Amigoe | Leids onderzoek: Marechaussee rekt taken te ver op

Marechaussee

Marechaussee

AMSTERDAM/WILLEMSTAD — De Koninklijke Marechaussee (KMar) gaat bij het uitvoeren van controles in de grensstreek met enige regelmaat haar boekje te buiten. De KMar controleert niet alleen op het grensverkeer van personen, maar ook op zaken die horen tot het werkterrein van de politie.

Dat blijkt uit omvangrijk onderzoek van hoogleraar rechtssociologie Maartje van der Woude (Van Vollenhoven Instituut, Universiteit Leiden), meldt Trouw.

Er worden bijvoorbeeld auto’s op drugs gecontroleerd, terwijl daarvoor de bevoegdheid ontbreekt. Dat is onwenselijk omdat de burger zich beschermd moet weten tegen onwettig overheidsoptreden.

Het onderzoek is onder meer gebaseerd op gesprekken met medewerkers van de marechaussee en 800 uur meereizen met de teams van wat sinds 2008 het Mobiel Toezicht Veiligheid heet.

Van oudsher heeft de marechaussee de taak om illegale migratie tegen te gaan. De KMar, die qua beheer valt onder Defensie en wat actie betreft onder Veiligheid en Justitie, heeft de afgelopen jaren in Nederland identiteitsfraude en mensensmokkel erbij gekregen, aldus het onderzoek.

De KMar heeft inmiddels besloten geen nieuwe bevoegdheden te vragen, indien de huidige bevoegdheden inderdaad te veel zijn opgerekt zoals het Leidse onderzoek zegt. Een woordvoerder zei tegenover Trouw dat de hoop gevestigd is op een nieuwe werkwijze. Een direct antwoord op de beschuldiging dat de KMar momenteel ook strafbare zaken opspoort zonder daartoe bevoegd te zijn, gaf de woordvoerder niet. Wel dat de marechaussees bij redelijk vermoeden dat er sprake is van enig strafbaar feit, op grond van de regelgeving verder mogen onderzoeken en actie ondernemen.

Ook op het eiland maken leden van de KMar al enkele jaren deel uit van het Atrako-team, conform het inrichtingsplan van het Korps Politie Curaçao. Uit een onderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving in december vorig jaar blijkt dat de KMar ondersteuning biedt aan het KPC in het kader van de bestrijding van atrako’s. Het personeel van de KMar is hiervoor vanuit Nederland gekomen.

Na een interne evaluatie bleek echter dat het personeel niet getraind was voor dit soort werkzaamheden, waardoor de meesten weer naar Nederland vertrokken. Ten tijde van het onderzoek werd het Atrako-team voor onbepaalde periode ondersteund door drie medewerkers van de KMar.

Minister Etienne van der Horst, die Justitieminister Nelson Navarro tijdelijk vervangt, was niet bereikbaar voor commentaar over het Leidse onderzoek.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *