Amigoe | Minister overlegt met bonden over NBC

Minister overlegt met bonden over NBC

WILLEMSTAD — Minister van Financiën José Jardim, aangesteld door onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, heeft gisterochtend overleg gevoerd met de vakbonden in het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CGOA) in verband met de Nieuwe Belastingdienst Curaçao (NBC).

Er zullen bij dit traject geen gedwongen ontslagen vallen, zei de minister. Dat stelt Abvo- voorzitter Wendy Calmes in een radio-interview. De NBC moet begin 2014 een realiteit zijn, waarbij verschillende bestaande diensten zoals de Stichting Belasting Accountantsbureau (SBAB), de Douane, Inspectie der Belastingen en de Ontvanger, deel zullen gaan uitmaken van één overkoepelende dienst. Trekker van het project is voormalig Statenlid en hoofd Landsfinanciën Gregory Damoen. Hij zal worden bijgestaan door Aimee Kleinmoedig.

Voormalig hoofd van de Douane Julian Lopez-Ramirez is aangesteld als adviseur van de minister. Lopez Ramirez is de coördinerende belastingexpert van de‘Task Force Belastingplan Curaçao’. Het landsbesluit voor het instellen van de task force dateert van 4 februari. Deze task force gaat de minister adviseren over het vernieuwen van het belastingstelsel voor Curaçao. Daarmee wordt onder meer bedoeld ‘het aanpassen en vernieuwen van de wetgeving, die verband houdt met belastingen’. In de task force zullen elf personen zitting nemen.

Voorzitter zal zijn de sectordirecteur Fiscale Zaken; verder zullen vertegenwoordigd worden de Inspectie der Belastingen, de Ontvanger, de Cifa (Curaçao International Financial Association), de VBA (Vereniging Belastingadviseurs), de IFG (International Financial Group), de CBA (Curaçao Bankers Association), de KvK (Kamer van Koophandel), de VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao), de DMO (Downtown Management Organisation) en een coördinerend belastingexpert in de persoon van mr. J. Lopez Ramirez.

De task force rapporteert aan de minister en is bevoegd om een beroep te doen op deskundigen, mits de honoraria voor deze personen vooraf goedgekeurd zijn door de minister.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *