Amigoe | Kerk geniet meer vertrouwen dan politiek

Politiek stemmen verkiezingen | Persbureau Curacao

Vertrouwen in politiek momenteel historisch laag | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Curaçaoënaars hebben weinig vertrouwen in politieke partijen, de regering en het parlement. Dit blijkt uit het eerste onderzoek naar sociale cohesie op Curaçao dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is uitgevoerd.

De bevolking heeft meer vertrouwen in de kerk (42,9 procent) en de politie (26,5 procent).

CBS hanteert als definitie van vertrouwen de mate waarin men kan uitgaan van de goede bedoelingen van anderen. Met de stelling ‘De meeste mensen zijn te vertrouwen’ geeft 32 procent aan het hier enigszins of helemaal mee eens te zijn. Het vertrouwen in instanties of organisaties is laag. De instanties waar men het meeste vertrouwen in heeft zijn de kerk (42,9 procent), de politie (26,5 procent) en het onderwijssysteem (21,2 procent). Waar men het minst vertrouwen in heeft zijn de politieke partijen (2,3 procent), de regering (3,8 procent) en het parlement (4,1 procent).

89,2 procent van de bevolking is tevreden of erg tevreden met de relaties met andere leden van het huishouden. Van de bevolking gaf 57,3 procent aan actief te zijn op de arbeidsmarkt en 42,7 procent heeft aangegeven niet actief te zijn. Deze resultaten van werkparticipatie zijn niet te vergelijken met de cijfers uit het arbeidskrachtenonderzoek aangezien er bij deze benadering een andere definitie en rekenmethode is gehanteerd.

Van de bevolking geeft 25,8 procent aan geïnteresseerd of erg geïnteresseerd te zijn in de politiek. 63,9 procent zei te zullen gaan stemmen als er morgen verkiezingen waren. De organisaties of activiteiten waar het meest aan wordt deelgenomen zijn: Religieuze organisaties (22,1 procent), Sport en recreatie (20 procent) en Onderwijs of culturele activiteiten (14,8 procent)

Inclusie

Inclusie heeft te maken met de mate waarin mensen ervaren dat de maatschappij hen erbij laat horen terwijl zij tegelijkertijd zichzelf kunnen zijn. Een manier om inclusie te meten was, door te kijken naar hoe mensen reageren op verschillende stellingen over waar mensen aan moeten voldoen om als ‘Yu di Kòrsou’ gezien te mogen worden. Op de stelling of een ‘Yu di Kòrsou hier geboren moet zijn’ heeft 80,9 procent aangegeven het hier enigszins mee eens of helemaal mee eens te zijn. Met de stelling ‘Een Yu di Kòrsou moet vloeiend Papiaments kunnen spreken’ is 81,1 procent het enigszins of helemaal mee eens.

Bij de vraag ‘Hoe denkt u dat uw sociale positie op Curaçao zal zijn binnen drie of vier jaar’ geeft het grootste deel van de bevolking (91,8 procent) aan dat hun situatie gelijk zou blijven of zal verbeteren. Over het algemeen zijn mensen vrij positief over hun buurtcohesie. Men ervaart het meest een mate van medeverantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de buurt (82,6 procent) en goed contact met de buren (77,5 procent).

41,0 procent van de bevolking heeft aangegeven dat er duidelijke richtlijnen zijn over wat goed en kwaad is en dat deze richtlijnen altijd voor iedereen van toepassingen zijn, ongeacht de omstandigheden.

Toekomst

Het onderzoek werd tussen 6 november 2015 en 18 januari 2016 door het CBS uitgevoerd onder 2620 huishoudens op Curaçao. Doel van dit onderzoek was om een beeld te krijgen van hoe het gesteld is met de burgers voor wat betreft het gevoel van verbondenheid, sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Wanneer het onderzoek in de toekomst een aantal keren wordt herhaald dan kunnen er uitspraken gedaan worden over ontwikkelingen met betrekking tot de verschillende onderdelen die in dit onderzoek bestudeerd worden.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Kerk geniet meer vertrouwen dan politiek

 1. Het gaat hand in hand. De politiek zorgt ervoor dat ze dom en arm blijven en daarna gaan ze om hulp van boven vragen.

 2. Abraham Mossel

  Zolang de oude en jonge garde “genaamd stemvee” nog steeds voor de verkiezingen rijkelijk gevuld worden met witgoed, flessen drank, smartfhone en Tablet, zullen er steeds de verkeerde figuren zoals ene Gerrit de Raaf op het pluche blijven zitten plakken en hun eigen zakken en die van hun familie en vrienden blijven vullen.

 3. Dit betekent eigenlijk dat de politiek en regering als leugenaars worden gekwalificeerd. Een wonder dat er nog mensen komen stemmen. Slechts 25 % is geïnteresseerd in de politiek , en toch gaat 69% morgen stemmen.
  Hier ligt een mooie taak voor onafhankelijke persorganen en het onderwijs.
  Het adagio ” de politiek wil iedereen dom houden” is hiermee wel bewezen.
  Die 69% kunnen overigens best wel de ijdele .hoop hebben dat de politiek verandert.
  Reforma heet dat dacht ik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *