Amigoe | Knoops: ‘Geen overheidssteun voor onterecht veroordeelden in Caribisch Nederland’

‘Geen overheidssteun voor onterecht veroordeelden in Caribisch Nederland’

‘Geen overheidssteun voor onterecht veroordeelden in Caribisch Nederland’

WILLEMSTAD — De Nederlandse advocaten Geert- Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger bezochten vorige week twee mannen die al respectievelijk negen en negentien jaar gevangen zitten in Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou.

Tijdens het ruim twee jaar durende onderzoek naar hun veroordelingen, zijn zij op nieuw bewijs gestuit waaruit zou blijken dat de veroordeelde mannen onschuldig zijn. De advocaten willen de zaak heropenen, maar merken daarbij op dat overheidssteun voor dergelijke zaken in onze regio essentieel is.

Het stel bezocht de gedetineerden in het kader van de bijstand die het Knoops’ Innocence Project hen en andere lotgenoten geeft. Dat project is in 2012 onderdeel geworden van het wereldwijde Innocence Network. De organisaties binnen dit netwerk staan wereldwijd mensen bij die onherroepelijk zijn veroordeeld, maar waar nog altijd ernstige twijfels bestaan over hun schuld.

De twee advocaten zijn niet onbekend in de regio. Zij zijn inmiddels, samen met Marije Vaders, de nieuwe advocaten in de zaak Babel tegen MFK-parlementariër Gerrit Schotte en diens partner Cicely van der Dijs. In 2014 wisten zij via het project tevens de zaak Spelonk op Bonaire van Andy ‘Kabes’ Melaan en Nozai Thomas, heropend te krijgen op grond van een nieuw onderzoek waaruit bleek dat de twee mannen onschuldig waren. Het hof sprak hen vrij na herziening waarna zij eerherstel kregen.

‘Dit was de eerste gerechtelijke dwaling in Caribisch Nederland die het Knoops’ Innocence Project wist bloot te leggen’, aldus Knoops op zijn website.

Voorafgaand aan de heropening waren de advocaten bovendien genoodzaakt drie kort gedingen tegen de Nederlandse Staat te voeren om een onkostenvergoeding voor de rechtsbijstand te krijgen. Uiteindelijk bepaalde de bestuursrechter op Bonaire dat het een schending van de rechten van deze twee mannen was, dat aan hen geen gefinancierde rechtsbijstand werd toegekend, aldus Knoops.

“Deze procedures illustreren hoe moeizaam onze overheid omgaat met uitgeprocedeerde veroordeelden die aangeven ten onrechte te zijn veroordeeld.”

Het Knoops’ Innocence Project vecht al jaren zowel in Nederland als in het Caribische regio voor erkenning en overheidssteun voor forensisch onderzoek in dit soort zaken.

“Wij verzochten in de afgelopen jaren meermaals diverse bewindspersonen om steun, maar kregen tot op heden steeds nul op rekest. De vraag blijft: waarom worden miljoenen euro’s subsidie wel aan andere doelen besteed, maar niet aan deze groep vergeten burgers van wie hun vrijheid is ontnomen?”

Toen de advocaten afgelopen vrijdag weer de gevangenis uitliepen na het bezoek aan de twee ‘onschuldig veroordeelden’ – het project spoorde volgens de advocaat intussen de ware dader(s) op – dacht Knoops even dat we in een eeuw leefden die we al lang achter ons hadden gelaten.

“Het is de hoogste tijd dat de overheid van zich laat horen en deze onschuldig veroordeelden niet de rug toekeert. Het Knoops’ Innocence Project zal zich blijven inspannen om ten onrechte veroordeelden bij te staan.”

Het uitblijven van overheidssteun zal de werkzaamheden echter dusdanig bemoeilijken dat gerechtelijke dwalingen in de toekomst wellicht niet meer aan het licht gebracht kunnen worden, aldus Knoops.

“Wij kunnen en willen niet toekijken hoe onterecht veroordeelden aan hun lot worden overgelaten zoals nu in Caribisch Nederland gebeurt.”

Innocence project Knoops’ Advocaten heeft een speciale herzieningspraktijk onder de naam Knoops’ Innocence Project. Het kantoor heeft een jarenlange expertise opgebouwd ten aanzien van onderzoek naar nieuwe feiten, het opstellen van herzieningsverzoeken voor de Hoge Raad en het voeren van herzieningsprocedures.

Knoops’ Innocence Project behandelt in samenwerking met Pascale Dingemanse en dr. L. Ricardo dus ook zaken in de voormalige Nederlandse Antillen.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Knoops: ‘Geen overheidssteun voor onterecht veroordeelden in Caribisch Nederland’

  1. Abraham Mossel

    ach ja, $$$$$$$$$$$$het is het proberen waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *