Amigoe | MFK: Meer duidelijkheid over vrijwaring bij verkoop Marriott

 MFK: Meer duidelijkheid over vrijwaring bij verkoop Marriott | Foto MFK

MFK: Meer duidelijkheid over vrijwaring bij verkoop Marriott | Foto MFK

WILLEMSTAD — De fractie van oppositiepartij MFK wil meer duidelijkheid over de verkoop van het Rif Resort, beter bekend als het Marriott Hotel en de vrijwaring die hierbij verlangd wordt van de regering.

De fractie heeft vragen hierover gesteld aan minister van Financiën, José Jardim.

Zoals bekend is er bij Landsbesluit een begeleidingscommissie ingesteld die is belast met de verkoop van het verlieslijdende Rif Resort. De MFK wil onder meer weten waarom de commissarissen van het Rif Resort, c.q. de eigenaren van het Marriott Hotel, geen beslissing willen nemen over de verkoop als de regering niet eerst een vrijwaring verleent voor de transactie.

De MFK wil graag dat de Staten het taxatierapport krijgen dat is opgemaakt onder auspiciën van de Ackerman-Ziff Real Estate Group en een overzicht van de schulden. Verder wil de fractie weten hoe het zit met de baangarantie van de ruim 200 medewerkers van het Marriott Hotel, als het hotel straks verkocht wordt en tijdelijk moet sluiten vanwege renovaties.

Eerder dit jaar werd bekend dat de door het land benoemde leden in de begeleidingscommissie Rif Resort, Ivan Kuster en Steven Vanenburg, en het door Rif Resort Hotel NV benoemde lid, Jeroen Kibbelaar, uit de commissie waren gestapt. De uittreding van Kibbelaar en Vanenburg is ter voorkoming van mogelijke tegenstrijdige belangen en om de objectiviteit van het proces om het resort te verkopen, te garanderen.

De begeleidingscommissie Rif Resort voor de verkoop van de eigendommen van Rif Resort Hotel NV te Parasasa is op 4 april vorig jaar officieel opgericht bij Landsbesluit. Het Rif Resort Hotel is technisch failliet en de bedrijfsvoering ontbeert de basis van continuïteit, aldus het Landsbesluit. Daarom wordt overgegaan tot verkoop van de eigendommen.

De commissie zal zorg dragen voor de begeleiding van een transparante verkoop van het recht van erfpacht van Rif Resort Hotel. Parallel aan het verkooptraject moest de commissie onderhandelingen voeren met Marriott International Inc, Marriott Curaçao NV en Marriott Worldwide Corporation over aanpassing van de huidige overeenkomsten voor het uitbaten van het hotel. Marriott geeft echter aan alleen bereid te zijn deze overeenkomsten aan te passen bij een investering van 20 miljoen gulden in de hotelgebouwen, aldus het Landsbesluit.

De reden voor de heronderhandeling is dat onder de huidige overeenkomsten, die tot 2025 lopen, de kans nihil is dat er voldoende fondsen worden gegenereerd om de schuld aan het land terug te betalen. Opzeggen van de overeenkomsten is geen optie, omdat dit slechts door het betalen van zeer hoge boetes kan gebeuren.

Volgens de administratie van het land is de vordering van het land op Rif Resort Hotel NV ongeveer 70 miljoen gulden (zoals gemeld in het landsbesluit van vorig jaar april), maar volgens de administratie van Rif Resort Hotel is dit 125 miljoen per eind 2013. Het verschil zit in het feit dat Rif Resort Hotel verplicht is om in de boeken de verschuldigde rente over de schuld ook te administreren.

De overheid heeft eind vorig jaar besloten om het erfpachtrecht voor de twee percelen grond waarop de gebouwen van het hotelcomplex, bekend als Curaçao Marriott Beach Resort & Emerald Casino, met zestig jaar te verlengen.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | MFK: Meer duidelijkheid over vrijwaring bij verkoop Marriott

  1. Zal wel aan mij liggen Abraham, maar kun je dit stukje ff vertalen??:)

  2. Abraham Mossel

    Het aftellen is begonnen, nog 21 dagen dan ijsje likken daarna hogere trap en dan de laastse stuiptrekking, kasten bouwen. Maar er zal nog wel wat vuurwerk vanuit de mondi worden gegooid.

  3. Wat maakt gekke Gerritje zich ineens bezorgd om de staatskas, waarop hij 2 jaar lang voortdurend aanslagen heeft gepleegd met idiote snoepreizen met stoeipoes Stella en prive fotoslaaf Ramsay.

    Bovendien is finaniering veel te ingewikkelde materie voor deze MAVO3 meneer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *