Amigoe | John Cijntje nieuwe directeur ABC

John Cijntje nieuwe directeur ABC | Foto Koos Nienhuis

John Cijntje nieuwe directeur ABC | Foto Koos Nienhuis

WILLEMSTAD — Toezichthouder Corporate Governance Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de voordracht van John Cijntje als nieuwe directeur van Autobus Bedrijf Curaçao (ABC).

Cijntje moet de opvolger worden van de in januari vorig jaar overleden directeur Riles Paulina.

De heer Cijntje heeft een wo-opleiding Bedrijfskunde. Hij heeft in diverse functies werkervaring opgedaan. Op dit moment is hij Operations Manager bij vuilnisophaalbedrijf Selikor. Bij afwezigheid van de directeur van Selikor, Wesley Kook, treedt hij op als diens waarnemer.

Na het onderzoeken van de aangeleverde informatie en documentatie met betrekking tot de voordracht van Cijntje, constateert SBTNO dat kan worden betoogd ‘dat de door de wervingscommissie voorgedragen kandidaat voor de functie van bestuurder (directeur) van ABC die functie en de daarbij behorende taken en werkzaamheden(….) naar behoren zou kunnen vervullen en als meest geschikte kandidaat kan worden aangemerkt’.

Het plotselinge overlijden van Paulina zorgde begin vorig jaar voor een machtsvacuüm bij het busbedrijf, aangezien hij de enige directeur was. Als tussenoplossing, totdat er een nieuwe directeur was benoemd, besloot de Raad van Commissarissen (RvC) om op rouleerbasis een van haar leden tijdelijk te belasten met de functie van directeur.

Conform de statuten van de nv is het de RvC die belast is met de regie van de zoektocht naar een directeur voor het bedrijf. Maar de minister belast met Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) besloot om hier, gemotiveerd, vanaf te wijken. Dit was volgens de minister ingegeven door het feit dat er op een bepaald moment maar drie leden in de RvC zaten, terwijl een van de RvC-leden had aangegeven voornemens te zijn om naar de functie van ABC-directeur te solliciteren.

Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, besloot de minister om in deze zaak in te grijpen en de regie over te nemen. Uit het proces, dat onder leiding stond van Deloitte Dutch Caribbean, kwam Cijntje als beste kandidaat naar voren en hij werd door de minister voorgedragen voor de functie van directeur bij ABC.

In haar advies over de benoeming van de nieuwe directeur bij het busbedrijf geeft SBTNO ook aan dat er een veiligheids- of integriteitsonderzoek moet komen naar de gekozen kandidaat. Dit omdat uit de informatie die SBTNO heeft ontvangen niet duidelijk is of voornoemd onderzoek al heeft plaatsgevonden.

De adviseur wijst er wel op dat dit geen veiligheidsonderzoek betreft zoals vervat in het Landsbesluit aanwijzing vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken, maar dringt er bij betrokkenen op aan om het eerdergenoemde onderzoek, net zoals een medische keuring, vóór de benoeming plaats te laten vinden.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | John Cijntje nieuwe directeur ABC

  1. Was even bang dat het vette varken Cooper deze post zou krijgen.

    Hopelijk is deze Cijntje geen familie van de ruggegraatloze Anthony Centje Cijntje, de RA die bij elke hoop stront een goedkeurende verklaring geeft.

  2. Dus het wordt geen Charles Coopers ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *