Amigoe | Kritiek op gehaastheid voorstellen Jardim blijft

Kritiek op gehaastheid voorstellen Jardim blijft

Kritiek op gehaastheid voorstellen Jardim blijft

WILLEMSTAD — De PNP-fractie in de Staten houdt voet bij stuk dat de voorstellen voor belastingherziening te gehaast door de Staten heen worden gedrukt. Dat baart de partij zorgen, zegt fractievoorzitter Humphrey Davelaar die constateert dat in verschillende sectoren nog wordt gediscussieerd over bepaalde aspecten van de wetsvoorstellen.

Ook PAR-fractievoorzitter Zita Jesus-Leito hekelde het feit dat de Staten binnen elf dagen tijd de voorstellen moeten behandelen en accorderen. Dat de publieke behandeling vandaag, 30 december, plaatsvindt, noemt ze zeer onverantwoordelijk. Jesus-Leito deed een dringend beroep op de Statenvoorzitter om Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) erop te wijzen om nooit meer de Staten voor een dergelijk blok te zetten.

MAN-Statenlid Hensley Koeiman klaagde over een slechte communicatie door de overheid. Er zou volgens hem geen genoeg dialoog zijn waardoor er geen voldoende draagvlak is voor de voorstellen. Dit is geen blijk van behoorlijk bestuur of een goede planning, aldus Koeiman.

Hij is het ermee eens dat er hervormingen moeten komen, maar vindt de manier waarop de coalitie het aanpakt om de oppositie in verband met de voorstellen voor een belastinghervorming in een kwaad daglicht te stellen, niet de manier om dit te bereiken.

Davelaar spreekt van een vereenvoudiging van de wet en niet van een lastenverlichting. Dat het een daadwerkelijke lastenverlichting is moet volgend Davelaar nog blijken. Hij geeft wel toe dat de werknemer maandelijks meer geld overhoudt, maar het is de vraag of bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting hij erop vooruit is gegaan.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er volgens de PNP-fractievoorzitter meer tijd nodig om de implicaties van de wetswijzigingen te bestuderen. Daarom wil Davelaar van de minister horen of een werknemer bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting erop vooruit of achteruit gaat.

Wel is Davelaar blij dat de minister de representatiekosten toch aftrekbaar van belasting zal maken. Dit komt door onder meer een bijdrage van de PNP in de discussie op de wet, aldus Davelaar.

Maar het PNP-Statenlid wil meer wijzigingen zien, onder meer het aftrekbaar maken van de premies avbz en bvz. Omdat deze premies over het brutoloon worden geheven moeten ze ook aftrekbaar worden gemaakt, aldus Davelaar.

Ook de invoering van de gebruikelijke loonregeling dient volgens Davelaar verder te worden bestudeerd. Jesus-Leito vindt dit eveneens en wil van de minister weten hoe de invoering hiervan kan worden aangehouden.

Sulvaran waarschuwde om niet te veel te sleutelen aan de wetsvoorstellen, omdat het anders een maatregel en geen verlichting wordt. Hij doelt hiermee op het aftrekbaar maken van de premies avbz en bvz. Ook de gebruikelijke loonregeling dient volgens hem om de doelen van de wet te dienen, te weten het verbreden van de basis voor het innen van belasting en het verhogen van de tax compliance.

Afwezig

Statenleden Charles Cooper (MAN) en Gerrit Schotte (MFK) hadden per brief aangegeven niet aanwezig te zijn tijdens de vergadering vandaag. Sulvaran haalde hard uit naar deze Statenleden die wel een protesteerden tegen de wetsvoorstellen, maar niet aanwezig waren bij de vergadering.

Ook MFK Statenleden Jacinta Constancia en Monique Koeijers-Felida waren vanochtend niet aanwezig, net als onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang. “Geeft niet. Wij stemmen wel in het belang van de kiezers van Boca Samí, Bándabou en de gepensioneerden”, zei Sulvaran.

Impuls

De fracties van PNP, MAN, PAR en MFK hadden ook kritiek op de minister over de staat van de economie. Ze wezen erop dat de economie van Curaçao nog steeds in het slop zit en willen van de minister horen dat de belastinghervormingen daadwerkelijk de economie zal stimuleren.

Volgens Amerigo Thodé van de MFK zijn de minder inkomsten aan belasting in 2014 van 80 miljoen gulden een direct gevolg van de slecht draaiende economie.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *