Amigoe | Kibbelaar, Kuster en Vanenburg uit commissie Rif

Kibbelaar, Kuster en Vanenburg uit commissie Rif Hotel

Kibbelaar, Kuster en Vanenburg uit commissie Rif Hotel

WILLEMSTAD — De door het land benoemde leden in de begeleidingscommissie Rif Resort, Ivan Kuster en Steven Vanenburg, en het door Rif Resort Hotel NV benoemde lid, Jeroen Kibbelaar, zijn uit de commissie gestapt. In een besluit van de regering van 27 januari dit jaar wordt melding gemaakt van de vervanging van Kuster als lid en de uittreding van Kibbelaar.

Informatie waarover de Amigoe beschikt geeft echter aan dat ook Vanenburg uit de commissie is gestapt. De uittreding van Kibbelaar en Vanenburg is ter voorkoming van mogelijke tegenstrijdige belangen en om de objectiviteit van het proces om het resort te verkopen, te garanderen.

Kuster wordt vervangen door het nieuwe lid Paul Soethoudt. Dit heeft te maken met het feit dat Kuster met pensioen is gegaan en geen deel meer kan uitmaken van de commissie.

De begeleidingscommissie Rif Resort voor de verkoop van de eigendommen van Rif Resort Hotel NV te Parasasa is op 4 april vorig jaar officieel opgericht bij Landsbesluit. Het Rif Resort Hotel is technisch failliet en de bedrijfsvoering ontbeert de basis van continuïteit, aldus het Landsbesluit. Daarom wordt overgegaan tot verkoop van de eigendommen.

Drie van de leden in de commissie zijn vorig jaar voorgedragen door Rif Resort Hotel en vier leden door de regering. Na de recente personele omzettingen zijn naast Soethoudt ook nog Ludwig van Hoop en Mike Willem namens de regering in de begeleidingscommissie benoemd. Namens Rif Resort Hotel zijn dat John Jacobs en Arthur Rosaria.

De commissie zal zorg dragen voor de begeleiding van een transparante verkoop van het recht van erfpacht van Rif Resort Hotel op twee percelen grond van 17.600 en 39.970 vierkante meter groot te Parasasa, met het daarop gebouwde hotelcomplex bekend als Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casino.

Ook moest de commissie een professionele adviseur met ervaring op het gebied van verkopen van hotels in het Caribisch gebied selecteren ten behoeve van de verkoop. Zoals eerder gemeld is dat het Amerikaanse makelaarskantoor Ackman-Ziff Real Estate Group geworden. Dit heeft s geplaatst in lokale dagbladen, nadat de ‘launch’ voor de zoektocht naar nieuwe kopers al eind maart had plaatsgevonden.

Parallel aan het verkooptraject moest de commissie onderhandelingen voeren met Marriott International Inc, Marriott Curaçao NV en Marriott Worldwide Corporation over aanpassing van de huidige overeenkomsten voor het uitbaten van het hotel. Marriott geeft echter aan alleen bereid te zijn deze overeenkomsten aan te passen bij een investering van 20 miljoen gulden in de hotelgebouwen, aldus het Landsbesluit.

De reden voor de heronderhandeling is dat onder de huidige overeenkomsten, die tot 2025 lopen, de kans nihil is dat er voldoende fondsen worden gegenereerd om de schuld aan het land terug te betalen. Opzeggen van de overeenkomsten is geen optie, omdat dit slechts door het betalen van zeer hoge boetes kan gebeuren.

Volgens de administratie van het land is de vordering van het land op Rif Resort Hotel NV ongeveer 70 miljoen gulden (zoals gemeld in het landsbesluit van vorig jaar april), maar volgens de administratie van Rif Resort Hotel is dit 125 miljoen per eind 2013. Het verschil zit in het feit dat Rif Resort Hotel verplicht is om in de boeken de verschuldigde rente over de schuld ook te administreren.

De overheid heeft eind vorig jaar besloten om het erfpachtrecht voor de twee percelen grond waarop de gebouwen van het hotelcomplex, bekend als Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casino, met zestig jaar te verlengen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Kibbelaar, Kuster en Vanenburg uit commissie Rif

  1. Mooi dat die zakkenvuller van PWC uit de commissie is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *