Amigoe | Klinika Capriles 3,5 miljoen schuldig aan APC en BZV

Klinika Capriles 3,5 miljoen schuldig aan APC en BZV | foto: Leoni Leidel-Schenk

Capriles 3,5 miljoen schuldig aan APC en BZV | foto: Leoni Leidel-Schenk

WILLEMSTAD — Naast het al bekende exploitatietekort van ruim 7 miljoen gulden van Klinika Capriles, blijkt dat de instelling voor patiënten met een psychische aandoening in twee rechtszaken ook nog eens veroordeeld is tot het terugbetalen van ruim 3,5 miljoen gulden.

Dit wegens niet afgedragen premies aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en in het verleden teveel geïnde vergoedingen van BZV.

Dat blijkt uit de jaarrekeningen over 2013 en 2014, die vorige week naar de Staten zijn gestuurd. De vonnissen in de rechtszaken zijn op 17 februari en 23 maart van dit jaar uitgesproken, dus na de balansdatum van de jaarrekeningen. De directie is in gesprek met de overheid om deze aan te houden.

Op 11 februari van dit jaar legde het personeel van de kliniek het werk neer, nadat de directie bekend had gemaakt dat de banen van 50 mensen in gevaar waren wegens de tekorten. Een van de voornaamste oorzaken daarvoor is volgens de directie het feit dat sinds de oprichting van Stichting APZ Dr. D.R. Capriles in het jaar 2000, de toenmalige tarieven ondanks de onontkoombare stijging van kosten nooit zijn aangepast. Bovendien vergoedt de SVB zelfs deze niet toereikende tarieven niet.

In het vonnis in hoger beroep in februari van dit jaar werd de kliniek veroordeeld tot het betalen van 2,4 miljoen gulden wegens het niet betalen van de VUT-premies aan het APC. In het vonnis in eerste aanleg van 23 maart werd de kliniek veroordeeld tot terugbetaling van meer dan 1 miljoen gulden, omdat dat bedrag in het verleden teveel ontvangen werd van de ambtenarenverzekering BZV. Dat bedrag is door de kliniek aangewend om toen nog onbetaalde facturen voor geleverde zorgdiensten aan SVB/BZV-verzekerden te vereffenen. Derhalve dienen deze facturen door de kliniek, na te realiseren onderzoek, wederom als onbetaald aangemerkt te worden. Daaropvolgend dienen de inningsacties bij de SVB/overheid van start te gaan. Aldus het oordeel van de rechter.

Naar aanleiding van de acties in februari en de inmenging van vakbond Abvo vonden er wel gesprekken plaats met de overheid, waarna minister van Volksgezondheid Ben Whiteman (PS) een operational audit aankondigde naar de financiële huishouding van de kliniek. Hij werd hierin gesteund door de ministerraad. De Stichting OverheidsAccountantsbureau (Soab) is hiermee belast, maar het rapport is nog niet klaar.

Intussen heeft het bestuur van Klinika Capriles de vaste commissie Gezondheidszorg van de Staten uitgenodigd voor een werkbezoek aan de kliniek naar aanleiding van de financiële tekorten. Het exploitatietekort brengt het voortbestaan van de kliniek in gevaar. Doel is de Statenleden te informeren over de huidige situatie, de visie op de problematiek en de voorstellen die kunnen leiden tot een constructieve en structurele oplossing, aldus Oostburg.

Uit de jaarrekeningen blijkt dat de personeelslasten over 2013 en 2014, met ruim 20 miljoen gulden, nagenoeg gelijk bleven, al steeg de pensioenbijdrage van de werkgever met ruim 40.000 gulden in 2014. Aan sociale premies en overige schulden werd het afgelopen jaar wel bijna 6 miljoen gulden meer betaald dan in 2013 (toen 7,1 miljoen gulden). Op onderhoud werd bijna de helft bezuinigd, van 6 ton in 2013 naar 350.000 gulden vorig jaar. De algemene kosten stegen met bijna 2 ton. Zo verdubbelden de huurkosten van 110.000 naar meer dan 220.000 gulden. De post Interne & Externe Communicatie bedroeg in 2013 ruim 14.000 gulden. Vorig jaar was dit 179.000 gulden. Ook de bestuursvergoedingen stegen van bijna 89.000 gulden in 2013 naar 101.000 gulden vorig jaar.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *