Amigoe | Ketamine in rioolwater feestlocaties wekt verbazing

Ketamine in rioolwater feestlocaties wekt verbazing

Ketamine in rioolwater feestlocaties wekt verbazing

WILLEMSTAD — Het was een stagiaire van het Openbaar Ministerie die de aandacht vestigde op het mogelijke gebruik van partydrugs tijdens grote feesten op het eiland.

Bij een vluchtige eerste verkenning van het door haar opgeworpen vraagstuk bleek er sprake van een opvallende en tegengestelde trend. De populariteit van xtc leek buiten Curaçao de laatste jaren vooral te zijn toegenomen, terwijl in relatie tot het eiland een afname te zien was van de hoeveelheid in beslag genomen xtc-pillen.

Daardoor nam de nieuwsgierigheid naar het fenomeen partydrugs op Curaçao toe. Het onderzoeksteam zette twee junior-onderzoekers in, die qua uiterlijk leken te passen binnen de veronderstelde doelgroep van xtc-gebruikers, die verschillende feesten bezochten. Zij stelden vast dat diverse feestgangers uiterlijke kenmerken vertoonden van drugsgebruik, inclusief het nuttigen van grote hoeveelheden water, wat doorgaans met het gebruik van xtc wordt geassocieerd. Hierna werd besloten om een wetenschappelijk fenomeen-onderzoek te starten naar de aard en omvang van het gebruik van partydrugs zoals cocaïne, xtc, GHB en ketamine op Curaçao.


Volksgezondheid

Naast het criminogene aspect en de algemene gezondheidsrisicio’s bij de inname van partydrugs treedt het gevaar op dat deze drugs andere samenstellingen kunnen hebben. Tijdens het Amsterdam Dance Event event eind vorig jaar vielen er drie doden als gevolg van xtc-gebruik door een zwaarder soort pil. Ook worden pillen verkocht als xtc die echter geen mdma bevatten maar pmma, een stof waarvan het effect langer op zich laat wachten, zodat een gebruiker geneigd is meer in te nemen.


77.000 pille
n

Het gebruik van xtc is meer geaccepteerd dan het gebruik van cocaïne, zo gaven respondenten aan. De onderzoekers becijferden dat er gezamenlijk door studenten/stagiairs en hun overkomende vrienden jaarlijks minimaal 30 kilo cocaïne geconsumeerd wordt en minimaal 77.000 pillen (2,5 pil per avond bij twee keer in de week uitgaan.)

Daarenboven is er op het eiland permanent een compagnie van 100 militairen gestationeerd die elke vier maanden wordt gewisseld. Gebruik van drugs is verboden, maar dat wil volgens de onderzoekers niet zeggen dat het niet gebeurt.


Waarom gebruiken
?

Waarom wordt xtc gebruikt? De respondenten gaven hierop als antwoord: energie krijgen, om op te gaan in de muziek, je wordt er blij van, om langer door te kunnen dansen, daardoor krijg ik meer zin om te knuffelen, om gemakkelijker contact te kunnen maken. Een xtc-pil kost tussen de 15 en 19 gulden. De prijs van een gram cocaïne is hiermee vergelijkbaar. Gebaseerd op de gegevens van inbeslagnames op Schiphol en Düsseldorf, de opgave van respondenten uit de survey en het geschatte lokale gebruik, komt de jaarlijkse invoer van cocaïne op Curaçao minimaal uit tussen de 1607 en 2032 kilo, menen de onderzoekers.

“Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie op Curaçao van 2,7 procent is de prijs van een kilo cocaïne in 2014 sinds 2005 verhoudingsgewijs evenveel gestegen als die van een kilo aardappelen (tussen de 11.000 en 14.000 gulden per kilo).”


Ketamin
e

Bij de afname van monsters uit het rioolwater op het tweede feest kwam het KWR Watercycle Research Institute in Nederland sporen van ketamine tegen, wat hen erg verbaasde. Het tweede monster, om vier uur ‘s nachts, laat een hoog gehalte ketamine zien, wat duidelijk wijst op de inname in de uren vooraf. Het KWR stelt hierover: “Wij zijn niet eerder zulke gehalten ketamine tegengekomen. In de gevallen dat wij deze aantroffen, lag de factor 20 keer lager dan in de Curaçaose gelegenheden.

Aangezien we de lokale omstandigheden (het rioolstelsel) en het volume daarvan niet kennen, kunnen we niet zeggen of de aangetroffen concentratie van een of meer personen is. Het kan ook om een niet-geconsumeerde dosis gaan die rechtstreeks in het toilet is gegooid. Om daarover meer te zeggen is nader onderzoek nodig, wat meer tijd kost.”


Importeur
s

Ketamine, die hier op het eiland als partydrug gebruikt wordt, heeft naar verluidt vrijwel altijd een legale oorsprong als narcosemiddel voor mens en dier, of medicijn (pijnbestrijding). Dat impliceert dat het ten behoeve van het gebruik als partydrug onttrokken wordt aan het reguliere medische circuit. Of dat op Curaçao gebeurt of al voor de ketamine het eiland bereikt, is niet bekend. Detectie van de invoer door de Douane is een belangrijke indicator voor de omvang van het gebruik. Die detectie is ook bruikbaar voor het opsporen van mogelijke importeurs. Mocht blijken dat bijvoorbeeld de ene reguliere gebruiker van ketamine in diens medische praktijk veel meer van de stof gebruikt dan collega’s, dan zou dat kunnen indiceren betrokkenheid bij de handel in ketamine als partydrug, aldus het fenomeen-onderzoek.


GH
B

Uit de Audience Response Survey (ARS)-sessies blijkt dat het gebruik van GHB ergens tussen de 6,9 en 13,9 procent ligt. Geëxtrapoleerd naar 1200 stagiaires/studenten levert dat een ondergrens van 83 en een bovengrens van 166 op. Dat lijkt verwaarloosbaar, maar deze groep loopt extra gezondheidsrisico door de moeilijke dosering van GHB en de mogelijkheid dat er nog GBL in dosering aanwezig is. Overigens werden in de rioolwatermonsters geen sporen van GHB aangetroffen, maar dat is ook heel moeilijk omdat het lichaam deze heel snel afbreekt.

GHB is makkelijk thuis te maken. De grondstof is GBL, een industrieel oplosmiddel dat zowel gebruikt wordt voor onkruidverdelgers als voor vitamines. Het is via internet te koop. De benodigde caustic soda is als gootsteenontstopper te koop in de supermarkt. In Nederland werd GHB als partydrug op lijst 1 van harddrugs geplaatst. De onderzoekers vermoeden dat GHB reeds vervaardigd wordt op het eiland.


Bemonsteringe
n

Hoewel dit rapport wel berekeningen daartoe bevat, is de omvang van het drugsgebruik op basis van de gekozen wijze van monstertrekking uit het rioolwater niet betrouwbaar in te schatten. Dat heeft hoofdzakelijk met één reden te maken: de rioolwatersamples zijn qua tijd gezien te kort na de inname van de partydrugs genomen. De stofwisselingsproducten aan de hand waarvan de omvang van het gebruik zou kunnen worden teruggerekend, waren op het moment van monsterinname nog onvoldoende door gebruikers uitgescheiden. De aangetroffen concentraties waren weliswaar hoog, maar niet vergelijkbaar met de sterk verdunde hoeveelheid van 700.000 inwoners in Amsterdam of de overige twintig steden. Daar werden in één week op verschillende momenten monsters getrokken. Het is daarom niet te vergelijken met de sterke concentratie van circa 1500 bezoekers op een party van zes uur. Met uitgebreidere analyse, op plekken als scholen, studentenhuizen en de gevangenis, zou de omvang wel bepaald kunnen worden.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *