Amigoe | Isla weerspreekt kritiek ‘oneerlijke concurrentie’

'transparant en eerlijk' | Bea Moedt

PDVSA handelt naar eigen zeggen transparant en netjes volgens regels | Bea Moedt

WILLEMSTAD — De Isla-raffinaderij handelt volledig transparant en conform de regels. Dit laat de lokale raffinaderij in een persbericht weten. In dit bericht gaat zij in op de discussies die er zijn ontstaan na het vastlopen van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein.

In een reactie stelt AAV-directeur Mike Willem zich niet te kunnen vinden in de verklaringen van de Isla.

De raffinaderij verwerpt in het persbericht dat zij verantwoordelijk is voor de oneerlijke concurrentie op het Isla-terrein, zoals dit door zowel de aannemersvereniging AAV, door SGTK, de vakbond die opkomt voor de belangen van werknemers in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein, naar voren wordt gebracht. Verwijzend naar een persbericht van april dit jaar stelt de Isla, dat zij zich aan lokale wet- en regelgeving houdt. Als voorbeeld geeft de raffinaderij aan dat voordelen voor personeel, die in de eerdergenoemde cao zijn opgenomen, ook in contracten zijn opgenomen waar alle aannemers op het Isla-terrein zich aan moeten houden. Dit om te voorkomen dat er sprake is van oneerlijke concurrentie tussen AAV- en niet-AAV-leden.

Hoe duur een aannemer is, hangt niet af van de Isla, stelt de raffinaderij. Het staat de aannemers vrij om de hoogte van hun salarissen vast te stellen. Zo zijn er volgens de Isla aannemersbedrijven die bij de AAV zijn aangesloten, die goedkoper zijn dan niet-AAV-leden. Uit het aantal geleverde manuren valt op te maken dat de AAV-leden het meeste geld verdienen aan projecten op het Isla-terrein. Ook werkt de Isla alleen met bedrijven die conform de wet op het eiland zijn gevestigd en die geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel, de Sociale Verzekeringsbank, de Inspectie der Belastingen en die voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het aannemersregister van de Isla.

Maar in een reactie benadrukt Mike Willem, directeur van aannemersvereniging AAV, dat de leden van zijn organisatie een andere mening hebben. “Wij zeggen niet dat de Isla tegen de wet handelt en ook niet dat zij met bedrijven in zee gaan die niet bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. Daar gaat het niet om. Onze pijnpunten hebben betrekking op het feit dat zij opdrachten gunnen aan personen, die werknemers over laten vliegen, of in dienst nemen, als zij een opdracht krijgen. Dat is oneerlijke concurrentie.” De AAV-leden hebben verder constant arbeiders in dienst, die continu betaald moeten worden, iets wat hen duurder maakt ten opzichte van bedrijven die gebruik maken van personeel die voor projecten worden aangetrokken.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Isla weerspreekt kritiek ‘oneerlijke concurrentie’

  1. Volgens @Amigoe:
    ” … De Isla-raffinaderij handelt volledig transparant en conform de regels. Dit laat de lokale raffinaderij in een persbericht weten. …”

    Sinds wanneer verwijt de Isla zich van wanpraktijken? Zegt “asbest dump” nog wat?

  2. Goed lezen Marlon. Nr. twee op de lijst van Hustu?

    ”Onze pijnpunten hebben betrekking op het feit dat zij opdrachten gunnen aan personen, die werknemers over laten vliegen, of in dienst nemen, als zij een opdracht krijgen. Dat is oneerlijke concurrentie”

  3. Isla oneerlijke concurrentie ? Maar Isla is de enige op het eiland die zijn diensten aanbiedt. Dus hoeze oneerlijke concurrentie ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *