Amigoe | Luchtmetingen uitgesteld na uitspraken Whiteman

Ben Whiteman | Persbureau Curacao

Ben Whiteman | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De start van de metingen naar de luchtkwaliteit in Julianadorp die de GGD Amsterdam in opdracht van het ministerie van Defensie in Nederland, en in samenspraak met de Curaçaose autoriteiten, zou uitvoeren, is tot nader order uitgesteld.

Dit naar aanleiding van de spoedpersconferentie van premier Ben Whiteman (PS) afgelopen vrijdag waarin hij de GGD beschuldigde zich niet aan de afspraken te houden. De inzet van Defensie is om te bepalen wanneer de metingen dan wél kunnen plaatsvinden.

Defensie heeft contact gezocht met de Curaçaose regering ‘om in samenwerking en nauw overleg’ de voorgenomen uitbreiding van luchtmetingen in Julianadorp nader te bespreken, bevestigt Defensie-woordvoerster Maartje van der Maas desgevraagd. “Aangezien er bijzondere waarde wordt gehecht aan een goede verstandhouding met Curaçao, is er contact gezocht en zijn deze gesprekken nog gaande.” Ze kon nog geen uitsluitsel geven over de uitkomsten van deze besprekingen.

Van der Maas laat verder weten dat de inzet nu is om in samenwerking en overleg, ‘de vervolgstappen inzake de voorgenomen luchtmetingen nader uit te werken’. “Besproken wordt op welke wijze er gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan deze metingen.” Defensie legde het contact naar aanleiding van de uitspraken van een ontstemde premier Whiteman, dat GGD Amsterdam de gemaakte afspraken ‘aan zijn laars lapt en op eigen houtje was begonnen met de voorbereidingen voor uitgebreide luchtmetingen op Curaçao’. De premier gaf verder ook aan dat de meetapparatuur die de GGD voor de metingen heeft aangeschaft, afwijkt van hetgeen was afgesproken. Hij uitte ook zijn onvrede ‘over de behandeling die Curaçao krijgt van Nederland’ waarbij hij de pittige uitspraken in de Tweede Kamer over de Isla vorige week, als ‘hypocriet’ bestempelde.

Uitgebreid meetprogramma

Defensie-minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) kondigde eerder de komst van een technisch team van de GGD Amsterdam naar Curaçao aan. Dit team zou begin januari op het eiland arriveren en volgens de minister de meetapparatuur opzetten zodat een uitgebreid meetprogramma naar de luchtkwaliteit zou kunnen starten.

Uit de uitspraken van Whiteman valt af te leiden dat het technisch team vooralsnog niet welkom is. Van der Maas kon op de vraag of het technisch team op het eiland is geweest en mogelijk weer huiswaarts is gekeerd, geen nadere informatie verschaffen en verwees hiervoor naar de premier. Deze was vandaag helaas niet bereikbaar voor nader commentaar.

Een Defensie-woordvoerder die in Nederland met deze portefeuille is belast, benadrukt ook dat Defensie veel waarde hecht aan een goede relatie met Curaçao, en rekening houdt met de uitspraken die door de minister-president zijn gedaan. “Om deze reden worden er nu goede gesprekken gevoerd waarbinnen het streven is om de relatie verder te bestendigen. De metingen zijn vooralsnog uitgesteld en daarover worden nu gesprekken gevoerd. Gesproken wordt over wanneer deze metingen wel kunnen plaatsvinden”, aldus de woordvoerder.

Defensie-minister Hennis-Plasschaert nam het initiatief voor een extra meetpunt – op kosten van Defensie – omdat het Defensiepersoneel in Julianadorp zich zorgen maakte over de uitstoot van de Isla-raffinaderij. Defensie gaf zijn personeel in 2013 de gelegenheid om te verhuizen naar andere wijken. De opdracht voor het meetstation in Julianadorp werd aan GGD Amsterdam verstrekt, die al sinds 2009 luchtmetingen op het eiland verricht in opdracht van de Curaçaose overheid.

PAK’s en benzeen meten

De Defensie-minister gaf in antwoord op een brief van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), eind vorig jaar tevens aan dat de benodigde meetapparatuur inmiddels op het eiland gearriveerd is. “Zoals ik aan de Tweede Kamer heb geschreven, gaat het om een breed opgezet meetprogramma. Niet alleen voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof, maar ook (zware) metalen, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s)-verbindingen en vluchtige koolwaterstoffen waaronder benzeen.” Smoc reageerde toen nog verheugd dat naast de gebruikelijke meting naar stoffen als zwaveldioxide, ook tal van andere giftige stoffen zullen worden doorgemeten.

Bron: Amigoe

9 Reacties op “Amigoe | Luchtmetingen uitgesteld na uitspraken Whiteman

 1. Dioxine …

 2. alleen in Colombia gelden zijn papieren
  daar heeft zijn vader de diploma”s gekocht.
  zijn vader verdiende goed geld door te werken bij de Isla.
  Nu is Whiteman daar nog dankbaar voor.
  en 20.000 mensen mogen de kanker krijgen.

 3. wat ik heb begrepen is dat Juliana Dorp niet onder het Land valt, tenminste als het over de wegen en lichten gaat, ook wat iemand op zijn grond doet heeft de regering weinig over te zeggen .
  Dus als defensie,die wel een zorgplicht heeft voor haar personeel daar een meetstation neerzet , Defensie weet blijkbaar meer dan wij die doet er alles aan om claims te voorkomen.

 4. De minister kijkt vergenoegd. Kennelijk is de PS partijkas weer gespekt door deze dwarsliggerij. Isla wil namelijk wel waar voor zijn geld. Goed gedaan jochie!

 5. volgevreten hoofd.

 6. E.S.Q .Laap

  Zou het “artsen-diploma” van Witman in de USA, Nederland,Duitsland en waar dan ook als zodanig erkend worden?
  Ik vraag het mij af. Bestaat er bij de artsenij ook een tableau, zoals bij advocaten, waar artsen die de artseneed geweld aan doen, kunnen worden geschrapt. Sommigen hebben die eed al jaaaaaren aan hun laars gelapt omdat zij de gezondheid van hun clientèle niet centraal stelden hetgeen de eed van hun verlangt !

 7. Dit stinkt !

 8. Het is weer gelukt, weer is er uitstel en weer wordt er gerekt en nog eens gerekt, met als uiteindelijk einddoel dat er hier dus nooit door derden gemeten gaat worden want de uitkomsten van die rapportages die willen we niet weten, zien of horen. Onze “arts” Whiteman is een gekochte marionet en een dropzak zonder ruggengraat, die als minister president een groot deel van de bevolking in de kou laat staan. Pabien Curacao, de achterlijkheid regeert gewoon weer verder.

 9. Whiteman heeft groot gelijk. Straks komt vast te staan dat er nog véél méér rotzooi in de lucht zit.

  Dán moet Whiteman wel ingrijpen en de Isla dwingen om per direct maatregelen te nemen.

  Dus… alles traineren en net doen of er niets aan de hand is!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *