Amigoe | ‘Meer vertrouwen in een krachtig Koninkrijk’

Gouverneur Lucille George-Wout | Persbureau Curacao

Gouverneur Lucille George-Wout | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — De verbondenheid die Koningsdag als nationale feestdag wil uitdragen, zouden we eigenlijk het hele jaar moeten ervaren. Maar helaas is dat niet altijd het geval.

Gouverneur Lucille George-Wout pleitte in haar speech tijdens de Koningsdagreceptie voor meer vertrouwen in het Koninkrijk als geheel. De burgers in het Koninkrijk zullen zich pas werkelijk Koninkrijkburgers voelen wanneer zij in hun eigen land, door hun eigen overheid, serieus worden genomen.

Want nog te vaak ligt de focus op de verschillen en niet op datgene we met elkaar delen, aldus de gouverneur. Ze erkent dat de landen in ons Koninkrijk niet allemaal hetzelfde zijn en hun eigen identiteit hebben. Maar volgens George-Wout zouden we nog veel vaker het gesprek met elkaar aan moeten gaan over de zaken die we gemeen hebben; de dingen die maken dat we één Koninkrijk met elkaar vormen.

De verbondenheid zou moeten blijken uit het respect voor de verschillen, maar ook uit het feit dat er oog is voor de groeiende verwevenheid welke ons dwingt rekening met elkaar te houden. Verbondenheid vloeit ook voort uit samenwerking. Of het nu samenwerking binnen justitiële instanties als het RST en de kustwacht is, of samenwerking tussen organisaties op het gebied van volksgezondheid, cultuur of bijvoorbeeld luchtvaart. Feit is dat er op veel onderdelen van onze samenleving intensieve samenwerking en uitwisseling tussen de landen plaatsvindt.

Rechtszaken

Maatschappelijke veranderingen en globaliserende markten maken dat we ons continu moeten blijven aanpassen, opdat het Koninkrijk een moderne rechtsstaat blijft waarbij persoonlijke rechten en vrijheden gecombineerd worden met bestuurlijke stabiliteit en rechtszekerheid. De afgelopen periode hebben een aantal grote rechtszaken veel beroering in de samenleving met zich meegebracht. Ook in de tijd die nu voor ons ligt zijn geruchtmakende processen voorzien waarin het recht zijn beloop zal moeten krijgen. Belangrijk is dat er door deze zaken klaarheid gebracht wordt en de gouverneur hoopt dat we er als samenleving ook van leren, zoals het hoort in een democratische rechtsstaat. Ze is er van overtuigd dat we er als maatschappij alleen maar sterker van worden.

“Laten we elkaar daarom minder met argusogen bekijken en in plaats daarvan met vertrouwen gaan bouwen aan de toekomst van ons Koninkrijk. Want wanneer we vanuit dit vertrouwen met elkaar de schouders eronder zetten, kunnen we fantastische dingen bereiken. Denk op zo’n moment dan niet: ‘mijn individuele bijdrage heeft toch niet veel zin’. De aanwezige gedecoreerden hebben aangetoond dat een enkeling een groot verschil kan maken.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *