Amigoe | Kritiek op Schotte over kritiek op MOT

gerrit-schotte-3

Kritiek op Gerrit Schotte MFK) over kritiek op MOT | Foto MFK

WILLEMSTAD — De kritiek van MFK-leider Gerrit Schotte vanochtend in de Staten bij behandeling van de wijziging van de landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) was aanleiding voor gefronste wenkbrauwen.

Schotte is namelijk verdachte in de zaak Babel (fraude en witwassen) en zal zich op 20 maart voor de rechter moeten verantwoorden

Schotte uitte tijdens zijn interventie felle kritiek op de plannen die de regering voor ogen heeft met de wetswijziging. Hij wees erop dat de wet op dit moment uit 26 artikelen bestaat en dat de nieuwe versie uiteindelijk 37 artikelen zal tellen.

Volgens de MFK-leider komt dit niet meer neer op een simpele wetswijziging, maar meer op een grondige herziening. Hij wilde weten of de actoren in de financiële sector zijn gehoord en drong er bij de regering op aan om deze reacties naar de Staten te sturen.

De MFK-leider vond het onacceptabel dat het hoofd van het MOT, dat conform de nieuwe wet de naam Financiële Inlichtingen Eenheid zal gaan dragen, straks inzage zal krijgen in alle openbare en niet-openbare registers. Hij vond dit te ver gaan.

Schotte leverde ook kritiek op het feit dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) als toezichthouder gaat optreden voor het MOT.

“No Way. Dit is onacceptabel”,

aldus Schotte, die felle kritiek leverde op de CBCS die door de volgens hem ‘corrupte Tromp’ zou worden geleid.

Maar Rosaria vond het bizar en onacceptabel dat Schotte als verdachte van witwassen van geld nu ‘in de Staten zou gaan praten over witwassen van geld’.

“Het is ongelooflijk en onacceptabel. En dit voor iemand die op 20 maart voor de rechter moet verschijnen.”

De Pais-leider hekelde ook de kritiek van Schotte op de CBCS en de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Deze kritiek maakt volgens hem deel uit van een poging om beide organisaties in een kwaad daglicht te stellen.

“Het is niet de CBCS die je heeft gedwongen om geld wit te wassen. Het is niet de Centrale Bank die je heeft gedwongen om deze overtredingen te begaan.”

Schotte was niet te spreken over de kritiek van Rosaria en stelde dat hij het niet eens was met de manier van handelen van zijn collega.

“Wij hebben ons goed voorbereid op dit agendapunt. Wij hebben de stukken goed bestudeerd. Maar in plaats van dat mijn collega inhoudelijk op de wet ingaat, gaat hij het hebben over mij.”

Armin Konket (PAR) drong er bij zijn collega’s op aan om voorzichtig te zijn met schade toebrengen aan instituten die van belang zijn voor de samenleving, zoals de CBCS, het MOT en de VDC. Hij wees erop dat er in de afgelopen periode kwaadaardige pogingen zijn gedaan om dit te realiseren.

Elmer ‘Kadè’ Wilsoe schaarde zich, net als PNP’er Humphrey Davelaar, achter de plannen van de regering. Wilsoe benadrukte dat de PS een ‘schone’ regering voorstaat en, zoals haar vermoorde partijleider Helmin Wiels naar voren heeft gebracht, tegen terrorisme en het financieren van internationaal terrorisme en het witwassen van geld is.

“Dit willen wij duidelijk van tafel hebben.”

Davelaar stelde op zijn beurt dat er tegenwoordig geen gebruik wordt gemaakt van banken om geld wit te wassen, maar dat criminelen op zoek gaan naar alternatieven om dat alsnog te kunnen doen.

Hij noemde onder meer geldspelen en casino’s en wilde van de regering weten wat hiertegen wordt gedaan.

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Amigoe | Kritiek op Schotte over kritiek op MOT

 1. je hoeft je geen zorgen te maken als je niks heb te verbergen.

 2. Schotte is natuurlijk wel expert/ervaringsdeskundige op dit gebied! En hoe meer hij tegen bepaalde zaken in de nieuwe Landsverordening is, des juister is het deze zaken daarin op te nemen.

 3. Schotte, de grootste dief en leugenaar heeft nog steeds spreektijd in de staten…..
  hoe is het mogelijk???
  kan alleen in een bananen republiek.

 4. Schotte had daar domweg niet eens moeten staan in de Staten, dat is het ergste van de hele situatie.

 5. De amders zo laffe Rosaria doet eindelijk zijn mond eens open: hulde!

  Maar als je de van megawitwassen verdachte Schotte niet tegenspreekt als die het MOT aanvalt ben je natuurlijk ook volkomen ongeloofwaardig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *