Amigoe | Minder vertrouwen in toekomst bij horecabedrijven

Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS

CBS: Minder vertrouwen in toekomst bij horecabedrijven

WILLEMSTAD — Bij de bedrijfstakken horeca en handel is het slecht gesteld met het vertrouwen in de toekomst in vergelijking met andere bedrijven. Dat blijkt uit enkele resultaten van de Conjunctuurenquête juni 2014 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekendmaakten. Daarnaast zijn veel bedrijven voorzichtig met investeringen, maar over de economie zijn veel ondernemers over het algemeen toch positief gestemd.

Met 52 procent beschouwen veel horecabedrijven het investeringsklimaat als slecht. Ook het geloof in de toekomst is niet rooskleurig te noemen. Net als de horecasector geeft ook de handelssector met 31 procent aan dat het daarin geen vertrouwen heeft. Het percentage bij andere bedrijven dat niet positief afgaat op toekomst is per afgelopen juni afgenomen van 31 naar 24. Het algehele vertrouwen daarentegen is in de eerste helft van 2014 niet verder afgenomen en met 45 procent onveranderd gebleven. De financiële bedrijven hebben het meeste vertrouwen in de toekomst. Bijna 73 procent geeft aan dit te hebben. Het onderzoek van het CBS, dat verricht is onder alle bedrijven met tien of meer werknemers, geeft een duidelijke stijging weer bij de bouwsector. Daar is het vertrouwen het afgelopen halfjaar aanzienlijk verbeterd: van 36 naar 47 procent.


Econom
ie

De ondernemers die hun medewerking verleenden aan het onderzoek zijn over het algemeen positief gestemd over de economie. Een lager aantal ondernemers, 44 procent, heeft aangegeven dat hun beeld over economie het afgelopen halfjaar is verslechterd. In december 2013 was dat nog 50 procent.

Uit de resultaten blijkt verder dat bedrijven wel voorzichtig zijn met investeringen. En dat terwijl er toch een algemeen positief beeld is over de economie. 34 procent geeft dan ook aan dat er sprake is geweest van investeringsbelemmeringen. Uit de enquête wordt niet duidelijk om welke lasten het precies gaat. Duidelijk is dat het percentage in vergelijking met de 35 uit december 2013 onveranderd vrij hoog is.


Win
st

Het CBS heeft ook gevraagd naar welke bedrijven een positief bedrijfsresultaat verwachten voor 2014. Afgelopen december bleek dat iets meer dan de helft te zijn. Met vier procent hoger en daarmee uitkomend op 56 procent is daarin dus een lichte stijging te zien. Deze toename komt vooral voor rekening van de middelgrote bedrijven (tien tot vijftig werknemers). Bij de middelgrote- en grote bedrijven verwachten respectievelijk 64 en 68 procent winst te zullen behalen in 2014. Bij de kleine bedrijven tot 10 werknemers is dit 28 procent. Dat is een afname ten opzichte van vorige perioden. Per juni 2013 bedroeg dit nog 47 procent.

Doel van deze enquête voor het CBS is om op reguliere basis, twee maal per jaar, actuele informatie te kunnen verschaffen over bedrijfsmatige en economische parameters en ontwikkelingen. Daarnaast dient het inzicht te geven in verwachtingen en opinies van ondernemers. Naast de bedrijven met tien of meer werknemers zijn ook ondernemingen vanaf drie werknemers met minder dan tien werknemers bezocht, waar dan een steekproef wordt genomen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *