Amigoe | Korting op pensioen niet-ingezetenen verlaagd

Korting op pensioen niet-ingezetenen verlaagd

Korting op pensioen niet-ingezetenen verlaagd

WILLEMSTAD — Na forse kritiek vanuit zowel de Staten als de samenleving heeft de regering de geplande korting van 25 procent op de pensioenuitkering aov/aww voor niet-ingezetenen teruggedraaid.

In een nieuw voorstel dat deze week naar de Staten is gestuurd wordt nu melding gemaakt van een korting van 10 procent.

In het aangepaste voorstel wordt gesteld dat van de korting van 25 procent is afgestapt omdat ‘er onvoldoende draagvlak bleek te bestaan’ voor deze maatregel. Ook de datum waarop de korting van kracht zou worden is aangepast. Als ingezetenen worden personen omschreven die met een geldige verblijfstitel in het bevolkingsregister staan ingeschreven en op Curaçao woonachtig zijn.

In het originele voorstel werd aangegeven dat de korting in zou gaan ‘per datum van inwerkingtreding’. Dit zou alleen anders zijn voor degenen die op die datum al geen ingezetene waren. Voor deze gevallen zou een gewenningsperiode tot 1 november 2016 gelden. In het gewijzigde voorstel komt het moment waarop de korting wordt toegepast voor alle gevallen op 1 januari 2017 te liggen.

De korting van 10 procent op de pensioenuitkering aov/aww van niet-ingezetenen zal met zich meebrengen dat het tekort in het aov/aww-fonds per jaar met 6 miljoen zal afnemen.

In het originele voorstel werd ook melding gemaakt van de beperking van de pensioenuitkering voor de aov/aww voor ingezetenen. Dit voorstel, waar ook veel kritiek op is geweest, is in het nieuwe voorstel gehandhaafd. Deze beperking zal het tekort met 5 miljoen doen afnemen.

Tijdens de behandeling in november vorig jaar kwam er forse kritiek van zowel oppositie als coalitie op het voorstel. Zo haalde MFK-lid Amerigo Thodé adviezen van de Raad van Advies en de Sociaal Economische Raad aan dat het ‘korten op de uitkering voor mensen die in het buitenland wonen, middel is om het aov-fonds meer solvabel te maken, terwijl er in 2013 ook al maatregelen zijn genomen, zoals het opschroeven van de leeftijd naar 65 jaar’. Deze besparing zou 20 miljoen gulden opleveren. Charles Cooper (MAN) voegde hier aan toe dat de maatregel tegen het recht op vestiging elders, zoals is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, indruiste. Elmer Wilsoe (PS) achtte, net als de Raad van Advies, de ontwerp-wijziging niet behandelbaar. “Terug naar de tekentafel, voor gedegen juridisch advies over de reeds aangegeven knelpunten. Het is mijn goed recht om te beslissen in welk land ik mijn pensioenjaren wens te slijten.”

Ook vanuit ondernemersorganisatie VBC kwam er kritiek op het voorstel. Zij vond het korten op de pensioenuitkering van niet-ingezetenen met 25 procent indertijd disproportioneel, allesbehalve solidair en inbreuk maken op de rechtszekerheid, terwijl het hoogst onredelijk en wellicht zelfs discriminatoir van aard was.

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | Korting op pensioen niet-ingezetenen verlaagd

 1. kijk nu word het stil want velen weten dit of hebben een familielid die het doet.
  Verrassing vandaag of morgen staat de deurwaarder voor de deur.
  Ik heb gehoord dat de belastingdienst er over nadenkt om een inkeerregeling te doen voor deze fraude zaken, belachelijk gewoon beslag erop leggen.

 2. allemaal even goed lezen en graag commentaar

 3. Renée van Aller

  Korting van AOV pensioenen van niet op Curacao wonenden is een inbreuk op het eigendomsrecht. Bovendien tast het de vrijheid van een landskind/voormalige werknemer aan om elders in het Koninkrijk te wonen. Daarnaast is het discriminatie en ontoelaatbare vermindering van koopkracht. Hoe kan er geconsumeerd worden als niemand meer geld heeft om uit te geven, behalve aan wonen en eerste levensbehoeften? Gezamenlijk een rechtszaak beginnen via de BGNAA? Renée van Aller &John de Vries

 4. ik denk dat we nu beter eerst eens gaan kijken wie er nu daadwerkelijk recht heeft op een volledige aov uitkering.
  gelukkig is er een nieuwe BKR regeling 2016 die belasting mag heffen over de Nederlandse AOW ten gunste van ons Land( INK beleasting) In deze regeling is ook afgesproken dat er uitwisseling zal plaats vinden van gegevens.
  Nu komt het, het is al jaren bekend in de wandelgangen dat veel landgenoten een AOW hebben vanuit Nederland misschien 10 tot 50% maar ook een volledige AOV. Raar maar waar,als je echt iets wil besparen dan moet je daar naar kijken. Want als je 10 tot 50 % AOW krijgt uit Nederland wil dat zeggen dat je 5 tot 25 jaar niet in ons land heb gewoond.
  Dat wil ook zeggen dat je dus al die jaren gefraudeerd heb.
  maar goed de Nieuwe BKR 2016 heeft hier nu een stokje voor gestoken voor de komende fraudeur. Dat wil zeggen als je 100% AOV claimt je nooit AOW kunt claimen want dan was je atijd ingeschreven op curacao.
  de Korting die de regering nu wil toepassen is het straffen van eigenlijk en vooral de buitenlanders deze moeten wel straks 16 % premie betalen ook al zouden ze hier maar voor 5 jaar zijn en weten uit eindelijk niet wat voor sociale verzekering ze straks krijgen want nu is het 10% maar wat is het over 20 of 30 jaar?

 5. Zo onbetrouwbaar is het bestuur dit land voor zijn landskinderen die, voordat ze zijn gevlucht voor de corruptie, ook een tijdje hier zijn blijven werken en premies hebben betaald. Dit is het failliet van onze beschaving. Ik zie ook de vette krantenkoppen alhier al voor me als nederland dit gaat invoeren bij antillianen die in nederland hebben gewerkt en daarna terug naar hun eiland gaan. Goed idee trouwens…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *