Amigoe | Kok adviseert Financiën-ministers zelf

Tom Kok adviseert Financiën-ministers zelf

Tom Kok adviseert Financiën-ministers zelf

WILLEMSTAD — Tom Kok, lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), heeft de ministers van Financiën van Curaçao en St. Maarten als individueel RvC-lid geadviseerd over de recente ontwikkelingen rond de bank.

Dit nadat bekend geworden is dat bankpresident Emsley Tromp door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht wordt van witwassen en van belastingfraude in de privésfeer.

Zijn standpunt heeft Kok bekendgemaakt nadat het hem niet gelukt was om een spoedvergadering van de RvC bijeen te roepen. De Amigoe berichtte vorige week al dat Kok zijn mede-RvC-lid, Hubert Lopez, had benaderd met het verzoek voor het bijeenroepen van een vergadering. “Er is niet ingegaan op mijn verzoek, dus heb ik zelf mijn standpunt aan de twee ministers bekendgemaakt”, aldus Kok.

Wat zijn advies of standpunt is kan het RvC-lid niet zeggen omdat hij gehouden is aan het geheimhoudingsplicht. “De correspondentie tussen RvC-leden en ministers is vertrouwelijk”, herhaalde hij vandaag.

Tromp heeft vorige week dertig vakantiedagen opgenomen nadat bekend werd dat er een onderzoek naar hem loopt vanwege belastingfraude en witwassen. Dit om volledig mee te werken aan het OM-onderzoek. Bij zijn huisadres en een trustkantoor zijn vorige week huiszoekingen verricht. De vraag is echter wat er gebeurt als de dertig dagen voorbij zijn en het onderzoek nog loopt. Alleen de RvC kan de Financiën-ministers adviseren om Tromp te schorsen. Aangezien het moeilijk blijkt te zijn een RvC-vergadering bijeen te roepen, heeft Kok zijn advies over de ontwikkelingen rond CBCS en haar bankpresident, als individueel RvC-lid naar de Financiën-ministers gestuurd.

De minister van Financiën van Curaçao, José Jardim, was vorige week genoodzaakt ‘in te grijpen’ bij de CBCS gezien de laatste gebeurtenissen. Voor dit ingrijpen is hij een ‘traject’ samen met zijn Sintmaartense ambtgenoot, Richard Gibson, aangegaan. Jardim reageert echter niet op vragen van deze krant over de inhoud van dit traject en de positie van Tromp bij de CBCS.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *