Amigoe | KLA wil overheidsgebouw in Colon

CHRISTOPHER MIDDELHOF-KLA

Christopher Middelhof, de politiek leider van Kòrsou Liber Asosiá (KLA)

WILLEMSTAD — Christopher Middelhof, de politiek leider van Kòrsou Liber Asosiá (KLA), stelt voor om het nieuwe centrale onderkomen voor de regering in het huidige Colon Shopping Center in Otrobanda onder te brengen. Volgens Middelhof heeft de overheid het gebouw overgenomen en deels laten neerhalen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Hij vraagt zich echter af wat de regering nu met het gebouw zal gaan doen. Middelhof zet zijn vraagtekens bij de transactie waarmee de overheid het Colon-gebouw voor miljoenen overnam. 

Hij vraagt zich af waarom slechts een deel van het gebouw tegen de vlakte moest, terwijl pal daarnaast bouwwerkzaamheden aan de gang zijn.

“Als de regering de rest van het gebouw laat staan, dan rijst de vraag waarom er niet is besloten om het nieuwe centraal onderkomen van de regering in het Colon Shopping Center onder te brengen.”

Volgens Middelhof maakt hij zich er al jaren sterk voor dat de overheid efficiënter en effectiever omgaat met gemeenschapsgeld.

“De overheid dient meer geld te besparen zodat dit geïnvesteerd kan worden in volkswoningen. Al jaren geeft de regering heel veel geld uit aan het huren van tal van gebouwen. Het gaat om duizenden guldens per jaar, maar het is de overheid nooit gelukt om een eigen gebouw te krijgen. Dus waarom stopt de overheid niet met het huren van gebouwen en wordt er geen gebruik gemaakt van Colon Shopping Center als het officiele onderkomen van de overheid.”

In het gebouw te Otrobanda is volgens de KLA-leider voldoende ruimte om er minstens de helft van alle overheidsdiensten in onder te brengen. Dit zal de efficiëntie verhogen, juist op een moment dat de dienstverlening van overheidsdiensten op het eiland niet best is.

Middelhof spreekt de hoop uit dat het huidige Colongebouw geen deel uit gaat maken van het in aanbouw zijnde ziekenhuis. Hij vreest dat het ten onder zal gaan aan hetzelfde gebrek aan visie, waar tal van overheidsprojecten in de afgelopen periode mee te kampen hebben gehad.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *