Amigoe | Justitierapportages nu wel up-to-date

Plasterk: Vergelijking discriminatie is moeilijk

Plasterk: De verdere professionalisering kan echter door de autoriteiten van Curaçao worden uitgevoerd, zodat een Plan van Aanpak niet meer nodig is.

DEN HAAG — De informatieachterstand met betrekking tot justitie op Curaçao en Sint Maarten wordt kleiner. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde de Eerste en Tweede Kamer vorige week over de ontwikkelingen tot februari 2016.

Op korte termijn zal hij bekend maken wat er nodig is voor verdere verbeteringen op St. Maarten.

De informatieachterstand veroorzaakte eerder dit jaar voor een discussie in de Tweede Kamer over de professionalisering voor de politie en gevangenissen op Curaçao St. Maarten. Uit de voortgangsrapportages over de Plannen van Aanpak bleek dat de politie en gevangenissen nog lang niet de vereiste kwaliteit hadden.

Dit leek in strijd met de conclusie van minister Plasterk om de Plannen van Aanpak per 10 oktober 2016 te beëindigen. Met name VVD-Tweede Kamerlid André Bosman pleitte voor een verlenging zolang er geen goed alternatief is.

Plasterk baseerde zijn oordeel destijds echter niet zozeer op de voortgangsrapportages. Die meest recente hadden betrekking op het eerste kwartaal van 2015 en waren dus sterk gedateerd. Hij baseerde zich vooral af op de gesprekken die hij in februari voerde met de voortgangscommissie. De commissie was van oordeel dat de verdere professionalisering van het Korps Politie Curaçao en de SDKK-gevangenis zelfstandig door de Curaçaose autoriteiten kan worden afgerond. Op St. Maarten moet nog veel werk verzet worden, maar wordt meer resultaat verwacht van een andere aanpak. In een brief aan Plasterk werd dat oordeel later nog eens bevestigd.

Door de publicatie van de zes voortgangsrapportages uit de laatste drie kwartalen beschikken de Eerste en Tweede Kamer officieel weer over actuele informatie. In de laatste hiervan herhaalt de voortgangscommissie de conclusie dat er nog veel vacatures zijn bij het Korps Politie Curaçao, dat het ziekteverzuim bij de gevangenis moet worden aangepakt en dat de financiering van gevangenisprojecten moet verbeteren.

De verdere professionalisering kan echter door de autoriteiten van Curaçao worden uitgevoerd, zodat een Plan van Aanpak niet meer nodig is.

Het Korps Politie Sint Maarten en de Pointe Blanche gevangenis functioneren nog onvoldoende, maar er is een geheel nieuwe aanpak nodig voor noodzakelijke verbeteringen. De regering van St. Maarten zal samen moeten werken met Nederland en op de eigen begroting geld moeten reserveren voor de financiering, aldus de commissie.

In een toelichting op de voortgangsrapportages schrijft minister Plasterk dat hij de Tweede Kamer op korte termijn zal informeren over de nieuwe aanpak op St. Maarten, zoals door de VVD gevraagd werd. Eerder deze maand werden voorstellen voor verbeteringen al besproken met betrokkenen op het eiland.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *