Amigoe | Landsverordening Openbare Orde van kracht

Selikor dumpt witgoed bij zoutpannen Jan Thiel | Foto Persbureau Curacao

Het is weer verboden om straffeloos het milieu te vervuilen of om reclameborden op de openbare weg te plaatsen | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De Landsverordening Openbare Orde is deze maand van kracht gegaan. Op 24 juli is de wet in het Publicatieblad geplaatst. Zoals gebruikelijk treedt een landsverordening met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van bekendmaking in werking.

Daardoor is het na 10-10-‘10 weer verboden om straffeloos het milieu te vervuilen of om reclameborden op de openbare weg te plaatsen. De Landsverordening Openbare Orde kwam bij vergissing op de ‘negatieve lijst’, een serie wetten die bij de staatkundige verandering niet van de Nederlandse Antillen naar het Land Curaçao zijn overgegaan. Deze vergissing is nu ‘rechtgezet’.

In artikel 15 staat dat het verboden is zonder of in afwijking van een vergunning van de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning in, op, aan of over de openbare weg iets te planten, te plaatsen, te spannen, te hangen, vast te hechten, uit te spreiden, uit te slaan, te drogen, te luchten, te slepen, of bouwwerken aan te brengen; op de openbare weg voorwerpen, stoffen of water te werpen, uit te storten of te doen afvloeien; goederen, puin, afbraak, kalk, aarde, klei, zand, mest of bouwmaterialen op de openbare weg neder te leggen of te hebben, behalve wanneer en voor zolang dit voor geregeld voortgezet laden of lossen noodzakelijk is.

Ook is het verboden handelsreclame op of aan een roerende of onroerende zaak die van de openbare weg af zichtbaar is, aan te brengen dan wel als eigenaar of gebruiker van die onroerende zaak die reclame in stand te houden of de aanwezigheid daarvan te gedogen. Zo is te lezen in artikel 16.

In artikel 20 wordt het verbod op het gooien van afval of resten van etenswaren, bussen, papier of andere voorwerpen of stoffen op de openbare weg beschreven.

Een opmerkelijk verbod (artikel 31) is het zwemmen of baden binnen een afstand van 200 meter ter weerzijden van de brug ‘Koningin Emma der Nederlanden’ zonder vergunning van de minister van Justitie. In artikel 33 wordt het verbod op vechten en schreeuwen in de openbare orde beschreven.

Tot schrik van verschillende organisatoren van evenementen is artikel 47 gehandhaafd. Het is verboden zonder of in afwijking van een evenementenvergunning voor buitenlandse artiesten van de minister van Justitie een artiest die geen ingezetene van Curaçao is te laten optreden of daartoe gelegenheid te geven. Bij bepaalde gevallen worden in de periode van 1 december tot en met de eerste woensdag na de dag waarop de carnavalsoptocht wordt gehouden geen vergunningen verleend.

Ook aan dierenmishandeling is gedacht. Het is verboden een hond vast te leggen tenzij de hond is voorzien van een halsband, waarvan de lengte en breedte zodanig zijn dat de band voor hem niet schadelijk is en op zodanige wijze is vastgelegd dat hij zich ongehinderd kan bewegen. Binnen het bereik van de vastgelegde hond moeten zich een schaduwrijke plek of ruimte bevinden waar het dier beschutting heeft tegen weersomstandigheden. Dit is vastgelegd in artikel 68. In artikel 69 staat het verbod anders dan kortstondig vee vast te zetten dan wel in een koraal of stal te hebben, indien het niet afdoende wordt beschut tegen weersomstandigheden zoals zon en regen. Het is verboden katten vast te leggen, vast te zetten dan wel te doen of laten vastzetten.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Landsverordening Openbare Orde van kracht

  1. Hadden ze nu echt 5 jaar nodig om zo’n waardeloze wet aan te nemen ? Waarom niet meteen de hele wet nakijken en eruit halen wat er niet meer inhoort en er in zetten wat er wel inhoort ?
    Een hond vastleggen moet gewoon altijd verboden zijn. Gewoon op het erf laten en zorgen voor een goede omheining.
    Ter ere van wat mogen er geen buitenlandse artiesten optreden tussen 1 december en de woensdag na carnaval ? Wat is hier de achterliggende reden ?
    Artikel 16 is helemaal lachwekkend, alle bedrijven mogen nu hun uithangbord van hun gevel verwijderen.
    Heeft Rosaria weer zitten slapen ? Of is hij van mening dat anderen hier weer schuldig aan zijn ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *