Amigoe | Minister formeel verzocht tot sloop over te gaan

Het parkje is volgens de raadslieden ‘op miraculeuze wijze aan Jewel Investment en Management in erfpacht uitgegeven.

Het parkje is volgens raadslieden ‘op miraculeuze wijze aan Jewel Investment en Management in erfpacht uitgegeven, waarna het een dubieuze vergunning kreeg

WILLEMSTAD — Omdat La Rivera Development, als omwonende van het appartementencomplex op Pietermaai 30, meent dat het VVRP-ministerie mogelijk tot uitgifte van een derde bouwvergunning over zal gaan om alsnog het gebouw te legaliseren, is er een pro-forma bezwaar ingediend bij de VVRP-minister.

“De minister wordt onder meer verzocht om tot rechtshandhaving over te gaan, opdat het gebouw wordt gesloopt”, aldus de advocaten van La Rivera, Achim Henriquez en Olga Kostrzewski.

Zoals uitvoerig belicht, werd La Rivera als omwonende in oktober vorig jaar in hoger beroep tegen het VVRP-ministerie in het gelijk gesteld, waardoor de bouwvergunning voor het gebouw vernietigd werd. Het vonnis van het hof is onherroepelijk, waartegen noch het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) noch de projectontwikkelaar/eigenaar van het appartementencomplex, Jewel Investment, in beroep kunnen gaan. “La Rivera kan zich niet aan de indruk ontrekken dat de minister in deze wellicht een derde vergunning zou willen verlenen aan Jewel Investment and Management Group NV, in een poging opnieuw ten onrechte deze illegale situatie te legaliseren.”

In het pro-forma bezwaar wordt dan ook op voorhand bezwaar gemaakt tegen iedere vergunning die ten aanzien van het gebouw te Pietermaai 30 zou mogen worden verleend in de toekomst. “La Rivera heeft de minister formeel verzocht om bestuursdwang (lees sloop/verwijdering, red.) toe te passen en dat het parkje (dat er voorheen op deze locatie was, red.) in originele staat wordt hersteld. Indien dit binnen een maand uitblijft, volgen er rechtsmaatregelen jegens de minister, waarbij niet kan worden uitgesloten dat schadevergoeding zal worden gevorderd”, aldus de advocaten van La Rivera.

La Rivera ging met meer omwonenden tegen de verstrekking van de eerste bouwvergunning in verweer. Deze vergunning werd reeds op 17 april 2013 door het gerecht geschorst en op grond daarvan moesten de werkzaamheden door Jewel worden gestaakt. Op verzoek van de ontwikkelaar werd vervolgens deze vergunning door VVRP weer ingetrokken. Op 31 mei – slechts één dag later – werd door de overheid een nieuwe, identieke, vergunning verstrekt voor hetzelfde bouwwerk. Advocaat Henriquez heeft in het verleden deze gang van zaken, herhaaldelijk als een ‘handige truc’ omschreven om de uitvoering van een rechterlijke uitspraak te omzeilen.

Strafrechtelijke maatregelen

“Daarmee werd La Rivera gedwongen om de juridische weg die al was ingeslagen, geheel opnieuw te beginnen. Tegen deze nieuwe vergunning moesten nieuwe rechtszaken gevoerd worden. Deze zijn met succes gevoerd waarop de onherroepelijke uitspraak van het hof op 9 oktober 2015 volgde, waardoor de tweede verleende vergunning is vernietigd”, aldus de advocaten, die erop wijzen dat de ontwikkelaar desondanks de bouw voortzette. De advocaten melden tot slot dat La Rivera niet uitsluit dat zij voor ‘deze wantoestanden verantwoordelijke ambtenaren in persoon aansprakelijk zal stellen’. “Noch wordt uitgesloten dat er strafrechtelijke maatregelen genomen zullen worden in de kwestie. De gang van zaken in dit dossier doet immers vermoeden dat hier strafbare feiten worden gepleegd, dit om een ontwikkelaar te accommoderen.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *