Amigoe | Jeugdwerkloosheid gedaald in eerste helft 2016

Jeugdwerkloosheid gedaald in eerste helft 2016

Jeugdwerkloosheid gedaald in eerste helft 2016

WILLEMSTAD — De jeugdwerkloosheid (15-24 jaar) is ten opzichte van vorig jaar gedaald van 29,7 naar 26,3 procent in de eerste helft van 2016. Het werkloosheidspercentage is ten opzichte van 2015 (11,7 procent) nagenoeg ongewijzigd gebleven en bedraagt 11,3 procent van de beroepsbevolking in de eerste helft van 2016.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Arbeidskrachtenonderzoek (AKO) dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd.

Het CBS heeft, voor de eerste keer, in maart en april 2016 het AKO gehouden. Het AKO is een steekproefonderzoek onder huishoudens dat het CBS vanaf 1987, in de maanden september en oktober, jaarlijks uitvoert met het doel om de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te meten. Het betreft onder andere ontwikkelingen in het werkloosheidspercentage, de participatiegraad, de omvang van de werkende bevolking en de omvang van de werkzoekende bevolking.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn echter niet statisch. De omvang van de werkende- en de werkzoekende bevolking kan – afhankelijk van verschillende factoren – toenemen, ongewijzigd blijven of afnemen. Voorbeelden van factoren die de arbeidsmarkt kunnen beïnvloeden zijn demografische factoren, het aantal beschikbare vacatures en ontwikkelingen van de economie. Naast deze factoren is bekend dat de arbeidsmarkt ook kan fluctueren naar aanleiding van seizoenen.

Op Curaçao hebben we echter niet te maken met seizoenen, maar mogelijk wel met periodes waar het vraag naar en aanbod van arbeid kan stijgen of dalen, zoals periodes waarbij meer toeristen het land bezoeken of vakantieperiodes. Het is onbekend of de arbeidsmarkt op Curaçao fluctueert binnen één jaar.

Daarom is dit jaar voor het eerst een AKO gehouden in de eerste helft van het jaar, naast het reguliere AKO dat uitgevoerd gaat worden in september en oktober, om inzicht te krijgen in de bewegingen op de arbeidsmarkt binnen één jaar. De resultaten van het eerste AKO in 2016 zullen gepresenteerd worden samen met de resultaten van het tweede AKO in 2016 waar een algeheel beeld gegeven zal worden van de aanbodzijde van de arbeidsmarkt op Curaçao voor dit jaar met de eventuele bijbehorende fluctuaties.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Jeugdwerkloosheid gedaald in eerste helft 2016

  1. jeugdwerkloosheid daalt, raar verhaal van CBS, want de schoolplicht is tot 18 jaar, dus daarna pas kan je van iemand zeggen hij/zij is zonder werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *