Amigoe | Isla-vakbonden gerustgesteld na gesprek

demonstratie PDVSA raffinaderij APRI en PWFC | Foto Amigoe

‘Raffinaderij kan blijven rekenen op Bullenbaai’ | Foto Amigoe

WILLEMSTAD — De vakbonden PWFC en Apri zijn tevreden en gerustgesteld na een gesprek gistermiddag met premier Ben Whiteman (PS), de voorzitter van het Multidisciplinair Projectteam (MDPT) Werner Wiels en de vakbondvertegenwoordiger binnen dit team, Errol Cova.

“We hebben inzage in documenten gekregen waardoor wij nu gerustgesteld zijn”, aldus Apri-voorzitter Michael Doran.

Het ‘iets meer dan drie uur durende’ gesprek dat volgens Doran op sommige momenten ‘op emotionele wijze werd gevoerd’, vond gistermiddag plaats na twee bewogen dagen waarbij de Isla-vakbonden PWFC (voor het personeel in de oliesector) en Apri (voor het stafpersoneel) acties voerden voor de poorten van de raffinaderij. Als gevolg daarvan werd de brandstofvoorziening op het eiland ernstig verstoord.

Zoals uitvoerig belicht wilden de bonden dit gesprek vervroegd plaats laten vinden. Bij het gesprek, waarvan premier Whiteman reeds begin deze week aangaf dat het op vrijdag kon plaatsvinden, was gisteren ook PWFC-voorman Angelo Meyer aanwezig.

Bullenbaai

Doran licht toe dat MDPT-voorzitter Wiels inzage heeft gegeven in ‘alle relevante documenten’, met de toezegging dat de vakbonden ook in de toekomst met vragen om nadere informatie te allen tijde bij hem terechtkunnen.

“De heer Wiels heeft complete openheid toegezegd. Omdat er zorg heerste dat onze vakbondvertegenwoordiger in het MDPT niet in alle informatie inzage kreeg, is er ook duidelijk gesteld dat de heer Cova deze in de toekomst zal krijgen. Er is zeker een uur gewijd aan het onderwerp ‘loskoppeling overslagterminal van de raffinaderij wel of niet?’

De kwestie ligt ingewikkeld, maar het komt erop neer dat de raffinaderij – die zonder de overslagterminal niet zou kunnen overleven – nog steeds gedeeltelijk op overslag bij Bullenbaai kan rekenen. Ook hebben wij bevestigd gekregen dat oud-premier Ivar Asjes middels een beschikking een loskoppeling tegen heeft willen gaan”, aldus Doran.

PWFC en Apri vreesden dat het MDPT als uitgangspunt heeft om de raffinaderij en de overslagterminal te Bullenbaai – de Curaçao Oil Terminal (COT) – los te koppelen. Herhaaldelijk werd door Meyer betoogd dat de raffinaderij ‘voor 60 procent van levering van grondstoffen afhankelijk is voor de algehele raffinage van producten’. Loskoppeling maakt volgens de vakbonden een investering in de raffinaderij minder aantrekkelijk.

De bonden waren onaangenaam verrast dat het MDPT zijn werkzaamheden uitvoert aan de hand van het ‘Plan van Aanpak Isla Raffinaderij’, dat op 30 mei 2012 onder het kabinet-Schotte geformuleerd werd en waarin een dergelijke loskoppeling omschreven staat.

PS-Statenlid Sherwin Leonora, die zelf ook fervent tegenstander is van een loskoppeling, heeft na inzage in documenten van het MDPT ook beaamd dat een loskoppeling niet wordt nagestreefd. “Een nieuw door het MDPT te onderhandelen overeenkomst wordt onder andere voorwaarden nagestreefd. Dit met als uitgangspunt dat het ten voordele van het Land komt en de opbrengsten geoptimaliseerd worden”, aldus de eerdere uitspraak van Leonora. Doran beaamt hiervan nu overtuigd te zijn.

Schade aan camera betalen

Doran reageert tevens op het incident dat zich donderdagavond voordeed met cameraman/verslaggever Inzjomar Scoop van TeleCuraçao, die agressief bejegend werd door meerdere actievoerders:

“De acties zijn vreedzaam georganiseerd, waarbij ik voorop wil stellen geweld in welke vorm dan ook af te keuren, zowel in woord als daad. Wij hebben inderdaad van TeleCuraçao een klacht ontvangen, waarop het incident nu door Apri en PWFC onderzocht wordt. Verder zullen wij de schade aan de camera betalen, als TeleCuraçao de rekening doorstuurt.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *