Amigoe | Leonora: Waarom heeft Venezuela de MoU nog niet getekend?

Waarom heeft Venezuela de MoU nog niet getekend? | Foto Extra

Sherwin Leonora (PS): Waarom heeft Venezuela de MoU nog niet getekend? | Extra

WILLEMSTAD — PS-Statenlid Sherwin Leonora stelt voorstander te zijn van het sluiten van een nieuw Memorandum of Understanding (MoU) met Venezuela met betrekking tot de toekomst van de Isla-raffinaderij, waar volgens hem de aandacht van premier Ben Whiteman (PS) ‘nu flink naar uitgaat’.

Hij plaatst er wel vraagtekens bij, waarom er nog steeds niet is getekend.

“Ik meen dat er geen spelletjes gespeeld moeten worden en de overheid zich niet onder druk dient te laten zetten voor een nieuwe overeen te komen MoU. De premier heeft onlangs op een aantal opmerkingen van mij hierover alleen geantwoord ‘nu slechts de prioriteit te leggen op een MoU-ondertekening’”, aldus het Statenlid.

Leonora is voornemens om hier nadere vragen over te stellen waarbij hij meent dat de premier ‘meer over de voortgang van de onderhandelingen met Venezuela, en in algemene zin de vorderingen van het Multidisciplinaire Projectteam (MDPT)’, zou moeten vertellen.

“Het Statendebat over het MDPT heeft meer dan drie maanden geleden plaatsgevonden, de premier is onlangs naar Venezuela geweest en helaas is daar geen MoU uit voortgekomen. Ook begrijp ik dat de heer Whiteman op korte termijn nog een poging wil doen om dit te bewerkstelligen. Aangezien dit al een derde poging is – de MoU-kwestie werd al onder het kabinet Schotte, het premierschap van Ivar Asjes en nu premier Whiteman nagestreefd – meen ik dat dit dan ook een laatste poging dient te zijn. Er dient gewoonweg duidelijkheid te komen over de betrokkenheid van Venezuela na afloop van het PdVSAcontract in 2019”, aldus het Statenlid.

Premier Whiteman, die vandaag niet bereikbaar was voor commentaar, verklaarde na een ontmoeting met de Venezolaanse president medio juni nog:

“Het was een prettige ontmoeting waarbij in grote lijnen is gesproken over de nog steeds grote interesse vanuit Venezuela in de raffinaderij van Curaçao. Ik kan, gezien de gevoelige informatie, uiteraard niet in detail treden.”

Of er ook over de financiele positie van PdVSA was gesproken, zei Whiteman:

“Nee, dit is een interne aangelegenheid van Venezuela. Maar het aangaan van een MoU met dat land ligt in de planning, waarover ik nog nader naar buiten zal treden.” Whiteman bevestigde toen dat de MoU ‘specifiek betrekking zal hebben op de raffinaderij’.

Investeerders

Leonora licht toe waarom hij zich afvraagt waarom de MoU nog steeds niet tot stand is gekomen.

“Er zijn veel geïnteresseerde investeerders die zich hebben aangediend voor de moderniseringsplannen van de raffinaderij, wat natuurlijk het moeilijkste gedeelte was. Het streven is om de leveringen van olie vanuit Venezuela veilig te stellen, een investeerder voor de fondsen zorg te laten dragen en dat wij als Curaçao de installaties leveren. Waarom wil Venezuela niet tekenen? Dit nadat zij herhaaldelijk ook interesse hebben getoond in het potentieel van Bullenbaai voor zowel opslag als overslag”, aldus Leonora.

Op eerdere uitlatingen van Venezuela bereid te zijn tot de aanleg van een gaspijpleiding naar Curaçao, reageert Leonora:

“Tja, men praat dus over de aanleg van een leiding ter waarde van ongeveer 200 miljoen dollar terwijl men in eigen land in financiële moeilijkheden verkeert. Dit nadat men ook grote interesse heeft getoond in de exploitatie van de overslagterminal te Bullenbaai en verdere ontwikkeling ter capaciteitsuitbreiding van deze overslag. Dus men praat snel maar waarom wil men dan niet tekenen? Ik vind het onlogisch klinken en tevens opmerkelijk.”

Het Statenlid meent dat Curaçao, vergeleken met het jaar 1985 toen het contract met voormalig exploitant van de raffinaderij, Shell, afliep, nu in een betere positie verkeert.

“We zitten immers niet in een positie zoals 30 jaar geleden met het vertrek van Shell, waarbij wij op de knieën moesten voor het behoud van banen en het operationeel behoud van de raffinaderij. Er zijn investeerders. Het kan natuurlijk ook niet meer zo zijn dat Curaçao slechts de huuropbrengsten van 23 miljoen gulden per jaar ontvangt en daarnaast verder niets verdient. PdVSA draait nu immers 75 dollarcent winst per vat (Isla verklaarde onlangs ongeveer 185.000 vaten per dag te produceren, red.). Vandaar het belang van het verder ontwikkelen van Bullenbaai voor Curaçao, ofwel de ontwikkeling van een LNGterminal als nieuwe economische pijler.

Opbrengsten optimaliseren

Het Statenlid heeft herhaaldelijk benadrukt een loskoppeling van de raffinaderij en de overslagterminal te Bullenbaai – de Curaçao Oil Terminal (COT) – niet voor te staan, maar wel een nieuwe, door het MDPT te onderhandelen, overeenkomst.

“Die onder andere voorwaarden moet worden nagestreefd met als uitgangspunt dat het ten voordele van het Land komt en de opbrengsten geoptimaliseerd worden. Dus ook niet zomaar de gehele exploitatie van de terminal uit handen geven, waarbij de opbrengsten naar een derde partij gaan en niet naar het Land. Maar nogmaals, ik zal over de vorderingen aan de heer Whiteman vragen stellen, waarbij ik meen dat als Venezuela niet wil tekenen, wij met de investeerders die zich hebben aangediend, verder moeten. Wellicht dat Venezuela later bijdraait”,

aldus het Statenlid.

Bron: Amigoe

6 Reacties op “Amigoe | Leonora: Waarom heeft Venezuela de MoU nog niet getekend?

 1. Venezuela hoeft helemaal niets te doen. Als de huur niet wordt opgezegd wordt de hele handel gewoon met 10 jaar verlengd. Dus van de PDVSA hoor je helemaal niets.

 2. Sluiting PDVSA staat als een pal boven water die kanker instituut.Venezuela dat land is bankkroet heeft nergens geld voor en dat weet Whiteman en sekwasten donders goed Eleonora en de rest kom niet met zielige verhaaltjes jullie nemen de boel in de maling.MOUgaat Venezuela niet ondertekenen waarom niet?ze hebben geen geld.
  MDPT stelletje opportunisten,zakkenvullers en volksverlakkerij.
  Eleonora je bent net zo slecht als de rest.

 3. Onze politici lezen de kranten zeker niet. PDVSA noch de staat Venezuela heeft genoeg deviezen om hun schuld volgende maand te voldoen. Wel te verstaan 2 miljard dollar. Als ze daar al moeite mee hebben, hebben ze zeker de 3 miljard voor onze raffinaderij niet. SMH

 4. Precies. Laten we dat geld gebruiken voor subsidie voor zonnepanelen. Dan hebben we gelijk de stroomvoorziening gegarandeerd. Hoeft Aqualectra niet meer te schakelen.

 5. Hoe compleet van de wereld dom zijn die PSrs toch. Sorry hoor. Waar haalt Leonora d 3 miljard US$ vandaan om de raffinaderij de moderniseren en wel mbt de International Sustainability heersende wetten. Je vraagt je af onder welke steen dze figuren vandaan zijn gehaald.
  Kom op, nog een figuur die de schande voor de politiek is kan er nog wel bij.

 6. Waar praten we over? Dat land gaat toch bankroet. Uiteindelijk gaat er toch gebeuren wat de meerderheid van het volk wil, en niet de politici, namelijk sluiten die vervuilende en verstikkende raffinaderij.
  Valt het niemand op dat geen partijprogramma praat over sluiting? Hoe bestaat het? Hoe kunnen we ons er dan over uitspreken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *