Amigoe | Jesus-Leito over vonnis Gumbs ‘Het goede overwint altijd’

Fractieleider PAR Zita Jesus-Leito over vonnis Gumbs (VDC)

Fractieleider PAR Zita Jesus-Leito over vonnis Gumbs (VDC)

WILLEMSTAD — Statenlid Zita Jesus-Leito (PAR) is een van de velen die gereageerd hebben op het vonnis in de zaak die Edsel Gumbs, ex-hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), tegen onder meer de overheid had aangespannen. De PAR-leider staat in een persbericht stil bij de onrechtvaardigheid in deze zaak en feliciteerde Gumbs met zijn moed om hiertegen te vechten. Jesus-Leito blikte tevens terug op de gang van zaken destijds en benadrukt dat uit het vonnis op te maken valt dat Gerrit Schotte en Elmer ‘Kadè’ Wilsoe toen alles uit de kast hebben gehaald om te voorkomen dat de VDC (lees Gumbs) het screeningsproces naar kandidaat-bewindslieden kon voltooien.

Het Statenlid benadrukt dat de PAR altijd druk heeft gezet op goedkeuring van de screeningswet in de Staten, om te kunnen garanderen dat ‘de bevolking nooit meer te kampen krijgt met een overheid van een dergelijke kwaliteit waarmee de bevolking kennismaakte na het aantreden van het kabinet- Schotte op 10 oktober 2010’.

Terugblik

Gumbs was eerst werkzaam bij het politiekorps KPC in 2005 en 2006 als respectievelijk adjunct-hoofd en hoofd van de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen.

Op 10-10-‘10 hij heeft deze werkzaamheden als hoofd van de VDC voortgezet, zonder dat daar op dat moment een formele procedure voor was. In een brief van 29 september 2010 heeft de toenmalige gouverneur Frits Goedgedrag aan de toenmalige procureurgeneraal Dick Piar bericht, dat de formateur (Gerrit Schotte, red.) opdracht had gegeven en was overeengekomen met Goedgedrag, om naar zichzelf en zijn kandidaat- ministers een antecedentenonderzoek te doen, alsook een veiligheidsonderzoek.

Bij brief van 26 oktober 2010, heeft de gouverneur aan Gumbs – na een gesprek met Schotte – bericht dat hij op 7 oktober een gesprek met Schotte had gehad en dat daarbij was geconstateerd dat de VDC vanwege tijdgebrek niet in staat was geweest om een volledige screening uit te voeren naar alle kandidaat- bewindslieden.

Verder stond in de brief van Goedgedrag dat hij dat aan de betrokken politieke leiders had aangegeven en dat Gumbs door zou gaan met een feitenonderzoek.

De gouverneur heeft tevens in die brief benadrukt belang te hechten aan de doorgang van de screeningsprocedure. Goedgedrag heeft daarbij zijn mondelinge verzoek aan Gumbs bevestigd, om het feitenonderzoek, zo nodig op basis van artikel 43 van het Statuut, zo spoedig mogelijk af te ronden.

Echter, de volgende dag al (27 oktober) werd Gumbs door toenmalig premier Schotte de toegang ontzegd tot de dienstlokalen en -gebouwen van de Veiligheidsdienst.

Voorts kreeg Gumbs van Schotte te horen dat hij niet zou worden voorgedragen voor de functie van VDC-hoofd.

Bij uitspraak van 23 november 2010 heeft het gerecht dat besluit, alsmede de benoeming van een interim-VDC-hoofd geschorst, totdat in een bodemzaak daarover zou zijn beslist.

“Echter, nog geen 24 uur later werd Gumbs door Schotte en Wilsoe wederom de toegang tot de werkplek en de dienstgebouwen ontzegd, en zo bleef de overheid proberen Gumbs over te plaatsen”,

aldus Jesus- Leito. De PAR-leider feliciteert Gumbs verder met zijn overwinning en had lovende woorden voor hem. Zij ziet hem als een voorbeeld voor de bevolking, vanwege zijn moed, vastberadenheid en doorzettingsvermogen om tegen oneerlijke behandeling te strijden.

Jesus-Leito benadrukt dat dit vonnis een bewijs is dat het goede toch altijd overwint.

Bron: Amigoe
Dossier: Veiligheidsdienst Curaçao (VDC)

5 Reacties op “Amigoe | Jesus-Leito over vonnis Gumbs ‘Het goede overwint altijd’

 1. De komedie van mevrouw Zita ….
  Tuna vraagt terecht of zij nu in actie gaat komen.
  Maar ook tuna weet beter, we hebben van de komedie in de staten niets te verwachten…
  We worden dik betaald, voelen ons belangrijk, ondanks dat we dom zijn en nergens verstand van hebben, dus zolang we elkaar steunen komt niemand daar achter…
  Een groot theaterstuk daar in de staten….

 2. Sorry. Gumbs moet natuurlijk Romer ( met een trema) zijn.
  ( en “Gremia”).

 3. Ook Jasjes laat Gumbs en Stella van Rijn gewoon in functie.
  Degenen die hun hoop op een betere toekomst op Asjes hebben gevestigd komen t.z.t. bedrogen uit. Ook de casino’s en de (valse ) loterijen laat hij ongemoeid ondanks eerdere toezeggingen deze aan te pakken. ( invloed schoonpapa en zijn andere inner circle maatjes ?).
  Hij is bezig zijn verdere toekomst buiten de politiek zeker te stellen door als PM met geld van het volk vriendjes te maken/kopen.

 4. De heer Gumbs heeft dan wel zijn gelijk gekregen en van blaam gezuiverd maar G de Raaf heeft zijn zin en zijn vazal zit lekker in de VDC stoel mooi weer te spelen, afgekeurd en omhoog gevallen. Het is een schande dat bepaalde politieke partijen met het proces mooi weer spelen naar de kiezers en verder niets doen, allemaal gebakken lucht, denken ze nu echt er iets mee te winnen, ieder mens met een beetje common sense prik daar toch door, wordt wakker.

 5. En nu mevrouw Zita Jesus-Leito? Wat gaan we er nu mee doen, want iedereen doet wel triomfantelijk, maar uw buurman in de Staten is een veroorzaker van dit debacle. Dus mevrouw kunnen we binnenkort van u wat actie verwachten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *