zij onderzoek doen en adviezen geven aan landen, maar geen standaards uitvaardigen. Afhankelijk van de situatie in een land (economisch, sociaal, technologisch) vaardigen zij de maatregelen uit om aan deze adviezen tegemoet te komen. De WHO heeft onder andere adviezen uitgevaardigd voor de gemiddelde luchtkwaliteit per 24 uur. Voor SO2 is dat per 24 uur 20 ug/m3. Volgens de raffinaderij is het opmerkelijk dat Nederland zich als ontwikkeld land niet houdt aan deze WHO-adviezen, aangezien de norm daar per 24 uur ligt op 125 ug/m3.

In een vonnis in 2010 dat tegen de Isla werd uitgesproken wegens de overlast, staat dat het aandeel van de raffinaderij in de overschrijding berekend moet worden volgens de methode van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) uit Nederland. Stichting SMOC verwachtte in juni al een definitief rapport hierover.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | Isla: Onze SO2-uitstoot blijft wél onder norm

  1. stanley Held

    Vaak heb hierover mijn reactie gegeven. Mijn voorstel is om een wetenschappelijk onderzoek te laten doen in wijken wishi marchena en omgeving naar de sterftecijfers en oorzaak van de strefte. Ik ben er bijna zeker van dat er een afwijking zal zijn ten opzichte van die wijken die niet onder deze rook wonen. Ik geloof niet in de verklaring van de Isla.

  2. Godver de godver de godver……zo zie je maar hoe we genaaid worden.

  3. en de groene aanslag komt van de bbq van de buren

  4. U kunt dus rustig gaan slapen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *