Amigoe | MEP wil duidelijkheid over invoering nieuwe belastingen

Vragen MEP-fractie aan financien minister

MEP-leider Evelyn Wever Croes

ORANJESTAD — MEP heeft vorige week officiële vragen gesteld aan Financiën-minister Angel Bermudez over de mogelijke invoering van de Algemene Bestedingsbelasting (ABB) en de financiële transactietaks.

Beiden zouden het begrotingstekort moeten laten krimpen. MEP is tegen deze maatregelen en pleit voor het terugdringen van het aantal ministers, adviseurs en hun reis- en promotiekosten.

De vragen van MEP over de ABB en de financiële transactietaks (beiden uitgelegd in bijgevoegd kader) komen voort uit de conclusies van het rapport van kredietbeoordelaar Fitch Ratings. Amigoe schreef eind april dat Fitch de Arubaanse kredietwaardigheid dit jaar wederom zet op ‘BBB-’, een stap boven junkstatus, en het vooruitzicht op stabiel houdt. Bij aanhoudende verbeteringen van de openbare financiën en het terugdringen van het begrotingstekort, kan deze beoordeling verbeteren.

MEP-partijleider Evelyn Wever-Croes stelt dat het Fitch-rapport een stabiel vooruitzicht heeft gegeven voor Aruba’s financiën wegens de mogelijke invoering van nieuwe inkomstenverhogende maatregelen, zoals de implementatie van de ABB en de financiële transactietaks. De fractie wil van Financiën-minister Bermudez bevestigd krijgen of de regering deze informatie heeft doorgespeeld aan Fitch en zo ja, wanneer zij van plan zijn deze in te voeren.

Stagnerende economie

MEP geeft aan dat de meerderheid van het bedrijfsleven namelijk tegen de invoering van nieuwe belastingen is. “De Centrale Bank van Aruba alsmede het merendeel van het bedrijfsleven staan afwijzend tegenover de invoering van een financial transfer tax, en de grootste oppositiefractie wil weten wat het voornemen van de regering om aan die bezwaren tegemoet te komen.” Vorig jaar zei bankiersvereniging ABA nog tegen Amigoe, toen deze taks in opspraak kwam, dat zij de invoering van een financiële transactietaks geen goed idee vindt. De banken vrezen dat consumenten door deze taks zoveel mogelijk met contant geld op zak gaan lopen om onder betaling van deze belasting uit te komen. “De economie kan hierdoor stagneren”, aldus ABA. Verder vreesde ABA toen dat ondernemers de kosten van de transactietaks niet op zich willen nemen en deze in hun prijzen verwerken, wat inflatie in de hand werkt. Ook werkgeversorganisatie Atia liet zich rond die tijd negatief uit over de geplande transactiebelasting. “De commercie staat al onder druk, nieuwe belastingen zullen de kwetsbare economie niet helpen maar eerder schaden”, zei Atia toen.

Oplossingen

Om het begrotingstekort terug te dringen, biedt MEP andere oplossingen. “Wij willen alternatieven, geen maatregelen. Daarom heb ik de minister voorgesteld om eerst de operationele kosten van de regering te verlagen, alvorens nieuwe inkomstenverhogende maatregelen in te voeren”, aldus Wever-Croes. Zij denkt aan een ‘drie-stappen-plan’, waarbij het aantal minister van negen naar zeven wordt teruggedrongen, wat volgens haar een besparing van 17 miljoen florin oplevert. Het aantal adviseurs moet in haar ogen verminderd worden met meer dan 700, dat is een besparing van 24 miljoen en er moet bezuinigd worden op reiskosten, kosten voor voorlichten en promotie en advocaatkosten van verschillende ministers, dat volgens MEP 9 miljoen florin oplevert.

“Zo bespaar je in drie eenvoudige stappen snel 50 miljoen florin en heb je de ABB sowieso niet meer nodig. Enkele aanvullende – ook eenvoudig uit te voeren – bezuinigingen kunnen ook de financial transfer tax overbodig maken. Maar daarvoor heb je echt lef en visie nodig”, aldus MEP.

Bron: Amigoe

 

Een Reactie op “Amigoe | MEP wil duidelijkheid over invoering nieuwe belastingen

  1. Renée van Aller

    Het naar huis sturen van ministers kan niet zo maar. Dat zou de AVP dan ook van de volgende regering eisen. Ingrijpen in het aantal consultants en adviseurs kan wel leiden tot vermindering afhankelijk van het afgesloten soort overeenkomsten. Meestal zitten die contracten juridisch gebeiteld in elkaar om juist dit soort situaties het hoofd te bieden. Dat doet elke regering. Dus het blijft zo en de volgende regering viert ook weer feest wellicht minder uitbundig. In Nederland doet de centrale overheid nauwelijks nog wat. Alles is gedelegeerd aan de gemeenten onder het opleggen van fikse bezuinigingen. De burger is verantwoordelijk voor alles en wordt tot zelfredzaamheid gedwongen. Zonder baan, zonder inkomen en zonder vooruitzichten, behalve armoede. De burger kan steeds minder verwachten van zijn overheid. De Nederlandse premier is veel op reis, net zo als de Arubaanse premier. Men scoort in het buitenland. Tot op heden is het aantal volksvertegenwoordigers of ministers niet teruggebracht in Nederland gezien het structurele afstoten van taken. Integendeel. Onze ministers en volksvertegenwoordigers zouden zoals alles en iedereen vermarkt moeten worden. Ook reuze handig als de tering naar de nering moet worden gezet. Ze zijn veel meer waard dan u en ik. De waarheid wordt aangeboden in het gewenste format en positief gebracht ook al is het negatief. Een sensationele uitverkoop van onze bestuurders? Zij komen altijd goed terecht. Bijvoorbeeld als voorvechters van groene energie die later roetzwart blijkt te zijn. Renée van Aller& John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *