Amigoe | Konket: MFK is aan het hallucineren

Konkt (PAR) 'Tweede Kamer motie geen ondeugdelijke bemoeienis'

Konkt (PAR) ‘Tweede Kamer motie geen ondeugdelijke bemoeienis’

WILLEMSTAD — Het accorderen van de jaarrekening van het land Curaçao over het jaar 2011, houdt niet in dat de partijen die voor de jaarrekening hebben gestemd het beleid gevoerd door de MFK in dat bewuste jaar onderschrijven.

Dit stelt PAR-Statenlid Armin Konket. Hij reageert hiermee op tal van verklaringen uit de MFK-hoek.

De Staten legden vorige week de jaarrekening over 2011 vast. Tijdens de stemming liep de fractie van de MFK weg, omdat er sprake zou zijn van mogelijke belangenverstrengeling. Nog diezelfde dag stuurde de MFK een persbericht waarin zij de vóórstemmers erop wezen dat door vóór te stemmen, zij het beleid dat in dat jaar werd uitgevoerd door het kabinet- Schotte onderschreven.

Maar volgens Konket is de MFK, als zij dit naar voren brengt, aan het hallucineren. Het PAR-lid wijst erop dat bij de vaststelling van de jaarrekening, alleen wordt gekeken of de cijfers over het bewuste jaar goed zijn, en niet of dat men het eens is met het beleid over dat jaar.

“Het enige wat voorstemmen zegt is dat de Staten constateren dat het verslag aangeeft wat er in het bewuste jaar aan geld is uitgegeven en er aan geld is binnengekomen. Over het bewuste jaar is er 166 miljoen gulden meer uitgegeven dan er binnenkwam.”

Konket wuift het argument van de hand dat de Staten een aparte motie hadden moeten indienen om zo het gevoerde beleid af te keuren.

“Dit jaarverslag wordt vijf jaar na dato ter goedkeuring gepresenteerd. Tegen wie had de motie gericht moeten zijn? Het kabinet-Schotte dat er al vier jaar niet meer zit? Wie zoiets voorstelt is overduidelijk aan het hallucineren”,

aldus het PAR-lid.

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | Konket: MFK is aan het hallucineren

 1. Goeie vraag, @Pukkie!
  Artikel gaat over wat dhr. Konket te zeggen heeft over MFK, niet andersom.

 2. Vraagje. Waarom geen foto van de hr. Kronket en wel van Schotte.

 3. Sander 100% mee eens. De huidige regering is medeschuldig aan een overwinning van MFK eind September.

 4. hopen is goed, maar we weten beter…
  dit volk is niet te helpen.
  en als ik arm en ongeschoold (onwetend) was en kreeg 100 NAF en een hoop leugens op de koop toe, dan zou ik ook op MFK stemmen…
  de andere partijen hebben ook nooit iets goeds gedaan voor de echte kanslozen.
  dus uiteindelijk ligt de schuld aan alle politieke graaiers uit het verleden.

 5. MFK is niet aan het hallucineren, MFK is de waarheid aan het manupuleren.
  MFK probeert weer heel opzichtig de waarheid in eigen voordeel te
  verdraaien zoals altijd.
  Laten we hopen dat de kiezers er niet intrappen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *