Amigoe | Jardim niet eens met ARC-rapport

Jardim niet eens met ARC-rapport

Jardim niet eens met ARC-rapport

WILLEMSTAD — Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) kan zich niet vinden in de eindconclusie van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) over het ‘Rapport vervolgonderzoek naar de uitvoering van de aanbevelingen ter verbetering van de beschikbaarheid van de beleidsinformatie in het jaarverslag 2012’.

In het rapport constateert de ARC dat de regering onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer om het jaarverslag van het Land Curaçao aan te passen. De ARC constateert verder dat de beschikbaarheid van de beleidsinformatie in het jaarverslag 2012 op onderdelen is verbeterd ten opzichte van het jaarverslag 2011. Maar aan de andere kant is er geen verbetering geconstateerd in ‘het geven van inzicht in de uitvoering van het beleid, de daarbij behorende uitgaven en inkomsten en eventuele onder- en overschrijdingen van de begroting’.

Jardim stelt dat de regering zich in grote lijnen kan vinden in de feitelijke weergave van de processen en voorbereidingen van het jaarverslag 2012, zoals deze in het ARC-rapport aan bod komen. Maar hij wijst de eindconclusie van het rapport, dat het jaarverslag onvoldoende was, van de hand.

“De constateringen en aanbevelingen in uw rapportage zijn in uitvoering, waardoor de regering ervan overtuigd is dat sprake is van fundamentele verbeteringen in de begrotingscyclus en de beleidsmatige verantwoording. De regering is van mening dat vanaf het Jaarverslag 2012 sprake is van een kwaliteitsverbetering. Het Jaarverslag 2012 is weliswaar nog niet gemaakt in het formaat van de Verantwoorde Beleidsbegroting, maar er wordt wel, met betrokkenheid van de ministeries, nadrukkelijk meer aandacht besteed aan de verantwoording van behaalde resultaten versus beoogde resultaten”, aldus Jardim in zijn reactie, die hij eerder naar de ARC en nu ook naar de Staten heeft gestuurd.

Bron Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *