Amigoe | Karsdorp lid RvC Monumentenfonds

Reinoudt 'Reint' Karsdorp | Persbureau Curacao

Reinoudt ‘Reint’ Karsdorp lid RvC Monumentenfonds op voordracht van VVRP

WILLEMSTAD — Adviseur corporate governance Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) gaat akkoord met de voordracht van Reinoudt Karsdorp als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van het Monumentenfonds.

Karsdorp is geen onbekende in bestuurlijk Willemstad en werd voor deze functie voorgedragen door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Karsdorp is volgens zijn Linkedin-pagina op dit moment directeur van het bedrijf Inspiredgroup N.V. Hiervoor was hij gedurende een jaar werkzaam als secretaris generaal bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Ook was hij van 2009 tot 2014 actief als directeur bij de Antilliaanse Medefinancieringsorganisatie (Amfo) terwijl hij daarvoor jarenlang een leidinggevende functie had bij de eilandelijke overheidsdienst, Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Drov).

SBTNO stelt dat Karsdorp een wo-opleiding Sociale Geografie en Planologie heeft en dat hij in verschillende functies werkervaring heeft opgedaan waaronder bij de Drov. SBTNO maakt verder aan de hand van zijn cv op dat Karsdorp ook over bestuurservaring beschikt. Dit brengt de adviseur tot de conclusie dat ‘uit de beoordeling van het cv van de kandidaat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat, gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring heeft, hij in voldoende mate voldoet aan de algemene profielschets. Naar aanleiding van het voorgaande heeft de adviseur geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat als lid van de raad van commissarissen van het Monumentenfonds.’

Dit is overigens de tweede keer dat SBTNO advies uitbrengt over de voordracht van Karsdorp voor een functie in de RvC van het Monumentenfonds. Dit gebeurde eerder al op 15 juli. SBTNO gaf toen aan zwaarwegende bezwaren te hebben ten aanzien van zijn voordracht ‘vanwege het feit dat hij een ambtenaar dan wel aan een ambtenaar gelijkgestelde functie zou bekleden en zijn benoeming niet in overeenstemming met de statuten van Monumentenfonds zou zijn.’

Maar bij de nieuwe voordracht van Karsdorp liet de minister aan SBTNO weten dat de voorgedragen kandidaat per 1 februari dit jaar ‘geen ambtenaar of aan een ambtenaar gelijkgestelde meer is.’ Bij de nieuwe analyse van de voordracht was dit een van de redenen van de adviseur corporate governance om nu wel een positief advies uit te brengen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *